Oferta

CASA CORPULUI DIDACTIC

SIBIU

Casa Corpului Didactic Sibiu are ca obiectiv principal formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, prin programe de formare continuă, activităţi cu caracter ştiinţific, metodic, cultural, în conformitate cu prevederile art. 244 alin.(1) şi (4) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.

Regulamentul de organizare și funcționare a casei corpului didactic este aprobat prin Ordinul ministrului nr. 5554/7.10.2011.

Domeniile de competenţă ale Casei Corpului Didacti
 • organizează programe de formare continuă pentru personalul didactic si didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar;
 • centru de resurse, inovatie şi expertiză in formarea continuă a personalului didactic si a managerilor educaţionali;
 • centru de initiere si de organizare de activitaţi stiintifice, metodice si culturale;
 • editare şi difuzare de carte şi publicaţii;
 • consiliere in managementul proceselor de dezvoltare personală si organizatională;
 • centru metodologic pentru profesorii documentarişti, responsabili CDI, bibliotecarii si documentariştii din judeţul Sibiu
 • marketing educaţional: realizează analiza nevoilor de formare, definirea produselor si serviciilor oferite (oferta de programe de formare continua), promovarea si furnizarea acestora;
 • banca de date pentru resursele umane cu statut de formator in principalele domenii (curriculum, evaluare, management etc.), inspectori scolari responsabili cu formarea continua, consultanti si experti;
 • centru de organizare a activitatilor de petrecere a timpului liber (excursii tematice, şcoli de vară, festivitati, aniversări pentru institutii/ personalitati, reuniuni traditionale de ziua invatatorului, ziua copilului etc, infiintarea unui club al cadrelor didactice care sa prilejuiasca intalniri, schimburi de opinii).  

  Echipa Casei Corpului Didactic, Sibiu

  Director

  Prof. Dr. DUMBRAVĂ ALEXANDRU PETRU
                
  Declaratie de avere/ interese - descarcati de AICI

  Compartiment programe şi proiecte

 • Prof. metodist SEUŞAN Mihaela Carmen
 • Prof. metodist STĂNILĂ Corina Maria
 • Prof. metodist VANCU Camelia Ioana
 • Prof. metodist STANCIU Sanda Ioana
 • Prof. metodist DANEȘ Daniela
 • Prof. metodist MĂRGINEANU Gabriel Nicolae

Compartiment secretariat

 • NIŢĂ Anca

Compartiment bibliotecă

 • PITARIU Maria

Compartiment contabilitate

 • DEMIAN Gabriela