Workshop-ul: ,,Împuternicirea. Profesor și părinte alături de copil”

Casa Corpului Didactic Sibiu, în colaborare cu C.J.R.A.E. Sibiu, invită cadrele didactice din învățământul preșcolar, primar și gimnazial să participe la atelierul: ,,Împuternicirea. Profesor și părinte alături de copil”.
Argument:
 centrarea pe copil, conform studiilor actuale;
 revizuirea metodelor de creștere a copilului, bazate pe control psihologic și educațional;
 înțelegerea nevoilor copilului;
 extinderea viziunii dincolo de mediul familial și educațional, plasând procesul educațional în context socio-cultural, economic și politic.
Activitatea va avea loc LUNI, 03.06.2024, începând cu ora 16:00, la sediul CCD Sibiu, sala 1.16, etajul I.
Formatori:
Prof.consilier școlar Ani Veronica CJRAE Sibiu
Prof. consilier școlar Savu Marilena CJRAE Sibiu
Link-ul de înscriere:
https://forms.gle/T5TwAkAVc3KU1bYA8

*În limita a 25 de participanți. (în ordinea înscrierii).

Vă mulțumim și vă așteptăm cu mare drag!
Responsabil activitate:
Prof. metodist Casa Corpului Didactic Sibiu,
Prof. Botei Alina
(alina.botei@ccdsibiu.ro)

Atelier interactiv: ,, Preachizițiile în dezvoltarea limbajului la preșcolari și școlarii mici”

Casa Corpului Didactic Sibiu în colaborare cu C.J.R.A.E. Sibiu invită cadrele didactice din învățământul primar și preșcolar să participe la atelierul interactiv: ,,Preachizițiile în dezvoltarea limbajului la preșcolari și școlarii mici”.

Argument:
 metode și tehnici de formare a preachizițiilor la preșcolari și școlarii mici (conduita perceptiv motrică de culoare, formă, spațialitate, lateralitate, temporalitate și dezvoltarea motricității generale)

Activitatea va avea loc miercuri, 29 mai 2024, începând cu ora 16:00, la sediul C.C.D. Sibiu, sala 1.16, etaj I.

Formatori: profesor logoped Sabina Stoica
profesor logoped Ariana Ananie

Link-ul de înscriere:
https://forms.gle/Y6diJCc898f7voJ68


*În limita a 25 participanți.
Vă mulțumim și vă așteptăm cu drag!

Responsabil activitate:
Prof. metodist Casa Corpului Didactic Sibiu,
Prof. Alina Botei (alina.botei@ccdsibiu.ro)

Înscrieri cursuri avizate

În perioada 4-26 aprilie  2024, Casa Corpului Didactic Sibiu face înscrieri la următoarele cursuri avizate de ME: Metode mixte de predare-învățare-evaluare în educația timpurie-24 ore 170 lei și Examenul național de definitivare în învățământ-repere metodologice și aplicații practice-30 ore, 200 lei. Activitatea de formare se va derula față în față/blended learning și  va debuta în perioada 08 mai – 30 iunie, în funcție de numărul de grupe constituit. Programele se  echivalează cu 7-8 credite profesionale transferabile (conform OME nr. 4224/06.07.2022 – Anexa nr. 3 a Notei nr. 4663/DGMRURS/19.09.2022).

Link înscriere

Workshop „Repere în susținerea cadrelor didactice pentru eficiența profesională și dezvoltare personală”

Înscrieri workshop „Repere în susținerea cadrelor didactice pentru eficiență profesională și dezvoltare personală
11 aprilie 2024

Casa Corpului Didactic Sibiu, în colaborare cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu, invită cadrele didactice din învățământul preuniversitar să participe la workshop-ul „Repere în susținerea cadrelor didactice pentru eficiență profesională și dezvoltare personală”.

Activitatea va avea loc JOI, 11 aprilie 2024, începând cu ora 15:00, la sediul C.C.D. Sibiu, sala 1.16, etajul I.

Link-ul de înscriere:
https://forms.gle/XU4GXjrSsVufnXPH9

*În limita a 25 de participanți.
Vă mulțumim și vă așteptăm cu drag!

Responsabil activitate:
Prof. metodist Andrada Maier (andrada_maier@ccdsibiu.ro)
Casa Corpului Didactic Sibiu

Înscriere curs avizat „Pedagogia Franz Kett – o pedagogie a relațiilor” – ultimele locuri

Casa Corpului Didactic Sibiu, în colaborare cu Institutul pentru Pedagogia Franz Kett din România, invită cadrele didactice din învățământul preuniversitar să participe la programul de formare avizat „Pedagogia Franz Kett – o pedagogie a relațiilor” – 20 ore, și se poate echivala cu 7-8 credite profesionale transferabile (conform OME nr. 4224/06.07.2022 – Anexa nr. 3 a Notei nr. 4663/DGMRURS/19.09.2022).

Formator: psih.dr. Monica Gomoescu, pedagog Franz Kett, Vicepreședinte al Institutului pentru Pedagogia Franz Kett din România.
Acest curs avizat se va derula față-în-față, pe parcursul a 20 ore, în perioada 29-30 martie 2024.
Taxa de participare este de 150 lei.

