Workshop-ul: “Activități de prevenire și diminuare a bullying-ului la preșcolari și școlari mici.”

Casa Corpului Didactic Sibiu, în colaborare cu CJRAE Sibiu, invită cadrele didactice din învățământul preșcolar și primar, să participe la workshop-ul: “Activități de prevenire și diminuare a bullying-ului la preșcolari și școlari mici.”

Activitatea va avea loc JOI, 04.05.2023, începând cu ora 15:00, la sediul C.C.D. Sibiu.

Înscrierea la acest atelier se va face prin completarea următorului formular: https://forms.gle/SU9wpm4rbMx12k4D7

*În limita a 30 de participanți (în ordinea înscrierii), care vor primi confirmarea pe e-mail!

Formatori: prof. consilier școlar dr. Valeria Purcia – director CJRAE Sibiu, doamnele consilier școlar Cristina Toader și Veronica Ani.

Vă așteptăm cu mare drag!

Prof. metodist CCD Sibiu,
Andrada Maier

STOP BULLYING. START INCLUZIUNE

COLEGIUL NAȚIONAL OCTAVIAN GOGA DIN SIBIU, în colaborare cu partenerii: CASA CORPULUI DIDACTIC SIBIU, INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN SIBIU și CENTRUL JUDEȚEAN de RESURSE și ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ SIBIU, propune cadrelor didactice din județ să participe la cel de-al doilea Simpozion Județean  Școala mea – bullying-free zone: exemple de bune practici, organizat  în cadrul proiectului Erasmus KA122 Stop bullying. Start incluziune, proiect cu numărul 2021-1-RO01-KA122-SCH-000014277. 

Simpozionul propus este parte integrantă a proiectului Erasmus, mai sus-menționat, care are drept obiective prevenirea şi reducerea fenomenului de bullying, prin conştientizarea elevilor şi rezolvarea situaţiilor cu care se aceștia se confruntă și creşterea gradului de incluziune a elevilor discriminaţi din diverse motive (etnie/religie/aspect etc.) sau victime ale bullying-ului, pentru a crea un mediu sigur și relații pozitive între elevi.

Simpozionul cuprinde două secțiuni:

  1. Secțiunea ARTICOLE

Condiții de participare:

-articolele să vizeze tematica bullying-ului (articole de specialitate, studii de caz,  exemple de bune practici, jocuri didactice, cu aplicabilitate în activitatea educațională la catedră);

-titlul va fi scris cu majuscule, Times New Roman 16 Bold, centrat;

-la două rânduri de titlu se va scrie autorul şi instituţia: profesia, prenumele şi numele, instituția de proveniență, localitatea (Times New Roman, 14, Bold, aliniere dreapta);

-la un rând de numele autorului se începe scrierea rezumatului (Times New Roman 12), acesta putând fi elaborat în limba română sau în limba engleză/ limba franceză/ limba germană;

-sub rezumat se vor scrie 3-4 cuvinte-cheie, în limba în care a fost redactat rezumatul (Times New Roman 10);

-la un rând  de rezumat/cuvinte-cheie, se va începe scrierea articolului (Times New Roman 12, margini de 2 cm stânga-dreapta și 2 cm sus-jos, aliniere justify, spațierea rândurilor din document la un rând);

-articolul va avea 2-4 pagini A4;

-responsabilitatea pentru conținutul materialelor expediate revine în totalitate autorilor;

-nu se acceptă lucrări fără semne diacritice;

-organizatorii îşi rezervă dreptul de a nu lua în considerare materialele ce nu întrunesc condiţiile expuse mai sus.

Lucrările vor fi trimise la adresa de mail stopbullying.startinclusion@gmail.com până la data de 15.05.2023, urmând a fi publicate într-un volum cu ISSN. Se recomandă, pe cât posibil, ca  lucrarea să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, să aibă originalitate şi să cuprindă experienţe personale.

  • Secțiunea WORKSHOP

Organizarea unui workshop pe tema bullying-ului pentru cadrele didactice din județ. Cadrele didactice care doresc să participe la workshop-ul din cadrul simpozionului sunt invitate să se înscrie până în 06.05.2023 prin completarea formularului următor(https://forms.gle/pFNg3Ja1U7R6hVYaA). Workshop-ul se va  desfășura la Casa Corpului Didactic din Sibiu, str. Turismului, nr. 15, în data de 10.05.2023, începând cu ora 12.00.

Participarea la activitățile din cadrul simpozionului este gratuită și va fi validată prin diplome de participare.

Vă așteptăm cu drag!

DIDACTICA PLUS

 Casa Corpului Didactic Mehedinți își propune editarea unui nou număr al revistei „DIDACTICA PLUS”, care este o publicație națională, de specialitate în educație, destinată personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic din sistemul educațional preuniversitar românesc, un spațiu de comunicare, informare și promovare a cercetării, a inovațiilor didactice, a exemplelor de bună practică în domeniul educației.

Reprezintă o publicație națională, bianuală, cu ISSN, apare online, pe site-ul Casei Corpului Didactic Mehedinți, care acceptă orice lucrare de specialitate în domeniul educației și al formării, în limbile română, engleză și franceză.

Revista își propune punerea la dispoziția cititorilor materiale dintre cele mai diversificate, interesante și mai competent realizate, prin care se urmărește aducerea în prim-plan a experiențelor concrete din activitatea educațională și științifică a personalului din învățământul românesc.

Lucrările publicate în cele două numere anuale ale revistei constituie o modalitate de creștere a punctajului din fișele de evaluare a activității metodice și științifice a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic în vederea transferului/pretransferului, completării de normă/restrângerii de activitate sau obținerii gradației de merit/calificativului anual, participanții vor primi adeverință de publicare, în format online, devenind, astfel, autori de articol cu ISSN.

