Metode mixte de predare-învățare-evaluare în educația timpurie

În luna iunie 2024 s-a desfășurat programul de formare ,,Metode mixte de predare-învățare-evaluare în educația timpurie”.Cursul este avizat de Ministerul Educației, având o durată de 24 de ore, și s-a adresat cadrelor didactice din învățământul preșcolar și antepreșcolar.Formatori: – d-na prof. metodist Maier Andrada Victoria- d-na prof. înv. preșcolar Turcu MihaelaPrin intermediul acestui curs, formatorii și-au propus să ofere cadrelor didactice participante atât instrumentele necesare pentru a crea un mediu de învățare stimulativ, dinamic, adaptativ și incluziv, care să răspundă nevoilor și stilurilor diferite de învățare ale copiilor, cât și o oportunitate valoroasă de a-și îmbunătăți practica educațională și de a adopta metode și tehnici pentru dezvoltarea gândirii creative în educația timpurie.Felicitări participanților și mult succes în activitățile de la grupă!*Cadrele didactice din învățământul preșcolar și antepreșcolar, care sunt interesate de acest curs, se pot înscrie începând cu noul an școlar!

Responsabil program de formare: prof. metodist Maier Andrada Victoria – CCD Sibiu 

Abilitare curriculară pentru educație timpurie

În anul școlar 2023-2024, s-au desfășurat sesiuni de formare în cadrul programului ,,Abilitare curriculară pentru educație timpurie”, la sediul Casei Corpului Didactic Sibiu.Programul de formare este acreditat de Ministerul Educației în baza OME nr. 4059/21.04.2023, având o durată de 80 de ore,  27 credite profesionale transferabile și este derulat în sistem blended-learning.Formatori:- d-na inspector înv. preșcolar, prof. dr. Turean Maria – ISJ Sibiu- d-na inspector înv. preșcolar, prof. Stoicescu Delia – ISJ Sibiu- d-na prof. înv. preșcolar, Nicula IustinaResponsabil program de formare: prof. metodist Maier Andrada Victoria – CCD SibiuCursul se adresează, cu prioritate, cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, care îndeplinesc următoarele condiții:
– absolvenți ai liceului pedagogic sau ai unei şcoli echivalente cu specializarea educatoare sau învăţătoare;- absolvenți cu diplomă de licenţă, specializarea pedagogia învăţământului preşcolar şi primar.În cadrul sesiunilor de formare s-au furnizat cunoștințe teoretice și practice care vor ajuta la crearea unui mediu educațional timpuriu sigur, stimulativ și afectiv, sprijinind totodată dezvoltarea armonioasă și echilibrată a copiilor în primii ani de viață.
Programul se finalizează cu eliberarea unui certificat care conferă absolvenților dreptul de a ocupa funcția didactică de educator-puericultor.Felicitări participanților și mult succes în activitățile de la grupă!*Cadrele didactice interesate de acest curs, se pot înscrie începând cu noul an școlar!

Cursul ,,Examenul național de definitivare în învățământ – repere metodologice și aplicații practice”

În perioada 11-15 iulie 2024, CCD Sibiu desfășoară cursul ,,Examenul național de definitivare în învățământ – repere metodologice și aplicații practice”, destinat cadrelor didactice din învățământul primar.
Ultimele înscrieri se fac în 10 iulie, ora 15:00.
LINK CURS:
https://forms.gle/5jMK4W1xctcF3Kss8
Persoană de contact: profesor metodist Alina Botei
e-mail: alina.botei@ccdsibiu.ro
telefon: 0740087936