Debutul activităților de formare în cadrul proiectului CRED la limba română, limba engleză și învățământ primar

Dragi colegi și colege,

La începutul lunii februarie a.c vor debuta activitățile de formare în cadrul proiectului CRED – “Curriculum relevant, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți” pentru încă patru grupe de formare astfel:

 • limba română (grupa S4_C_G_SB_01, Formator, Pircă Lidia Carmen) Lista persoanelor propuse. Activitățile de formare se derulează astfel: față în față, marți, între orele 16-20 și sâmbătă, între orele 8-12 și online, joi și duminică, între orele 16-20.
 • limba engleză (grupa S4_C_G_SB_02, Formator Ucean Dorina)Lista persoanelor propuse. Activitățile de formare se derulează astfel: față în față, luni și miercuri, între orele 16-20 și online, marți și joi, între orele 16-20.
 • învățământ primar (două grupe)
  • grupa S4_C_P_SB_01 , Formator, Stanciu SandaLista persoanelor propuse. Activitățile de formare se derulează astfel: față în față, marți și joi, între orele 16-20 și online, luni și miercuri, între orele 16-20.
  • grupa S4_C_P_SB_02 , Formator, Tărchilă AlinaLista persoanelor propuse . Activitățile de formare se derulează astfel: față în față, luni și miercuri, între orele 16-20 și online, marți și joi, între orele 16-20.

Persoanele din grupul țintă cuprinse în liste au primit un mail si sunt rugate să confirme, prin raspuns (reply) la mesajul primit,  până în data de 28.01.2020, ora 16, primirea mailului si participarea la curs.

In situatia in care participarea nu va fi confirmată până la termenul de mai sus, persoanele în cauză vor fi reprogramate intr-o alta grupă.

Pentru mai multe informații vă rugăm să vă adresați pe mail (mihaela.seusan@educred.ro) dnei Mihaela Seușan, expert local coordonare și formare

Simpozion Științific Regional “COLABORARE ÎN DOMENIUL SERVICIILOR LA NIVEL EUROPEAN”

Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu, Casa Corpului Didactic Sibiu și Colegiul Economic „George Bariţiu” Sibiu organizează, în data de 18.02.2020, Simpozionul Științific Regional „COLABORARE ÎN DOMENIUL SERVICIILOR LA NIVEL EUROPEAN”, Ediţia a VI-a.

Cei care doresc să participe la acest eveniment găsesc regulamentul aici. Invitația la simpozion poate fi descărcată de aici.

Vă așteptăm!

În atenția cadrelor didactice care nu au ridicat atestatele, în urma cursurilor absolvite!

Vă rugăm să veniți la sediul CCD Sibiu, din str.Turismului, nr.15, în vederea ridicării atestatelor obținute în urma absolvirii cursurilor pentru care ați optat.  Programul este zilnic între orele 8-16.

Precizez că, la ora actuală, există atestate neridicate din perioada 2008-2018, conform tabelelor anexate AICI

Atestatele care nu vor fi ridicate până în data de 01.03.2020, vor fi arhivate, iar eliberarea acestora se va face contra cost.

Atestatele se ridică personal, pe baza cărții de identitate, iar în cazul în care vor fi ridicate de către o altă persoană, în locul titularului, este necesară o procură notarială.

Director CCD Sibiu, Prof. Mirela Maria Iancu

Prelungirea perioadei pentru depunerea candidaturilor pentru formatori în cadrul proiectului CRED

Față de de calendarul inițial cuprins în apelul 1827/CRED/BV/15.11.2019 , la propunerea doamnei manager de proiect, dna Merima Petrovici, s-a emis un corrigendum (click aici) prin care se prelungește perioada de depunere a dosarelor până în data de 8 ianuarie 2020.

Noul calendar de desfășurare a selecției este AICI.

Toate informațiile privind atribuțiile formatorilor, durata contractului, salarizare, criteriile de selecție, conținutul dosarului de selecție s.a sunt cuprinse în apelul 1827/CRED/BV/15.11.2019.

