Înscrierea la programe de formare

Înscrierea la programele de formare din Oferta de formare continuă a CCD Sibiu se face iniţial prin completarea formularului online a programului de formare selectat de dvs. Formularele de înscriere sunt deschise numai în perioada precizată în dreptul fiecărui program, în tabelul de mai jos.

După ce grupa este formată, coordonatorul programului va trimite un e-mail persoanelor înscrise pentru a confirma înscrierea, urmând ca fiecare cursant să trimită coordonatorului de program următoarele documente:

  1. Formular de înscriere – se poate descarca de AICI
  2. Adeverinţa de încadrare – se poate descarca de  AICI
  3. Copie BI/CI
  4. Copie după actul de studiu/actele de studii cu specializarea
  5. Copie certificat de naştere
  6. Copie act de schimbare a numelui (dacă este cazul).
  7. Dovada plății (copie/scan document)

Modalități de plată a taxei de participare:

  1. În numerar, la Biblioteca CCD Sibiu (la parter);
  2. Prin ordin de plată sau mandat poștal, în contul CCD Sibiu, deschis la Trezoreria Sibiu: cont bancar RO97TREZ57620E335000XXXX, cod fiscal 4270805 – pentru plăți individuale se vor preciza denumirea cursului și nume_prenume cursant.
  3. prin SICAP, cod fiscal 4270805, denumire-Curs pregatire profesionala, cod CPV 80530000-8 -Servicii de formare profesionala

Fisa cu datele pentru emiterea facturii fiscale (în cazul în care taxa de participare este plătită din bugetul unității de învățământ) – se poate descărca de AICI

N.B.: Informații privind apartenenţa la grupul-ţintă al programului de formare la care doriţi să vă înscrieţi, numărul de ore sau credite, precum şi taxele de curs se găsesc în descriptivele formularelor online.

FORMULARE DE ÎNSCRIERE – PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ ACREDITATE

Nr.

Denumirea programului de formare
Taxa de participareFormular
online
Perioada de înscriere
1Abilitare curriculară pentru educație timpurie(CCD Sibiu)450
Formular online
noiembrie 2023 – aprilie 2024
2Consiliere și orientare – exemple de bună practică (CCD Sibiu)360Formular onlinenoiembrie 2023 – aprilie 2024
3Educație prin șah – știință, valoare, artă (CCD Sibiu)300Formular onlinenoiembrie 2023 – aprilie 2024
4Strategii didactice și instrumente digitale pentru eficientizarea învățării mixte (CCD Sibiu)450Formular onlinenoiembrie 2023 – aprilie 2024

PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ ACREDITATE DE ALȚI FURNIZORI, OFERITE ÎN PARTENERIAT

Nr.
crt

Denumirea programului de formareTaxa de participareFormular
online
Perioada de înscriere
1A doua casă – Școală după școală (CCD Covasna)480Formular onlinenoiembrie 2023 – aprilie 2024
2Integrarea resurselor Google în activități de predare-învățare -evaluare (CCD Mureș)300Formular onlinenoiembrie 2023 – aprilie 2024
3Predarea limbilor moderne și măsurarea competențelor lingvistice conform CECR (CCD Covasna)360Formular onlinenoiembrie 2023 – aprilie 2024
4Prevenirea și combaterea bullyingului în instituțiile de învățământ (CCD Covasna)360Formular onlinenoiembrie 2023 – aprilie 2024
5PROF III – Management educațional în context mentoral (CCD Mureș)Formular onlineÎnscrieri după 01.01.2024
6PROF IV – Coaching în procesul de predare-învățare-evaluare în context blended-learning (CCD Mureș)Formular onlineÎnscrieri după 01.01.2024
7PROF – Evoluție în Mentoratul Didactic720Formular online
8Reducerea abandonului școlar prin activități outdoor (CCD Covasna)360Formular onlinenoiembrie 2023 – aprilie 2024
9Abilitarea corpului de profesori metodiști pentru învățământul preuniversitar (Proeuro Cons)330Formular onlinenoiembrie 2023 – aprilie 2024
10Dezvoltarea competențelor de management educational (Proeuro Cons)450Formular onlinenoiembrie 2023 – aprilie 2024
11Educație nonformală pentru o școală altfel (Proeuro Cons)330Formular onlinenoiembrie 2023 – aprilie 2024
12Educație incluzivă – provocări și dileme pentru o școală incluzivă a viitorului (Proeuro330Formular onlinenoiembrie 2023 – aprilie 2024
13Antrenarea tinerilor pentru succes. Program de coaching în educație (Proeuro Cons)330Formular onlinenoiembrie 2023 – aprilie 2024
14Leadership și management în organizațiile școlare (Proeuro Cons)450Formular onlinenoiembrie 2023 – aprilie 2024
15Marketing educational (Proeuro Cons)330Formular onlinenoiembrie 2023 – aprilie 2024
16Mediator școlar – program de mediere în școală (Proeuro Cons)330Formular onlinenoiembrie 2023 – aprilie 2024
17Studii, practice și strategii de dezvoltare a competențelor socio-emoționale (ADIP Cluj)280Formular onlinenoiembrie 2023 – aprilie 2024
18Educație nonformală pentru generatia Z si Alpha330Formular onlinenoiembrie 2023 – aprilie 2024
19Dezvoltarea inteligenței emoționale pentru activitatea didactică (Educația este putere)300Formular onlinenoiembrie 2023 – aprilie 2024
20ECDL Pedagogie digitală (Olimp Net)510Formular onlinenoiembrie 2023 – aprilie 2024
21ECDL Computing (Olimp Net)530Formular onlinenoiembrie 2023 – aprilie 2024

