Anunt Prof III

În atenția doamnelor/domnilor Director,

Ref. la Proiectul Profesionalizarea carierei didactice – PROF Beneficiar: Ministerul Educației POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587

            Vă rugăm să ne sprijiniți și să transmiteți cadrelor didactice, care sunt eligibile, prezentul mail, în vederea înscrierii și participării lor la programul de formare continuă PROF III – Management educațional în context mentoral, cu durata de 64 de ore și un număr de 16 credite profesionale transferabile, acreditat prin OME nr. 4740/19.08.2022, implementat în cadrul proiectului POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 – Profesionalizarea carierei didactice – PROF. 

Grupul țintă al programului de formare este constituit din personal didactic din învățământul preuniversitar care face parte dintr-una din următoarele categorii:

– inspectori școlari

– directori/directori adjuncți de unități de învățământ preuniversitar

– responsabili sau membri ai C.M.D.F.C.D.

– metodiști ai I.S.J.

Activitățile de formare se vor desfășura în perioada septembrie-octombrie 2023, în sistem online.

Înscrierea la program a cadrelor didactice se realizează în felul următor:

1.     Accesând și completând următorul link:

https://forms.gle/akcVpaXFAD7dZ9Bv9

2.     Completând un dosar de înscriere, ale cărui documente constitutive le regăsiți aici( cerere, anexa1, anexa2,anexa3,contract), dosar care trebuie depus în format letric la sediul Casei Corpului Didactic Sibiu până la data de 4 septembrie 2023.

Termen de completare a linkului: 28 august 2023.

Mirela-Maria IANCU

Director Casa Corpului Didactic Sibiu

Leave a Comment