Apel pentru selecția formatorilor în cadrul proiectului CRED la nivelul regiunii Centru

Casa Corpului Didactic Brașov, prin adresa nr. 1827/CRED/BV/15.11.2019, lansează Apelul pentru selecția formatorilor în cadrul proiectului CRED, la nivelul regiunii Centru .

La nivelul județului Sibiu sunt disponibile 16 posturi astfel: 1 post pentru expert formare ciclul primar și 15 posturi de experți formare pentru ciclul gimnazial pentru disciplinele: limba română, matematică, chimie, biologie, istorie, geografie, educație plastică, educație fizică și sport, informatică și TIC, educație tehnologică.

Toate informațiile privind criteriile de selecție, dosarul de candidatură, termene și alte informații utile se găsesc pe pagina proiectului CRED la secțiunea Apeluri.Anunturi.

Festivalului Naţional de Scurtmetraj pentru Liceeni “Filmmic”

Liceul Teoretic ”Traian” din Constanța și C.C.D. Constanța vă invită să participați la cea de-a XIII-a ediție a Festivalului Naţional de Scurtmetraj pentru Liceeni “Filmmic”. Tema din acest an este ”Emoții (Emotions)” iar concursul este deschis participării tuturor instituţiilor de învăţamânt secundar superior.

Regulamentul si formularele de inscriere – aici

Consultare publică privind proiectarea și actualizarea curriculumului național

Ministerul Educației Naționale supune consultării publice documentele Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național și  Metodologia privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, centrat pe dezvoltarea competențelor, elaborate în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED”, cod SMIS 2014+: 118327, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Documentele au fost elaborate în cadrul subactivităților A1.1(documentul Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național) și A1.2(documentul Metodologia privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, centrat pe dezvoltarea competențelor), din cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED” de grupuri de lucru compuse din experți în curriculum din cadrul Institutului de Științe ale Educației (ISE) și din cadrul Ministerului Educației Naționale (MEN).

Participarea dumneavoastră la procesul de consultare este foarte importantă pentru a colecta propuneri concrete de îmbunătățire și completare a documentului. Feedback-ul poate fi transmis în două moduri:

  • prin completarea unui chestionar online: https://www.surveymonkey.com/r/EDUCRED (Notă: Completarea chestionarului durează aproximativ 15 minute.)
  • prin trimiterea unor opinii argumentate, propuneri și sugestii pe adresa de e-mail contact@educred.ro, menționând subiectul acestei consultări

Toate mesajele vor fi analizate în vederea finalizării documentului de politici educaționale.

Mai multe informații găsiți aici (click).

Apel de inscriere în proiectul Casei Corpului Didactic Alba

Casa Corpului Didactic Alba, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Alba, invită cadrele didactice din județul Sibiu să se înscrie în Proiectul internațional de literatură și arte vizuale „Laudă semințelor, celor de față și-n veci tuturor!”, ediția a XV-a, 2019-2020.

Mai multe informații despre regulament și despre proiect gasiti aici http://www.ccdab.ro/actiuni%20in%20derulare/REGULAMENTUL%20PROIECTULUI_BLAGA.pdf

http://www.ccdab.ro/Editura/Lauda%20Semintelor.html

Simpozionul “Discriminarea în contextul educațional. Metode de intervenție”

Asociația Diakoniewerk, în colaborare cu Parohia Evanghelică C.A. Sibiu, Centrul de zi “Casa deschisă”, organizează în data de 1.11.2019 un simpozion pentru personalul din sistemul educațional și cel din asistența socială.

Simpozionul are ca obiectiv sensibilizarea și conștientizarea discriminării în procesul educațional și diseminarea de metode și modele de bune practici.

Mai multe informații despre simpozion găsiți AICI.

În atenția persoanelor înscrise în proiectul CRED, nivel primar


Dragi colege,

Vă informăm că în data de 4 noiembrie 2019, ora 16, debutează la Casa Corpului Didactic Sibiu, activitățile de formare pentru învățământul PRIMAR, pentru seria a III-a din cadrul programului CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți – CRED.

Activitățile de formare fața in față – 60 ore, se vor derula, de regulă, în zilele de luni și miercuri, câte patru ore, intre orele 16 și 20.

Informații despre programul de formare găsiți pe site-ul nostru, pe pagina proiectului CRED.

Lista cu persoanele selectate pentru a participa la formare în seria a III-a, grupa 1, este aici. Persoanele din listă au primit un mesaj și pe mail și sunt rugate să confirme participarea la activitatea de formare până sâmbătă, 26 octombrie 2019, ora 14, pe mail la adresa mihaela.seusan@educred.ro.

Mihaela Carmen SEUȘAN – expert local coordonare și formareÎn atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu dezvoltarea profesională

Direcția Generală Învățământ Secundar Superior și Educație Permanentă din cadrul ministerului Educației Naționale a trimis adresa nr. 2672/11.10.2019 privind Procedura pentru echivalarea și acordarea unui număr de credite profesionale transferabile, personalului didactic care a finalizat programe speciale.

Procedura cu anexele se găsesc pe pagina dedicată responsabililor cu dezvoltarea profesională, la Legislația în domeniul formării continue a personalului didactic.

Pentru diseminarea prevederilor Procedurii nr. 38591/3.10.2019 Casa Corpului Didactic Sibiu organizează întâlniri cu responsabilii cu dezvoltarea profesională din unități de învățământ astfel:

  • în data de 21.10.2019, ora 14, la CCD Sibiu.
  • în data de 23.10.2019, ora 12, la Mediaș (Liceul Axente Sever Medias)

Director CCD Sibiu, prof. Claudia Mery SIMTION

Debutează activitățile de formare pentru profesorii de limba română, grupa I, în cadrul programului CRED

ATENȚIE! Debutează formarea CRED pentru limba și literatura română, gupa I

Dragi colegi,

Activitățile de formare pentru gimnaziu – limba și literatura română, grupa 1 din cadrul programului de formare CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți – CRED vor debuta în data 15 octombrie 2019, ora 16, la sediul CCD Sibiu, str. Turismului nr.15, sala 2.15 (etajul al II-lea).

Activitățile de formare față în față vor avea loc în zilele de marți (între 16 și 20) și sâmbătă (între 8 și 12) iar activitatea de formare online/ la distanță va avea loc în zilele de joi și duminică (între 16 și 20).

Evaluarea finală va avea loc în data de 14 decembrie 2019, intre 8 și 12.

Mihaela Seușan – expert local coordonare și formare

ERASMUS DAY la CCD Sibiu

Dragi colege și colegi,

ERASMUS DAY LA CCD SIBIU

Vă reamintim de ERASMUS DAY.

CCD Sibiu in parteneriat cu ISJ Sibiu organizează joi, 10 octombrie 2019, ora 14.00 la Casa Corpului Didactic Sibiu, str. Turismului, nr. 15, evenimentul “Atelier Erasmus-Idei pentru educatia secolului XXI”.
Înscrierile la activitate au debutat în data de 12.09.2019 și se mai pot face până azi, 7 octombrie 2019, la ora 18 prin completarea formularului online.