Metode mixte de predare-învățare-evaluare în educația timpurie

În luna iunie 2024 s-a desfășurat programul de formare ,,Metode mixte de predare-învățare-evaluare în educația timpurie”.Cursul este avizat de Ministerul Educației, având o durată de 24 de ore, și s-a adresat cadrelor didactice din învățământul preșcolar și antepreșcolar.Formatori: – d-na prof. metodist Maier Andrada Victoria- d-na prof. înv. preșcolar Turcu MihaelaPrin intermediul acestui curs, formatorii și-au propus să ofere cadrelor didactice participante atât instrumentele necesare pentru a crea un mediu de învățare stimulativ, dinamic, adaptativ și incluziv, care să răspundă nevoilor și stilurilor diferite de învățare ale copiilor, cât și o oportunitate valoroasă de a-și îmbunătăți practica educațională și de a adopta metode și tehnici pentru dezvoltarea gândirii creative în educația timpurie.Felicitări participanților și mult succes în activitățile de la grupă!*Cadrele didactice din învățământul preșcolar și antepreșcolar, care sunt interesate de acest curs, se pot înscrie începând cu noul an școlar!

Responsabil program de formare: prof. metodist Maier Andrada Victoria – CCD Sibiu 

Abilitare curriculară pentru educație timpurie

În anul școlar 2023-2024, s-au desfășurat sesiuni de formare în cadrul programului ,,Abilitare curriculară pentru educație timpurie”, la sediul Casei Corpului Didactic Sibiu.Programul de formare este acreditat de Ministerul Educației în baza OME nr. 4059/21.04.2023, având o durată de 80 de ore,  27 credite profesionale transferabile și este derulat în sistem blended-learning.Formatori:- d-na inspector înv. preșcolar, prof. dr. Turean Maria – ISJ Sibiu- d-na inspector înv. preșcolar, prof. Stoicescu Delia – ISJ Sibiu- d-na prof. înv. preșcolar, Nicula IustinaResponsabil program de formare: prof. metodist Maier Andrada Victoria – CCD SibiuCursul se adresează, cu prioritate, cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, care îndeplinesc următoarele condiții:
– absolvenți ai liceului pedagogic sau ai unei şcoli echivalente cu specializarea educatoare sau învăţătoare;- absolvenți cu diplomă de licenţă, specializarea pedagogia învăţământului preşcolar şi primar.În cadrul sesiunilor de formare s-au furnizat cunoștințe teoretice și practice care vor ajuta la crearea unui mediu educațional timpuriu sigur, stimulativ și afectiv, sprijinind totodată dezvoltarea armonioasă și echilibrată a copiilor în primii ani de viață.
Programul se finalizează cu eliberarea unui certificat care conferă absolvenților dreptul de a ocupa funcția didactică de educator-puericultor.Felicitări participanților și mult succes în activitățile de la grupă!*Cadrele didactice interesate de acest curs, se pot înscrie începând cu noul an școlar!

Cursul ,,Examenul național de definitivare în învățământ – repere metodologice și aplicații practice”

În perioada 11-15 iulie 2024, CCD Sibiu desfășoară cursul ,,Examenul național de definitivare în învățământ – repere metodologice și aplicații practice”, destinat cadrelor didactice din învățământul primar.
Ultimele înscrieri se fac în 10 iulie, ora 15:00.
LINK CURS:
https://forms.gle/5jMK4W1xctcF3Kss8
Persoană de contact: profesor metodist Alina Botei
e-mail: alina.botei@ccdsibiu.ro
telefon: 0740087936

Atelierul ,,Rolul audiției în educația muzicală”.

Casa Corpului Didactic Sibiu a desfășurat în data de 30 mai 2024, atelierul ,,Rolul audiției în educația muzicală”.
Activitatea face parte din Festivalul EMI-culoare, muzică, mișcare, proiect CAEJ pentru clasele primare, ajuns la ediția VII.
Formatori: Viora Rozorea și Simona Manea
Responsabil activitate: profesor metodist CCD Sibiu, Alina Botei

Concursul național de creativitate didactică în domeniul materialelor educaționale pentru drepturile omului, democrație și o cultură a păcii în învățământul preuniversitar”, Ediţia a XII-a

 Metodologia concursului prevede organizarea acestuia la nivelul fiecărui județ, cu sprijinul Casei Corpului Didactic și organizarea expoziției naționale la Casa Corpului Didactic Cluj.
Vă rugăm să trimiteți în format fizic și/sau electronic cele mai bune produse selectate la nivelul județului, însoțite de fișa de înscriere, către Casa Corpului Didactic Cluj, până în data de 8 noiembrie 2024, pentru  jurizare şi organizarea expoziţiei la nivel național.
Persoană de contact CCD Cluj: Alina Boca, aboca@ccdcluj.ro, telefon: 0733661205/0749210834

SIMPOZIONUL REGIONAL ȘI INTERJUDEȚEAN ,,LUMEA MAGICĂ A BASMELOR”, ed. a-V-a,

Avem plăcerea de a vă invita la SIMPOZIONUL REGIONAL ȘI INTERJUDEȚEAN ,,LUMEA MAGICĂ A BASMELOR”,ed. a-V-a, care va avea loc MARȚI18.06.2024, începând cu ora 15:00, la sediul C.C.D. Sibiu, sala de conferințe✨????????????‍♀️????

