Anunț PROF

În atenția doamnelor / domnilor Director,

Ref. La Proiectul Profesionalizarea carierei didactice – PROF Beneficiar: Ministerul Educației POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587

            Ținând cont de adresa Ministerului Educației nr. 1985/DGMRURS/02.08.2023, atașată prezentului mesaj,

Vă rugăm să ne sprijiniți și să transmiteți cadrelor didactice prezentul mail, în vederea înscrierii și participării lor la programul de formare continuă PROF IV– Coaching în procesul de predare-învățare-evaluare în context blended-learning, acreditat prin OME nr. 4740/19.08.2022, implementat în cadrul proiectului POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 – Profesionalizarea carierei didactice – PROF.  

Grupul țintă al programului este constituit din personal didactic din învățământul preuniversitar și nu este limitat la un anumit nivel de învățământ sau la o anumită categorie de unități de învățământ.

Activitățile de formare se vor desfășura în perioada septembrie-octombrie 2023, în sistem online.

Înscrierea la program a cadrelor didactice se realizează în felul următor:

1.     Accesând și completând următorul link: https://forms.gle/kguja1xgQfnQBPKRA

2.     Completând un dosar de înscriere ale cărui documente consitutive le regăsiți aici (cerere, anexa1, anexa2, anexa3, contract), dosar care trebuie depus în format letric la sediul CCD SIBiU

Termenul de completare a linkului este 25 august 2023.

Cu stimă,

Mirela-Maria IANCU

Director Casa Corpului Didactic Sibiu

Leave a Comment