Anunț angajare profesor metodist

Casa Corpului Didactic Sibiu, în conformitate cu Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2023-2024, aprobată prin O.M.E. nr. 6218/2022 cu modificările și completările ulterioare, angajează:
-1 profesor metodist-normă întreagă
-1 profesor metodist-0.5 normă
Condiții de încadrare profesor metodist:
a) studii universitare, cu diplomă de licenţă, corespunzătoare funcţiei didactice din învăţământul preuniversitar;
b) titular în învăţământul preuniversitar;
c) cel puţin gradul didactic II în învăţământ;
d) vechime în muncă de minimum 6 ani, cu competenţe dobândite în managementul educaţional, managementul de proiect, precum şi competenţe dobândite în activitatea cu adulţii în domeniul formării continue;
e) calificativul “foarte bine” în ultimii 5 ani.
Dosarul va contine următoarele documente:

a) Cerere de înscriere la concurs, adresată directorului Casei Corpului Didactic
b) Curriculum vitae, semnat și datat pe fiecare pagină, însoțit de documente doveditoare
c) Copie după diploma de studii și foaia matricolă
d) Copii după certificatele / adeverințele de acordare a gradelor didactice
e) Adeverința de vechime în învățământ
f) Adeverința care să ateste calificativul ,,FOARTE BINE” obținut în ultimii 5 ani
g) Scrisoare de intenție
h) Acte de identitate: carte de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie- dacă este cazul
i) Cazierul judiciar în original
j) adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
k) opisul dosarului în 2 exemplare

Dosarele se depun la Casa Corpului Didactic Sibiu, str. Turismului, nr.15, până vineri, 09.02.2024, ora 12.
Rezultatele concursului de dosare se vor comunica personal, după susținerea probei de interviu, în data de 16 februarie 2024.

Workshop-ul „Secretele proiectelor Erasmus+”

Casa Corpului Didactic Sibiu invită cadrele didactice din învățământul preuniversitar să participe la workshop-ul „Secretele proiectelor Erasmus+”. Acesta este destinat în special profesorilor din instituțile cu filieră tehnologică. (proiecte de mobilitate VET).

Workshop-ul va avea loc MIERCURI, 07 februarie 2024, începând cu ora 15:00, la sediul CCD Sibiu, sala 1.16, etajul I.

Facilitator: Daniela Elena Ionele – ambasador Erasmus+, profesor de Discipline tehnice și TIC, coordonator Proiecte Erasmus+ VET la Liceul „August Treboniu Laurian”, și profesor MERITO 2021.

Link-ul de înscriere:

https://forms.gle/H9SHedHzzrBgEsaZ8

*În limita a 25 de participanți.

Vă mulțumim și vă așteptăm cu drag!

Responsabil activitate,

Prof. metodist Andrada Maier  (andrada_maier@ccdsibiu.ro)

CCD Sibiu

„𝔻𝕚𝕤𝕔𝕚𝕡𝕝𝕚𝕟𝕒𝕣𝕖𝕒 𝕡𝕠𝕫𝕚𝕥𝕚𝕧𝕒̆ 𝕤̦𝕚 𝕤𝕥𝕒𝕣𝕖𝕒 𝕕𝕖 𝕓𝕚𝕟𝕖, î𝕟 𝕤𝕒𝕝𝕒 𝕕𝕖 𝕔𝕝𝕒𝕤𝕒̆’’

𝕀̂𝕟𝕤𝕔𝕣𝕚𝕖𝕣𝕖 𝕝𝕒 𝕨𝕠𝕣𝕜𝕤𝕙𝕠𝕡-𝕦𝕝 „𝔻𝕚𝕤𝕔𝕚𝕡𝕝𝕚𝕟𝕒𝕣𝕖𝕒 𝕡𝕠𝕫𝕚𝕥𝕚𝕧𝕒̆ 𝕤̦𝕚 𝕤𝕥𝕒𝕣𝕖𝕒 𝕕𝕖 𝕓𝕚𝕟𝕖, î𝕟 𝕤𝕒𝕝𝕒 𝕕𝕖 𝕔𝕝𝕒𝕤𝕒̆’’
Casa Corpului Didactic Sibiu, în colaborare cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu, invită cadrele didactice din învățământul preșcolar și primar, prof. consilieri școlari și logopezi să participe la workshop-ul „Disciplinarea pozitivă și starea de bine, în sala de clasă”.

Activitatea va avea loc 𝗟𝗨𝗡𝗜, 𝟮𝟮 𝗶𝗮𝗻𝘂𝗮𝗿𝗶𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟰, începând cu ora 𝟭𝟱:𝟬𝟬, la sediul CCD Sibiu, sala 1.16, etajul I.

Link-ul de înscriere: https://forms.gle/ChiJFfkBBA6xXGMk9

*Înscrierea este posibilă până la data de 19 ianuarie 2024, în limita a 25 de participanți.

Vă mulțumim și vă așteptăm cu drag!

Prof. metodist CCD Sibiu,
Andrada Maier
(andrada_maier@ccdsibiu.ro)

Concursul regional şi interjudeţean “Să învăţăm tradiţii şi obiceiuri!”

În luna decembrie a avut locul concursul regional şi interjudeţean “Să învăţăm tradiţii şi obiceiuri!”, ediția a II-a, organizat de Şcoala Gimnazială Ocna Sibiului în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Sibiu şi Inspectoratul Școlar Județean Sibiu.
Expoziția din cadrul concursului, intitulată “Crăciunul la mine acasă!” o puteți admira la sediul Casei Corpului Didactic – parter, intrarea principală.
La această etapă au participat şcoli din 6 judeţe cu un număr de 160 de lucrări din partea elevilor.
Vă aşteptăm să participaţi şi la etapa de meşteşuguri care va avea loc în martie 2024!