PROGRAME PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ COMPLEMENTARE

Nr.
crt

Denumirea programului de formareTaxa de participareFormular
online
Perioada de înscriere
1Competența de a învăța să înveți și motivația pentru învățare la generațiile Z și Alpha (ADIP Cluj)280Formular onlinenoiembrie 2023 – aprilie 2024
2Dezvoltare de Abilități Socio-Emoționale (Educația este putere)200Formular onlinenoiembrie 2023 – aprilie 2024
3Educație pozitivă -educație parentală-stare de bine (ADIP Cluj)280Formular onlinenoiembrie 2023 – aprilie 2024
4Mai întâi caracterul (Character First)400Formular onlinenoiembrie 2023 – aprilie 2024

PROGRAME AUTORIZATE

Nr.
crt

Denumirea programului de formareTaxa de participareFormular
online
Perioada de înscriere
1Formator-perfecționare (ADIP Cluj)450Formular onlinenoiembrie 2023 – aprilie 2024
2Formator (Proeuro Cons)650Formular onlinenoiembrie 2023 – aprilie 2024
3Evaluator proiecte (Proeuro Cons)330Formular onlinenoiembrie 2023 – aprilie 2024
4Consilier dezvoltare personală (Proeuro Cons)330Formular onlinenoiembrie 2023 – aprilie 2024
5Expert Achiziţii Publice (Olimp Net)780Formular onlinenoiembrie 2023 – aprilie 2024

PROGRAME AVIZATE

Nr.
crt

Denumirea programului de formareTaxa de participareFormular
online
Perioada de înscriere
1Metode mixte de predare-învățare-evaluare în educația timpurie170Formular onlinenoiembrie 2023 – aprilie 2024
2Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa pregătitoare120Formular onlinenoiembrie 2023 – aprilie 2024
3Abordarea educaţiei din perspectiva egalităţii de şanse şi gen170Formular onlinenoiembrie 2023 – aprilie 2024
4Activitatea personalului didactic auxiliar în unităţile de învăţământ – aspecte teoretice şi practice170Formular onlinenoiembrie 2023 – aprilie 2024
5Comunicare în limba engleză pentru dezvoltarea de proiecte internaționale200Formular onlinenoiembrie 2023 – aprilie 2024
6Caracterul și inteligența emoțională în comunicare, consiliere și incluziunea grupului200Formular onlinenoiembrie 2023 – aprilie 2024
7Educaţia pentru sănătate şi protecţia mediului170Formular onlinenoiembrie 2023 – aprilie 2024
8Etică şi integritate în învăţământul preuniversitar170Formular onlinenoiembrie 2023 – aprilie 2024
9Didactica specialității – concursul național de titularizare200Formular onlinenoiembrie 2023 – aprilie 2024
10Gamificarea în educație – strategii de predare-învățare și motivare a elevilor170Formular onlinenoiembrie 2023 – aprilie 2024
11Instrumente de evaluare online în aria curriculară Limbă și comunicare200Formular onlinenoiembrie 2023 – aprilie 2024
12Evaluare pentru evoluția în cariera didactică200Formular onlinenoiembrie 2023 – aprilie 2024
13Abilitarea corpului de profesori metodiști170Formular onlinenoiembrie 2023 – aprilie 2024
14Managementul formării continue și consiliere pentru cariera didactică120Formular onlinenoiembrie 2023 – aprilie 2024
15Management instituţional170Formular onlinenoiembrie 2023 – aprilie 2024
16Alternative educaționale – repere/principii și aplicații în procesul educațional170Formular onlinenoiembrie 2023 – aprilie 2024
17Educația prin artă170Formular onlinenoiembrie 2023 – aprilie 2024
18Examenul național de definitivare în învățământ – repere metodologice și aplicații practice200Formular onlinenoiembrie 2023 – aprilie 2024
19Valorificarea parteneriatelor școlare eTwinning în învățământul preuniversitar170Formular onlinenoiembrie 2023 – aprilie 2024
20Predarea bazată pe atașament170Formular onlinenoiembrie 2023 – aprilie 2024
21Elemente preliminare în securitate cibernetică200Formular onlinenoiembrie 2023 – aprilie 2024
22Violența/bullying – strategii de prevenire și combatere200Formular onlinenoiembrie 2023 – aprilie 2024
23Comunicare eficientă, nonconflictuală în unitățile de învățământ140Formular onlinefebruarie 2024 – aprilie 2024
24Pedagogia Franz Kett – o pedagogie a relațiilor150Formular onlinefebruarie 2024 – aprilie 2024
25Acordarea măsurilor de prim ajutor – program de inițiere (Sidra Solutions)300Formular onlinefebruarie 2024 – aprilie 2024
26Însușirea noțiunilor fundamentale de igienă (Lmv Formativ Center)110Formular onlinefebruarie 2024 – aprilie 2024
27Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă (Sidra Solutions)1000Formular onlinefebruarie 2024 – aprilie 2024
28Servant pompier (Sidra Serv)1000Formular onlinefebruarie 2024 – aprilie 2024