Înscrieri cursuri avizate

În perioada 4-26 aprilie  2024, Casa Corpului Didactic Sibiu face înscrieri la următoarele cursuri avizate de ME: Metode mixte de predare-învățare-evaluare în educația timpurie-24 ore 170 lei și Examenul național de definitivare în învățământ-repere metodologice și aplicații practice-30 ore, 200 lei. Activitatea de formare se va derula față în față/blended learning și  va debuta în perioada 08 mai – 30 iunie, în funcție de numărul de grupe constituit. Programele se  echivalează cu 7-8 credite profesionale transferabile (conform OME nr. 4224/06.07.2022 – Anexa nr. 3 a Notei nr. 4663/DGMRURS/19.09.2022).

Link înscriere

Workshop „Repere în susținerea cadrelor didactice pentru eficiența profesională și dezvoltare personală”

Înscrieri workshop „Repere în susținerea cadrelor didactice pentru eficiență profesională și dezvoltare personală
11 aprilie 2024

Casa Corpului Didactic Sibiu, în colaborare cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu, invită cadrele didactice din învățământul preuniversitar să participe la workshop-ul „Repere în susținerea cadrelor didactice pentru eficiență profesională și dezvoltare personală”.

Activitatea va avea loc JOI, 11 aprilie 2024, începând cu ora 15:00, la sediul C.C.D. Sibiu, sala 1.16, etajul I.

Link-ul de înscriere:
https://forms.gle/XU4GXjrSsVufnXPH9

*În limita a 25 de participanți.
Vă mulțumim și vă așteptăm cu drag!

Responsabil activitate:
Prof. metodist Andrada Maier (andrada_maier@ccdsibiu.ro)
Casa Corpului Didactic Sibiu

Înscriere curs avizat „Pedagogia Franz Kett – o pedagogie a relațiilor” – ultimele locuri

Casa Corpului Didactic Sibiu, în colaborare cu Institutul pentru Pedagogia Franz Kett din România, invită cadrele didactice din învățământul preuniversitar să participe la programul de formare avizat „Pedagogia Franz Kett – o pedagogie a relațiilor” – 20 ore, și se poate echivala cu 7-8 credite profesionale transferabile (conform OME nr. 4224/06.07.2022 – Anexa nr. 3 a Notei nr. 4663/DGMRURS/19.09.2022).

Formator: psih.dr. Monica Gomoescu, pedagog Franz Kett, Vicepreședinte al Institutului pentru Pedagogia Franz Kett din România.
Acest curs avizat se va derula față-în-față, pe parcursul a 20 ore, în perioada 29-30 martie 2024.
Taxa de participare este de 150 lei.

Link-ul de înscriere: https://forms.gle/d8oNVPbJtk5My9Q46

 • În limita a 30 de participanți, care vor fi contactați ulterior, pe e-mail sau telefonic, pentru confirmarea înscrierii și achitarea taxei.

Vă mulțumim și vă așteptăm cu drag!
Coordonator program: prof. metodist Andrada Maier
Casa Corpului Didactic Sibiu

Atelier interactiv: ,,Profesori implicați, elevi motivați”

Casa Corpului Didactic Sibiu invită cadrele didactice din învățământul preuniversitar să participe la atelierul interactiv: ,,Profesori implicați, elevi motivați”.

MOTTO:

Spune-mi și voi uita. Învață-mă și îmi voi aminti. Implică-mă și voi învăța.Benjamin Franklin

Argument:

 • „Eu” –  profesorul implicat în motivarea preșcolarilor/elevilor mei, prin colaborare, factor decisiv în progresul școlar.
 • Misiunea mea de om, elev, dascăl.
 • Arta de a fi profesor prin dezvoltarea unor atitudini de viață copiilor.
 • Activități interactive pornind de la orizontul apropiat, prin povești- StoryMaps.
 • Interdisciplinaritetea prin implicarea proeșcolarilor/elevilor folosind metodele tradiționale, metode interactive digitale, GIS (Sistem Informațional Geografic), educație pentru mediu.

