Echivalare in credite profesionale transferabile a competentelor dobandite prin Certificate internationale ECDL / ICDL


ECDL / ICDL – The Digital Skills Standard este cel mai important standard global de certificare a competentelor digitale aplicat si recunoscut in peste 100 de tari de pe toate continentele lumii si numara pana in prezent peste 17 milioane de persoane inregistrate in program. Programul ECDL / ICDL este administrat la nivel mondial de catre  ICDL Foundation.

In contextul noii Metodologii-cadru privind asigurarea calitatii programelor pentru dezvoltarea profesionala continua a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar si de acumulare a creditelor profesionale transferabile, aprobate prin Ordin nr. 4.224 / 06.07.2022precizam urmatoarele:

·        Competentele dobandite prin Certificate internationale ECDL / ICDL se recunosc si se echivaleaza in credite profesionale transferabile conform Anexei nr. 2 a Notei nr. 4663/DGMRURS/19.09.2022 (Procedura privind recunoasterea si echivalarea in credite profesionale a competentelor dobandite in cadrul programelor pentru dezvoltare profesionala continua complementare nationale si internationale) care se poate accesa online pe website edu.ro/formare-continua.

·        Conform Anexei nr. 2 a Notei nr. 4663/DGMRURS/19.09.2022,pentru programele complementare nationale si internationale, recunoasterea si echivalarea in credite profesionale transferabile se realizeaza de catre Casa Corpului Didactic de referinta, la solicitarea scrisa a unitatii de invatamant in care sunt incadrate cadrele didactice care au absolvit programul complementar.

·        Cadrele didactice vor depune la unitatea de invatamant in care sunt incadrate copii ale certificatelor ECDL/ICDL (dupa ce acestea au fost verificate prin confruntare cu originalul) si competentele si domeniile/temele aferente, alaturi de acord din partea fiecarui cadru didactic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si declaratie pe propria raspundere a fiecarui cadru didactic prin care confirma ca documentele depuse la dosar ii apartin si ca prin acestea sunt certificate activitatile desfasurate.

·        Cadrele didactice vor solicita catre ECDL Romania certificatele ECDL/ICDL si competentele si domeniile/temele aferente, odata cu transmiterea dovezii ca sunt incadrate la o unitate de invatamant preuniversitar.

Va multumim pentru sprijinul acordat si va stam la dispozitie (email office@ecdl.ro, tel. 0213169922) pentru a mentine in continuare un grad ridicat de pregatire a cadrelor didactice din Romania, care sa raspunda provocarilor ce decurg din transformarile sociale si tehnologice continue.

Cu deosebita consideratie,

ECDL ROMANIA

Leave a Comment