Grup țintă: cadrele didactice din învățământul preșcolar și primar.

Organizatori: Grădinița cu P.P. Nr. 19 Sibiu, Casa Corpului Didactic Sibiu și Inspectoratul Școlar Județean Sibiu; în parteneriat cu unități de învățământ din județul Sibiu și din întreaga țară.

Înscrierea ca audient – participare fizică (fără lucrare) la SIMPOZION  se face prin completarea următorului formular: 

https://forms.gle/zBdVwuMsB9p2viy99*

În limita a 60 de participanți (în ordinea înscrierii), care vor primi confirmarea pe e-mail! ** Fără taxă de participare! ????

Dacă doriți să participați și cu articol pentru publicare, vă rugăm să ne trimiteți e-mail la adresa: simpozionlumeamagicaabasmelor@yahoo.com , subiect: Simpozion ,,Lumea magică a basmelor” și veți primi documentele necesare înscrierii.❗

Se primesc lucrări până în data de 13 iunie 2024.Vă așteptăm cu mare drag!Prof. metodist CCD Sibiu,Andrada Maier

Analiză a nevoilor de formare continuă a personalului din învățământul preuniversitar din județul Sibiu

În atenția conducerii unităților din județul Sibiu,

Stimată doamnă director,

Stimate domnule director,

Casa Corpului Didactic Sibiu demarează acțiunea de analiză a nevoilor de formare continuă a personalului din învățământul preuniversitar din județul Sibiu care va sta la baza elaborării Ofertei de formare continuă a Casei Corpului Didactic Sibiu pentru anul școlar 2024-2025.

În acest scop, vă rugăm să ne sprijiniți prin următoarele acțiuni ce vor fi derulate la nivelul unității de învățământ:

 1. Realizarea unei analize de nevoi de formare continuă a personalului didactic și didactic auxiliar din unitatea de învățământ. Pentru aceasta, vă rugăm să utilizați ghidul de focus grup.
 2. Completarea chestionarului online de analiză a nevoilor de formare de către toate categoriile de personal, până în data de 29 iunie 2024

COPILUL ȘI JOCUL

Casa Corpului Didactic Sibiu pregătește editarea unui nou număr al Revistei Magister, ediție dedicată zilei de 1 Iunie – Ziua Internațională a Copilului.
Plecând de la considerentul, că activitatea principală a copilului este jocul, vă invităm să ne trimiteți un articol care să se încadreze în una dintre următoarele categorii:
I. Informații teoretice despre joc

 • Jocul, activitate liber aleasă
 • Jocul didactic, punte între joc și muncă.

II. Activități practice bazate pe joc

 • Exemple de jocuri cuprinse în activitatea didactică (cuprinzând următoarele elemente:

Titlul: Clasa/grupa: Disciplina/disciplinele: Scopul: Obiectivele: Materiale necesare: Locul de desfășurare: Nr. de participanți: Descriere: Variantă/(e) a jocului:)

 • Exemple de proiecte/parteneriate care au ca activitate de bază jocul
 • Condiții de scriere și tehnoredactare articol:
 1. Să fie în format electronic, să aibă 800-1500 cuvinte, redactate prin softul de editare de text Word, în format A4, cu margini de 2 cm, cu caracter Times New Roman, mărime 12 şi spaţiere la 1 rând, obligatoriu cu diacritice; formatul .doc sau .docx va fi însoţit şi de varianta în format pdf;
 2. Toate referinţele bibliografice care apar în corpul textului trebuie să fie redactate în ordinea care urmează: numele şi prenumele autorului, titlul lucrării din care s-a citat (scris cu caracter italic), volumul, oraşul, editura, anul apariţiei, numărul paginii citate; după notele din text, la sfârşitul lucrării, se va adăuga lista bibliografică. ex. : Creţu, D., Nicu, A., Pedagogie şi elemente de psihologie – pentru formarea continuă a cadrelor didactice, Sibiu, Editura Universităţii „Lucian Blaga”, 2004, p. 30.
 3. În cazul în care există imagini ce urmează a fi inserate în text, ele vor fi trimise separat, în format electronic de tip .jpg sau .tif; dacă sunt preluate de pe internet, se va indica sursa.
 4. Se vor preciza numele şi prenumele autorului/autorilor (maximum 2) materialului, funcţia, instituţia de care aparţine şi adresa de e-mail.
 5. În titlul emailului se precizează : MAG39 – numele autorului materialului propus pentru publicare.

Responsabilitatea pentru conţinutul articolelor şi al imaginilor revine integral autorilor care îşi asumă consecinţele de orice natură ale nerespectării drepturilor de autor.

Articolele care nu vor respecta condițiile de tehnoredactare şi de copyright nu vor intra în procesul de selecție pentru publicare.

 • Așteptăm articolele dvs., pentru a celebra această sărbătoare a copilăriei, până în 7 iunie 2024, pe adresa de mail edituramagister18@gmail.com