Echivalarea creditelor profesionale transferabile / Echivalarea creditelor profesionale transferabile programe speciale

Doamnelor/ domnilor Director,

Vă reamintesc faptul că, până în data de 15 februarie 2023, aveți obligația de comunica situația centralizată privind acumularea numărului de credite profesionale transferabile, (ANEXA 5 a Procedurii specifice privind operaționalizarea reglementărilor metodologice cu privire la acumularea de către cadrele didactice a 90 de CPT-trimisă în 23 dec.2022 pe whatsapp) pentru cadrele didactice încadrate în unitatea de învățământ, validată de consiliul de administrație, inspectorului școlar pentru dezvoltarea resursei umane, pe adresa de mail: fagetan.rodica@isjsb.ro și profesorului metodist cu atribuții privind mentoratul pentru dezvoltarea profesională, din Casa Corpului Didactic Sibiu, pe adresa de mail: sanda-ioana.stanciu@ccdsibiu.ro .

Unitățile de învățământ care au transmis către CCD Sibiu dosarele cadrelor didactice, în vederea echivalării în CPT a programelor de formare complementare, vor transmite situația centralizată doar după primirea adeverințelor eliberate de către CCD, pentru a putea fi centralizate toate datele în cadrul CMDFCD.

Situația centralizatoare va fi trimisă atât în format editabil, cât și în format PDF, cu semnătura directorului și ștampila unității de învățământ.

Precizari de completare a anexei 5

Director CCD Sibiu,

Prof.Mirela Iancu

Doamnelor/ domnilor Director,

Vă informăm că prin Nota nr. 5749/DGMRURS/16.12.2022, în baza prevederilor OME nr.4224/2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea calităţii programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi de acumulare a creditelor profesionale transferabile, s-a aprobat documentul: Procedură specifică privind operaționalizarea  reglementărilor metodologice cu privire la acumularea de către cadrele didactice a 90 de credite profesionale transferabile, cu anexele 1-5.

Procedura Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4 Anexa 5

În atenția unităților de învățământ preuniversitar din județul Sibiu,an școlar 2022 – 2023

Vă informăm că activitatea de echivalare de credite profesionale transferabile s-a modificat.
Documentul care reglementează activitatea menționată este OM nr. 4.224 din 6 iulie 2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile.

Calendarul pentru echivalarea creditelor profesionale transferabile

Procedura_echivalare_programe_Anexa_2

Procedura_echivalare_programe_Anexa_3

ATENTIONARE

Informare 11.11.2022