Oferta

CASA CORPULUI DIDACTIC

SIBIU

Oferta de formare continuă pentru anul şcolar 2017-2018 a CCD Sibiu
poate fi consultată - AICI

      Oferta de formare continuă pentru anul 2017-2018 a CCD Sibiu a fost avizată de către MEN, Direcţia Generală Învăţământ Preuniversitar - Direcţia Formare Continuă. 

         Înscrierea la programele de formare din Oferta de formare continuă a CCD Sibiu se face iniţial prin completarea formularului online a programului de formare selectat de dvs. Formularele de înscriere împreună cu alte informaţii necesare înscrierii le gasiţi la secţiunea Înscriere.

Notă:

Următoarele programe de formare sunt în curs de acreditare:

Inovație și performanță în educație prin proiecte

Repere conceptuale şi metodologice pentru predarea disciplinei Ştiinţele naturii în ciclul curricular de dezvoltare (clasele a III-a şi a IV-a)

Integrarea resurselor text și imagine într-un demers de cercetare documentară 

Managementul conflictelor. Comunicare eficientă în vederea prevenirii şi combaterii violenţei în şcoli