Anunțuri

APEL DE ÎNSCRIERE LA PROGRAMUL DE FORMARE ACREDITAT – cadre didactice de nivel PREȘCOLAR/PRIMAR sau GIMNAZIAL/SECUNDAR INFERIOR care predau limba româna ÎN GRUPE/CLASE CU PREDARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ CARE ȘCOLARIZEAZĂ COPII/ELEVI APARȚINÂND MINORIȚĂȚILOR NAȚ.

ULTIMUL APEL DE ÎNSCRIERE LA PROGRAMUL DE FORMARE ACREDITAT pentru cadre didactice de nivel PREȘCOLAR, care predau limba româna în grupe cu predare în limbile minorităților naționale

ULTIMUL APEL DE ÎNSCRIERE LA PROGRAMUL DE FORMARE ACREDITAT pentru cadre didactice de nivel PRIMAR, care predau limba româna în grupe cu predare în limbile minorităților naționale

ULTIMUL APEL DE ÎNSCRIERE LA PROGRAMUL DE FORMARE ACREDITAT pentru cadre didactice de nivel GIMNAZIAL/SECUNDAR INFERIOR, care predau limba româna în grupe cu predare în limbile minorităților naționale

Webinarul: “Toți diferiți, toți egali în școlile din România.”

Casa Corpului Didactic Sibiu, în parteneriat cu Fundația Romanian Angel Appeal, a organizat webinarul: “Toți diferiți, toți egali în școlile din România.” –  principii și metode de încurajare a incluziunii și a diversității la nivelul clasei / unității de învățământ; în cadrul Campaniei „O școală pentru toți copiii ei”. 
Webinarul a avut-o formator pe doamna profesor metodist al Casei Corpului Didactic – Maier Andrada Victoria. Ne-am bucurat, de prezența și susținerea doamnei director CCD Sibiu – Iancu Mirela Maria, căreia îi mulțumim!Pe parcursul webinarului s-au abordat principii, metode și tehnici, menite să faciliteze incluziunea și să transmită într-un mod creativ cadrelor didactice participante informații și resurse care le vor ajuta la clasă. Din activitățile prezentate și desfășurate, menționăm următoarele: “Blazonul personal”, “Totul despre mine – puzzle”, “Sunt un puzzle”, “Culorile curcubeului meu”, “Poezie despre mine”, “Povestea ariciului”, “Eticheta”, “Autoportret”, “Vedetă pentru o oră” și “Ferestre deschise.”Astfel, am marcat diversitatea și incluziunea, invitând participanții să nu fie doar spectatori, ci să se lase inspirați!✨Atmosfera a fost plăcută și plină de pozitivism, activitățile interactive și participanții implicați!☺️Mulțumim și felicitări cadrelor didactice prezente, care alături de noi caută să transforme școala într-un loc de creștere pentru TOȚI! 🫂#haide #diferitidaregali #RAA

Responsabil activitate și formator,Prof. metodist CCD Sibiu,Andrada Maier