Link-ul de înscriere: https://forms.gle/d8oNVPbJtk5My9Q46

 • În limita a 30 de participanți, care vor fi contactați ulterior, pe e-mail sau telefonic, pentru confirmarea înscrierii și achitarea taxei.

Vă mulțumim și vă așteptăm cu drag!
Coordonator program: prof. metodist Andrada Maier
Casa Corpului Didactic Sibiu

Atelier interactiv: ,,Profesori implicați, elevi motivați”

Casa Corpului Didactic Sibiu invită cadrele didactice din învățământul preuniversitar să participe la atelierul interactiv: ,,Profesori implicați, elevi motivați”.

MOTTO:

Spune-mi și voi uita. Învață-mă și îmi voi aminti. Implică-mă și voi învăța.Benjamin Franklin

Argument:

 • „Eu” –  profesorul implicat în motivarea preșcolarilor/elevilor mei, prin colaborare, factor decisiv în progresul școlar.
 • Misiunea mea de om, elev, dascăl.
 • Arta de a fi profesor prin dezvoltarea unor atitudini de viață copiilor.
 • Activități interactive pornind de la orizontul apropiat, prin povești- StoryMaps.
 • Interdisciplinaritetea prin implicarea proeșcolarilor/elevilor folosind metodele tradiționale, metode interactive digitale, GIS (Sistem Informațional Geografic), educație pentru mediu.

Activitatea va avea loc miercuri, 27 martie 2024, începând cu ora 15:00, la sediul CCD Sibiu, sala 1.16, etaj I.

profesor formator – Alemănuța Toader

Link-ul de înscriere:

https://forms.gle/nqrfAU6P5CdXpBay5

*În limita a 25 participanți.

Vă mulțumim și vă așteptăm cu drag!

Responsabil activitate:

Prof. metodist Casa Corpului Didactic Sibiu,

Prof. Botei Alina (alina.botei@ccdsibiu.ro)

Curs avizat „Pedagogia Franz Kett – o pedagogie a relațiilor”

Casa Corpului Didactic Sibiu, în colaborare cu Institutul pentru Pedagogia Franz Kett din România, invită cadrele didactice din învățământul preuniversitar să participe la programul de formare avizat „Pedagogia Franz Kett – o pedagogie a relațiilor” – 20 ore, și se poate echivala cu 7-8 credite profesionale transferabile (conform OME nr. 4224/06.07.2022 – Anexa nr. 3 a Notei nr. 4663/DGMRURS/19.09.2022).
Formator: psih.dr. Monica Gomoescu, pedagog Franz Kett, Vice-președinte al Institutului pentru Pedagogia Franz Kett din România.
Acest curs avizat se va derula față-în-față, pe parcursul a 20 ore, în perioada 29-30 martie 2024.
Taxa de participare este de 150 lei.

Link-ul de înscriere: https://forms.gle/d8oNVPbJtk5My9Q46

 • În limita a 30 de participanți, care vor fi contactați ulterior, pe e-mail sau telefonic, pentru confirmarea înscrierii și achitarea taxei.
  Vă mulțumim și vă așteptăm cu drag!
  Coordonator program: prof. metodist Andrada Maier
  Casa Corpului Didactic Sibiu

Anunț angajare profesor metodist

Casa Corpului Didactic Sibiu, în conformitate cu Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2023-2024, aprobată prin O.M.E. nr. 6218/2022 cu modificările și completările ulterioare, angajează:
-1 profesor metodist-normă întreagă
-1 profesor metodist-0.5 normă
Condiții de încadrare profesor metodist:
a) studii universitare, cu diplomă de licenţă, corespunzătoare funcţiei didactice din învăţământul preuniversitar;
b) titular în învăţământul preuniversitar;
c) cel puţin gradul didactic II în învăţământ;
d) vechime în muncă de minimum 6 ani, cu competenţe dobândite în managementul educaţional, managementul de proiect, precum şi competenţe dobândite în activitatea cu adulţii în domeniul formării continue;
e) calificativul “foarte bine” în ultimii 5 ani.
Dosarul va contine următoarele documente:

a) Cerere de înscriere la concurs, adresată directorului Casei Corpului Didactic
b) Curriculum vitae, semnat și datat pe fiecare pagină, însoțit de documente doveditoare
c) Copie după diploma de studii și foaia matricolă
d) Copii după certificatele / adeverințele de acordare a gradelor didactice
e) Adeverința de vechime în învățământ
f) Adeverința care să ateste calificativul ,,FOARTE BINE” obținut în ultimii 5 ani
g) Scrisoare de intenție
h) Acte de identitate: carte de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie- dacă este cazul
i) Cazierul judiciar în original
j) adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
k) opisul dosarului în 2 exemplare

Dosarele se depun la Casa Corpului Didactic Sibiu, str. Turismului, nr.15, până vineri, 09.02.2024, ora 12.
Rezultatele concursului de dosare se vor comunica personal, după susținerea probei de interviu, în data de 16 februarie 2024.