Promovarea imaginii

Misiunea Casei Corpului Didactic Sibiu este de a promova reforma și inovația în învățământul sibian, de a asigura cadrul pentru dezvoltarea profesională a personalului din școlile din județul Sibiu în concordanța cu prevederile Legii Educației Naționale 1/2011, dar și cu politicile și strategiile naționale în domeniul Educației. Fiind un furnizor de oferte de formare profesională a cadrelor didactice, didactice auxiliare, nedidactice din unitațile de învățământ, Casa Corpului Didactic Sibiu oferă stagii de formare continuă și are rol de centru de resurse și asistență educatională la nivelul județului Sibiu, pentru ca personalul școlilor sibiene să atingă standardele de performanță ale educației, la nivel național și european.

Viziunea Casei Corpului Didactic Sibiu este un important centru de resurse orientat spre asigurarea calității, prin creșterea competitivității sistemului de formare a personalului din școlile sibiene, prin inițierea și derularea unor oferte de formare menite să sprijine obținerea de performanțe școlare de către cadrele didactice și, implicit, și de către elevi, prin parteneriatul cu comunitatea educațională desfășurat într-un mediu nediscriminatoriu, cooperant și deschis.