Acasa

CASA CORPULUI DIDACTIC

SIBIU

Casa Corpului Didactic Sibiu are ca obiectiv principal formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, prin programe de formare continuă, activităţi cu caracter ştiinţific, metodic, cultural, în conformitate cu prevederile art. 244 alin.(1) şi (4) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011

Domeniile de competenţă ale Casei Corpului Didacti

  • organizează programe de formare continuă pentru personalul didactic si didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar;

  • centru de resurse, inovatie şi expertiză in formarea continuă a personalului didactic si a managerilor educaţionali;

  • centru de initiere si de organizare de activitaţi stiintifice, metodice si culturale;

  • centru de initiere si de organizare de activitaţi stiintifice, metodice si culturale;

  • editare şi difuzare de carte şi publicaţii;

  • consiliere in managementul proceselor de dezvoltare personală si organizatională;

  • centru metodologic pentru profesorii documentarişti, responsabili CDI, bibliotecarii si documentariştii din judeţul Sibiu

  • marketing educaţional: realizează analiza nevoilor de formare, definirea produselor si serviciilor oferite (oferta de programe de formare continua), promovarea si furnizarea acestora;

  • banca de date pentru resursele umane cu statut de formator in principalele domenii (curriculum, evaluare, management etc.), inspectori scolari responsabili cu formarea continua, consultanti si experti;

  • centru de organizare a activitatilor de petrecere a timpului liber (excursii tematice, şcoli de vară, festivitati, aniversări pentru institutii/ personalitati, reuniuni traditionale de ziua invatatorului, ziua copilului etc, infiintarea unui club al cadrelor didactice care sa prilejuiasca intalniri, schimburi de opinii).