Resurse pentru CDI

Portofoliul centrului de documentare și informare

Scrisoare metodică adresată responsabililor CDI 2022-2023

Tipuri de activități în CDI (în conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare)