Programul de formare “Abilitare curriculară pentru educație timpurie”

Ca urmare a adresei ME nr. 557/DGMRURS/16.03.2023, în conformitate cu OME nr. 3811/10.03.2023, Casa Corpului Didactic Sibiu demarează programul de formare “Abilitare curriculară pentru educație timpurie”, la care vor participa, cu prioritate, cadrele didactice încadrate pe postul de educator-puericultor.

Taxă program de formare: 450 lei – pt. cadrele didactice menționate anterior, taxa se va achita de către unitatea școlară de unde provine cadrul didactic, conform O.M.E. 3811/10.03.2023, art. 3, alin. (5).

De asemenea, la programul de formare “Abilitare curriculară pentru educație timpurie” pot participa și alte categorii de cadre didactice din învățământul preuniversitar.

Debutul cursului va avea loc în luna noiembrie, formându-se noi grupe de cursanți pe parcursul anului școlar 2023-2024.

Durată: 80 ore, sistem blended-learning (42 ore față-în-față și 38 ore online asincron). Număr credite profesionale transferabile: 27.

Înscrierea se face accesând link-ul: https://forms.gle/yhtji8aKHKp1b5J88

O.M.E. 3811/10.03.2023 aprobare implementare click aici
Adresa implementare click aici

Responsabil curs:
Prof. metodist Maier Andrada Victoria

Echivalare in credite profesionale transferabile a competentelor dobandite prin Certificate internationale ECDL / ICDL


ECDL / ICDL – The Digital Skills Standard este cel mai important standard global de certificare a competentelor digitale aplicat si recunoscut in peste 100 de tari de pe toate continentele lumii si numara pana in prezent peste 17 milioane de persoane inregistrate in program. Programul ECDL / ICDL este administrat la nivel mondial de catre  ICDL Foundation.

In contextul noii Metodologii-cadru privind asigurarea calitatii programelor pentru dezvoltarea profesionala continua a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar si de acumulare a creditelor profesionale transferabile, aprobate prin Ordin nr. 4.224 / 06.07.2022precizam urmatoarele:

·        Competentele dobandite prin Certificate internationale ECDL / ICDL se recunosc si se echivaleaza in credite profesionale transferabile conform Anexei nr. 2 a Notei nr. 4663/DGMRURS/19.09.2022 (Procedura privind recunoasterea si echivalarea in credite profesionale a competentelor dobandite in cadrul programelor pentru dezvoltare profesionala continua complementare nationale si internationale) care se poate accesa online pe website edu.ro/formare-continua.

·        Conform Anexei nr. 2 a Notei nr. 4663/DGMRURS/19.09.2022,pentru programele complementare nationale si internationale, recunoasterea si echivalarea in credite profesionale transferabile se realizeaza de catre Casa Corpului Didactic de referinta, la solicitarea scrisa a unitatii de invatamant in care sunt incadrate cadrele didactice care au absolvit programul complementar.

·        Cadrele didactice vor depune la unitatea de invatamant in care sunt incadrate copii ale certificatelor ECDL/ICDL (dupa ce acestea au fost verificate prin confruntare cu originalul) si competentele si domeniile/temele aferente, alaturi de acord din partea fiecarui cadru didactic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si declaratie pe propria raspundere a fiecarui cadru didactic prin care confirma ca documentele depuse la dosar ii apartin si ca prin acestea sunt certificate activitatile desfasurate.

·        Cadrele didactice vor solicita catre ECDL Romania certificatele ECDL/ICDL si competentele si domeniile/temele aferente, odata cu transmiterea dovezii ca sunt incadrate la o unitate de invatamant preuniversitar.

Va multumim pentru sprijinul acordat si va stam la dispozitie (email office@ecdl.ro, tel. 0213169922) pentru a mentine in continuare un grad ridicat de pregatire a cadrelor didactice din Romania, care sa raspunda provocarilor ce decurg din transformarile sociale si tehnologice continue.

Cu deosebita consideratie,

ECDL ROMANIA

Înscrieri program de formare acreditat “Abilitare curriculară pentru educație timpurie”

Ca urmare a adresei ME nr. 557/DGMRURS/16.03.2023, în conformitate cu OME nr. 3811/10.03.2023Casa Corpului Didactic Sibiu demarează programul de formare “Abilitare curriculară pentru educație timpurie”, la care vor participa, cu prioritate, cadrele didactice încadrate pe postul de educator-puericultor

Debutul cursului va avea loc în luna noiembrie, formându-se noi grupe de cursanți pe parcursul anului școlar 2023-2024.

Durată: 80 ore, sistem blended-learning (42 ore față-în-față și 38 ore online asincron). Număr credite profesionale transferabile: 27.

Taxă program de formare: 350 lei – taxă achitată de către unitatea școlară de unde provine cadrul didactic, conform O.M.E. 3811/10.03.2023, art. 3, alin. (5)

Înscrierea se face accesând link-ul: https://forms.gle/yhtji8aKHKp1b5J88

O.M.E. 3811/10.03.2023 aprobare implementare click aici

Adresa implementare click aici

Responsabil curs: 

Prof. metodist Maier Andrada Victoria

Anunt cerc metodic

În atenţia  bibliotecarilor şcolari, responsabililor CDI și profesorilor documentariști

Miercuri, 18 octombrie 2023, ora 14, la Casa Corpului Didactic Sibiu, se va desfășura cercul metodic al bibliotecarilor școlari din județul Sibiu.

La activitate sunt așteptați să participe și responsabili ai Centrelor de Documentare și Informare.

Bibliotecar CCD Sibiu,

Maria Pitariu

ANUNȚ CREDITE

În atenția unităților de învățământ preuniversitar din județul Sibiu, an școlar 2023 – 2024
1. Echivalarea creditelor profesionale transferabile – programe de formare continuă, conform O.M. nr. 4224/06.07.2022, se desfășoară la nivelul unității școlare după următorul calendar.
2. Echivalarea programelor pentru abilitare funcțională, conform O.M. nr. 4224/06.07.2022, Anexa nr. 3 a Notei nr. 4663/DGMRURS/19.09.2022. Depunerea documentelor se realizează la nivelul unității școlare, în perioada precizată în Anexa 4.
3. Echivalarea programelor complementareare loc la CCD Sibiu, conform O.M. nr. 4224/06.07.2022Anexa nr. 2 a Notei nr. 4663/DGMRURS/19.09.2022. Depunerea dosarelor se face în perioada precizată în Anexa 8.

Echipa C.C.D. Sibiu

Înscrieri program de formare acreditat “Abilitare curriculară pentru educație timpurie”

Ca urmare a adresei ME nr. 557/DGMRURS/16.03.2023, în conformitate cu OME nr. 3811/10.03.2023Casa Corpului Didactic Sibiu demarează programul de formare “Abilitare curriculară pentru educație timpurie”, la care vor participa, cu prioritate, cadrele didactice încadrate pe postul de educator-puericultor

Debutul cursului va avea loc în perioada octombrie-noiembrie 2023.

Durată: 80 ore, sistem blended-learning (42 ore față-în-față și 38 ore online asincron). Număr credite profesionale transferabile: 27.

Taxă program de formare: 350 lei – taxă achitată de către unitatea școlară de unde provine cadrul didactic, conform O.M.E. 3811/10.03.2023, art. 3, alin. (5)

Înscrierea se face accesând link-ul: https://forms.gle/yhtji8aKHKp1b5J88

O.M.E. 3811/10.03.2023 aprobare implementare click aici

Adresa implementare click aici

Responsabil curs: 

Prof. metodist Maier Andrada Victoria

Evenimentul „Menirea de a fi profesor”

Casa Corpului Didactic Sibiu invită cadrele didactice din învățământul preuniversitar, să participe la evenimentul „Menirea de a fi profesor”, organizat în contextul Zilei Educației, 5 octombrie 2023.
Participarea constă în redactarea unui eseu în format electronic, de maximum 300 de cuvinte, care să reflecte viziunea personală asupra temei evenimentului – redactat prin softul de editare de text Word, în format A4, cu margini de 2 cm, cu caracter Times New Roman, mărime 12 şi spaţiere la 1 rând, obligatoriu cu diacritice. (eseul poate fi însoțit de o lucrare aparținând elevilor, pe tema educației).
Textele și imaginile selectate, vor fi publicate în numărul 38 al Revistei MAGISTER (ISSN 2784-3890). Materialele se trimit pe adresa de e-mail: edituramagister18@gmail.com, până la data de 05 octombrie 2023, ora 14:00. Se vor preciza numele şi prenumele autorului materialului, funcţia și instituţia de care aparţine.

Responsabilitatea pentru conţinutul articolelor şi al imaginilor revine integral autorilor care îşi asumă consecinţele de orice natură ale nerespectării drepturilor de autor.
Articolele care nu vor respecta condițiile de tehnoredactare şi de copyright nu vor intra în procesul de selecție pentru publicare.

Vă așteptăm cu drag!
Echipa CCD Sibiu