Lucrările destinate publicării pot fi trimise până la data de 1 mai 2023.

Formular înscriere online: LINK!

Detaliile cu privire la publicare găsiți în fisierele de mai jos sau accesând site-ul Casei Corpului Didactic Mehedinți.

Formular inscriere

Anunt publicare

Vă mulțumim!
Casa Corpului Didactic MehedințiStr. Calomfirescu nr. 94
Drobeta Turnu Severin
Tel. / Fax: 0252-321537
C.P. 220123
Website:ccdmehedinti.ro
E-mail:contact@ccdmehedinti. roccdmehedinti@gmail.com

CONCURSUL REGIONAL ȘI INTERJUDEȚEAN “LUMEA MAGICĂ A BASMELOR”, ediția a-V-a

În luna martie 2023 s-a desfășurat CONCURSUL REGIONAL ȘI INTERJUDEȚEAN “LUMEA MAGICĂ A BASMELOR”, ediția a-V-a. 
Concursul este cuprins în Calendarul Activităţilor Educative Regionale și Interjudeţene, poziția 1311 – domeniul cultural-artistic, arte vizuale, și se adresează învățământului preșcolar și primar.

Astfel, s-a organizat expoziția cu lucrările care vor fi premiate, la sediul CCD Sibiu – parter. 

Inițiatori și organizatori: Grădiniţa cu P.P. Nr.19 Sibiu / Grădiniţa cu P.N. Nr. 2 Sibiu, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Sibiu și Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu. 

Mulțumim și felicitări unităților participante din toată țara! Vă așteptăm cu drag la următoarele ediții!


Profesor metodist Andrada Maier
Casa Corpului Didactic Sibiu

Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED

Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED prezintă

seria workshop-urilor naționale „Educația non-formală: actori, practici, perspective”

Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED continuă promovarea modelelor de bune practici în educație, prin organizarea unei serii de evenimente dedicate importanței educației non-formale, în contextul unui curriculum centrat pe competențe-cheie.

Astfel, 43 de noi ateliere se desfășoară, în perioada martie – mai 2023, la nivel național, sub titulatura „Educația non-formală: actori, practici, perspective”.

Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED armonizează, în acest mod, cele două serii anterioare de workshop-uri naționale CRED, anume „Atelierele CRED – Bune practici în educație”, organizate în anii 2021 și 2022 și dedicate cu precădere educației formale, cu o nouă serie de workshop-uri, „Educația non-formală: actori, practici, perspective”. Acestea suntdedicate unui tip de educație complementar celui formal, care pune accent pe promovarea unei învățări ca experiență trăită, în care activitățile de învățare urmăresc în egală măsură dimensiunea cognitivă, socială și emoțională.

Workshop-urile sunt organizate în colaborare cu fiecare Casă a Corpului Didactic (CCD) din România.

Astfel, workshop-urile CRED dedicate educației non-formale și bunelor practici în acest domeniu ajung la Sibiu, în județul Sibiu), în 04 aprilie 2023, în intervalul orar 14-18,  la Casa Corpului Didactic din Sibiu, str. Turismului 15.

Agenda Atelierului se găsește aici (link)

Proiectul CRED organizează câte un atelier în fiecare județ din țara noastră și două în municipiul București, fiind așteptată participarea a peste 1.500 de persoane. Durata fiecărui eveniment este de maxim 4 ore.

Atelierele au un format interactiv, continuând astfel conceptul de succes al Atelierelor CRED organizate în anii anteriori. Fiecare persoană prezentă la eveniment contribuie deci la dezbaterea subiectelor abordate, fie în calitate de vorbitor, fie în calitate de participant activ în sesiunile de întrebări și răspunsuri sau în activitățile de grup.

La fiecare eveniment sunt așteptate cadre didactice din învățământul preuniversitar, care au o experiență relevantă în promovarea programelor de educație non-formală în școli, din palatele și cluburile copiilor, cât și reprezentanți ai societății civile activi în domeniul educației, cum ar fi asociații, fundații, organizații sindicale, asociații ale părinților etc.

Fiecare atelier va aborda una dintre cele trei categorii de practici non-formale:

  • Activități promovate de școli, cu accent pe programele „Școala Altfel” și „Săptămâna Verde”;
  • Practici din cadrul Palatelor și ale Cluburilor Copiilor, cu accent pe activități relevante din perspectiva competențelor urmărite în curriculumul național, la diferite discipline;
  • Activități promovate de diferite organizații non-guvernamentale.

Experienţele de învăţare non-formală sunt considerate modalități complementare de formare a competenţelor cheie, iar proiectul CRED are o experiență pozitivă în implementarea acestui tip de activități în școli din medii defavorizate.

Astfel, în anul 2023, proiectul CRED a încheiat cu succes pilotarea unor intervenții de sprijin în 25 de școli din zone vulnerabile din județele Bihor și Iași și din zona periurbană a Bucureștiului. Activitățile au vizat elevi din nivelurile primar și gimnaziu și au avut rolul de a crește atractivitatea școlii pentru elevi. La încheierea activităților pilot, un număr semnificativ de elevi ce erau expuși, inițial, riscului de abandon școlar, și care au fost implicați în activitățile CRED, au reușit să finalizeze cursurile ciclului gimnazial și au promovat examenul de Evaluare Națională.

În spiritul împărtășirii bunelor practici din educație, aceste modele vor fi diseminate și prin intermediul workshop-urilor naționale CRED „Educația non-formală: actori, practici, perspective”.

Mai multe detalii despre proiectul CRED și activitățile desfășurate sunt disponibile pe www.educred.ro sau pe pagina Facebook „Proiectul CRED”.  

AGENDA