Activitatea va avea loc miercuri, 27 martie 2024, începând cu ora 15:00, la sediul CCD Sibiu, sala 1.16, etaj I.

profesor formator – Alemănuța Toader

Link-ul de înscriere:

https://forms.gle/nqrfAU6P5CdXpBay5

*În limita a 25 participanți.

Vă mulțumim și vă așteptăm cu drag!

Responsabil activitate:

Prof. metodist Casa Corpului Didactic Sibiu,

Prof. Botei Alina (alina.botei@ccdsibiu.ro)

Curs avizat „Pedagogia Franz Kett – o pedagogie a relațiilor”

Casa Corpului Didactic Sibiu, în colaborare cu Institutul pentru Pedagogia Franz Kett din România, invită cadrele didactice din învățământul preuniversitar să participe la programul de formare avizat „Pedagogia Franz Kett – o pedagogie a relațiilor” – 20 ore, și se poate echivala cu 7-8 credite profesionale transferabile (conform OME nr. 4224/06.07.2022 – Anexa nr. 3 a Notei nr. 4663/DGMRURS/19.09.2022).
Formator: psih.dr. Monica Gomoescu, pedagog Franz Kett, Vice-președinte al Institutului pentru Pedagogia Franz Kett din România.
Acest curs avizat se va derula față-în-față, pe parcursul a 20 ore, în perioada 29-30 martie 2024.
Taxa de participare este de 150 lei.

Link-ul de înscriere: https://forms.gle/d8oNVPbJtk5My9Q46

 • În limita a 30 de participanți, care vor fi contactați ulterior, pe e-mail sau telefonic, pentru confirmarea înscrierii și achitarea taxei.
  Vă mulțumim și vă așteptăm cu drag!
  Coordonator program: prof. metodist Andrada Maier
  Casa Corpului Didactic Sibiu

Anunț angajare profesor metodist

Casa Corpului Didactic Sibiu, în conformitate cu Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2023-2024, aprobată prin O.M.E. nr. 6218/2022 cu modificările și completările ulterioare, angajează:
-1 profesor metodist-normă întreagă
-1 profesor metodist-0.5 normă
Condiții de încadrare profesor metodist:
a) studii universitare, cu diplomă de licenţă, corespunzătoare funcţiei didactice din învăţământul preuniversitar;
b) titular în învăţământul preuniversitar;
c) cel puţin gradul didactic II în învăţământ;
d) vechime în muncă de minimum 6 ani, cu competenţe dobândite în managementul educaţional, managementul de proiect, precum şi competenţe dobândite în activitatea cu adulţii în domeniul formării continue;
e) calificativul “foarte bine” în ultimii 5 ani.
Dosarul va contine următoarele documente:

a) Cerere de înscriere la concurs, adresată directorului Casei Corpului Didactic
b) Curriculum vitae, semnat și datat pe fiecare pagină, însoțit de documente doveditoare
c) Copie după diploma de studii și foaia matricolă
d) Copii după certificatele / adeverințele de acordare a gradelor didactice
e) Adeverința de vechime în învățământ
f) Adeverința care să ateste calificativul ,,FOARTE BINE” obținut în ultimii 5 ani
g) Scrisoare de intenție
h) Acte de identitate: carte de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie- dacă este cazul
i) Cazierul judiciar în original
j) adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
k) opisul dosarului în 2 exemplare

Dosarele se depun la Casa Corpului Didactic Sibiu, str. Turismului, nr.15, până vineri, 09.02.2024, ora 12.
Rezultatele concursului de dosare se vor comunica personal, după susținerea probei de interviu, în data de 16 februarie 2024.

