Analiză a nevoilor de formare continuă a personalului din învățământul preuniversitar din județul Sibiu

În atenția conducerii unităților din județul Sibiu,

Stimată doamnă director,

Stimate domnule director,

Casa Corpului Didactic Sibiu demarează acțiunea de analiză a nevoilor de formare continuă a personalului din învățământul preuniversitar din județul Sibiu care va sta la baza elaborării Ofertei de formare continuă a Casei Corpului Didactic Sibiu pentru anul școlar 2024-2025.

În acest scop, vă rugăm să ne sprijiniți prin următoarele acțiuni ce vor fi derulate la nivelul unității de învățământ:

  1. Realizarea unei analize de nevoi de formare continuă a personalului didactic și didactic auxiliar din unitatea de învățământ. Pentru aceasta, vă rugăm să utilizați ghidul de focus grup.
  2. Completarea chestionarului online de analiză a nevoilor de formare de către toate categoriile de personal, până în data de 29 iunie 2024

Leave a Comment