Posturile vacante la nivelul județului Sibiu sunt:

 • Limba și literatura română– 2 posturi
 • Matematica – 1 post
 • Biologie – 1 post
 • Istorie – 1 post
 • Geografie -1 post
 • Ed. plastica – 1 post
 • Ed. fizica si sport
 • Informatica si TIC – 1 post
 • Educatie tehnologica– 1 post

Mihaela Carmen SEUȘAN – expert local coordonare și formare

Cercul pedagogic al responsabililor CDI

În atenția doamnelor/ domnilor directori din unitățile în care funcționează un centru de documentare și informare

În atenția responsabililor CDI din județul Sibiu

Casa Corpului Didactic Sibiu, în calitate de coordonator metodologic al centrelor de documentare și informare din județul Sibiu, îi invită pe responsabilii CDI din județul Sibiu (profesori documentariști, bibliotecari, cadre didactice) la întâlniri în cadrul Cercului Pedagogic care vor avea loc astfel:

 • Luni,  9.12.2019, ora 14 , la Casa Corpului Didactic Sibiu – Pentru responsabilii din Sibiu și zonă (Lista unităților)
 • Miercuri, 11.12.2019,  ora 12, la Mediaș, Liceul Teoretic Axente Sever din Mediaș – Pentru responsabilii CDI din unitățile de învățământ din Mediaș și zonă (Lista unităților).

Participanții sunt rugați să aducă o copie a documentului care atestă calitatea de responsabil CDI (decizie de numire, decizie de titularizare s.a)

Mihaela Seușan – responsabilul Cercului Pedagogic

Seminarul Erasmusplus KA1 Apel 2020

Seminarul Erasmusplus KA1 Apel 2020 va avea loc joi, 12 decembrie 2019, la Casa Corpului Didactic Sibiu, ora 15.00. Inscrierea la acest seminar se poate face prin completarea formularului online.

N.B.: În cazul în care, ulterior înscrierii, nu mai puteți participa la seminar, vă rugăm să ne transmiteți un email la adresele: anca_nastase63@yahoo.com (inspector școlar Anca Voineag) sau metodist.ccdsb@gmail.com (prof. metodist Camelia Vancu).

În atenţia directorilor unităților de învățământ și a bibliotecarilor şcolari

În data de 28 noiembrie 2019, la ora 14, la Casa Corpului Didactic Sibiu, va avea loc o întâlnire a bibliotecarilor şcolari din judeţul Sibiu în cadrul cercului metodic .

Conducerile unităţilor de învăţământ sunt rugate să sprijine participarea persoanelor desemnate la această întâlnire.

Bibliotecar CCD Sibiu, Maria Pitariu

Echivalarea și acordarea unui număr de credite profesionale transferabile personalului care a finalizat programe speciale

Direcția Generală Învățământ Secundar Superior și Educație Permanentă din cadrul ministerului Educației Naționale a trimis adresa nr. 2672/11.10.2019 privind Procedura pentru echivalarea și acordarea unui număr de credite profesionale transferabile, personalului didactic care a finalizat programe speciale.

În conformitate cu această procedură, Casa Corpului Didactic Sibiu anunță că depunerea dosarelor de către unitățile de învățământ și furnizorii de formare care solicită echivalarea unor programe speciale se va face în perioada 26.11-6.12.2019. Cadrele didactice care solicită echivalarea și acordarea creditelor pentru programele speciale vor depune dosarul (în conformitate cu procedura) la unitatea de învățământ iar aceasta va depune dosarele la CCD Sibiu în perioada specificată. Cadrele didactice depun cerere de echivalare la unitatea de învățământ la care sunt angajate în anul solicitării.

Dosarele se vor depune la secretariatul CCD Sibiu, de luni până joi, între orele 8-16 și vineri, între 8-14.

Informații despre procedură, conținutul dosarelor, responsabilitățile fiecărei instituții și documente utilizate găsiți la secțiunea Formare continuă, pagina Echivalare programe speciale.

Apel pentru selecția formatorilor în cadrul proiectului CRED la nivelul regiunii Centru

Casa Corpului Didactic Brașov, prin adresa nr. 1827/CRED/BV/15.11.2019, lansează Apelul pentru selecția formatorilor în cadrul proiectului CRED, la nivelul regiunii Centru .

La nivelul județului Sibiu sunt disponibile 16 posturi astfel: 1 post pentru expert formare ciclul primar și 15 posturi de experți formare pentru ciclul gimnazial pentru disciplinele: limba română, matematică, chimie, biologie, istorie, geografie, educație plastică, educație fizică și sport, informatică și TIC, educație tehnologică.

Toate informațiile privind criteriile de selecție, dosarul de candidatură, termene și alte informații utile se găsesc pe pagina proiectului CRED la secțiunea Apeluri.Anunturi.