Workshop-ul „Secretele proiectelor Erasmus+”

Casa Corpului Didactic Sibiu invită cadrele didactice din învățământul preuniversitar să participe la workshop-ul „Secretele proiectelor Erasmus+”. Acesta este destinat în special profesorilor din instituțile cu filieră tehnologică. (proiecte de mobilitate VET).

Workshop-ul va avea loc MIERCURI, 07 februarie 2024, începând cu ora 15:00, la sediul CCD Sibiu, sala 1.16, etajul I.

Facilitator: Daniela Elena Ionele – ambasador Erasmus+, profesor de Discipline tehnice și TIC, coordonator Proiecte Erasmus+ VET la Liceul „August Treboniu Laurian”, și profesor MERITO 2021.

Link-ul de înscriere:

https://forms.gle/H9SHedHzzrBgEsaZ8

*În limita a 25 de participanți.

Vă mulțumim și vă așteptăm cu drag!

Responsabil activitate,

Prof. metodist Andrada Maier  (andrada_maier@ccdsibiu.ro)

CCD Sibiu

„𝔻𝕚𝕤𝕔𝕚𝕡𝕝𝕚𝕟𝕒𝕣𝕖𝕒 𝕡𝕠𝕫𝕚𝕥𝕚𝕧𝕒̆ 𝕤̦𝕚 𝕤𝕥𝕒𝕣𝕖𝕒 𝕕𝕖 𝕓𝕚𝕟𝕖, î𝕟 𝕤𝕒𝕝𝕒 𝕕𝕖 𝕔𝕝𝕒𝕤𝕒̆’’

𝕀̂𝕟𝕤𝕔𝕣𝕚𝕖𝕣𝕖 𝕝𝕒 𝕨𝕠𝕣𝕜𝕤𝕙𝕠𝕡-𝕦𝕝 „𝔻𝕚𝕤𝕔𝕚𝕡𝕝𝕚𝕟𝕒𝕣𝕖𝕒 𝕡𝕠𝕫𝕚𝕥𝕚𝕧𝕒̆ 𝕤̦𝕚 𝕤𝕥𝕒𝕣𝕖𝕒 𝕕𝕖 𝕓𝕚𝕟𝕖, î𝕟 𝕤𝕒𝕝𝕒 𝕕𝕖 𝕔𝕝𝕒𝕤𝕒̆’’
Casa Corpului Didactic Sibiu, în colaborare cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu, invită cadrele didactice din învățământul preșcolar și primar, prof. consilieri școlari și logopezi să participe la workshop-ul „Disciplinarea pozitivă și starea de bine, în sala de clasă”.

Activitatea va avea loc 𝗟𝗨𝗡𝗜, 𝟮𝟮 𝗶𝗮𝗻𝘂𝗮𝗿𝗶𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟰, începând cu ora 𝟭𝟱:𝟬𝟬, la sediul CCD Sibiu, sala 1.16, etajul I.

Link-ul de înscriere: https://forms.gle/ChiJFfkBBA6xXGMk9

*Înscrierea este posibilă până la data de 19 ianuarie 2024, în limita a 25 de participanți.

Vă mulțumim și vă așteptăm cu drag!

Prof. metodist CCD Sibiu,
Andrada Maier
(andrada_maier@ccdsibiu.ro)

Concursul regional şi interjudeţean “Să învăţăm tradiţii şi obiceiuri!”

În luna decembrie a avut locul concursul regional şi interjudeţean “Să învăţăm tradiţii şi obiceiuri!”, ediția a II-a, organizat de Şcoala Gimnazială Ocna Sibiului în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Sibiu şi Inspectoratul Școlar Județean Sibiu.
Expoziția din cadrul concursului, intitulată “Crăciunul la mine acasă!” o puteți admira la sediul Casei Corpului Didactic – parter, intrarea principală.
La această etapă au participat şcoli din 6 judeţe cu un număr de 160 de lucrări din partea elevilor.
Vă aşteptăm să participaţi şi la etapa de meşteşuguri care va avea loc în martie 2024!