Înscrieri program de formare “Abilitare curriculară pentru educație timpurie”

Ca urmare a adresei ME nr. 557/DGMRURS/16.03.2023, în conformitate cu OME nr. 3811/10.03.2023, Casa Corpului Didactic Sibiu demarează programul de formare “Abilitare curriculară pentru educație timpurie”, la care vor participa, cu prioritate, cadrele didactice încadrate pe postul de educator-puericultor. Debutul cursului va avea loc în luna aprilie 2023.

Durată: 80 ore, în sistem blended-learning (42 ore față-în-față și 38 ore online asincron)

Taxă program de formare: 350 lei – taxă achitată de către unitatea școlară de unde provine cadrul didactic, conform O.M.E. 3811/10.03.2023, art. 3, alin. (5)

Înscrierea se poate face accesând link-ul: https://forms.gle/yhtji8aKHKp1b5J88

http://www.ccdsibiu.ro/wp-content/uploads/2023/03/OME-3811-din-10.03.2023.pdf

O.M.E. 3811/10.03.2023 aprobare implementare click aici

Adresa implementare click aici

Responsabil curs:

Prof. metodist Maier Andrada Victoria

Festivalul Național CDIdei în cărți – Activitatea 3. Înscrierea elevilor

În atenția responsabililor/prof. coordonatori din unitățile de învățământ

Casa Corpului Didactic Sibiu, ca organizator al etapei județene a Festivalului CDIdei în cărți, ediția a VIII-a, anunță debutul perioadei de înscriere a echipelor de elevi, accesând linkul https://forms.gle/uZHwCWWdpf727LVz9, activ până la data de 27 martie 2023, ora 24.

De asemenea, se va completa, letric, fișa de înscriere atașată, de către fiecare profesor coordonator. Responsabilul de la nivelul unității va întocmi lista echipelor participante, listă care va fi avizată de către directorul unității școlare și va fi trimisă CCD Sibiu, scanată, pe adresa maria.pitariu@ccdsibiu.ro, până în 31 martie 2023.

Vă rugăm să promovați și să lansați apelul de înscriere a echipelor de elevi.

Pentru orice informație legată de etapa pe școală și județeană, vă stăm la dispoziție.CCD Sibiu – resp. Maria Pitariu  (0773732166, maria.pitariu@gmail.com)

Atelier 4.3 CRED – ,,Educația nonformală: actori, practicieni, perspective’’

Ca urmare a adresei nr. 6720/CRED/14.02.2023, a Ministerului Educației, echipa locală a proiectului CRED, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Sibiu, al Palatului Copiilor Sibiu și al Casei Corpului Didactic Sibiu, organizează, în data de 4 aprilie 2023, începând cu ora 14, un  atelier în cadrul proiectului Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți- CRED, subactivitatea 4.3 – Informarea decidenților de politici educaționale, experților și partenerilor educaționali relevanți privind actualizarea curricumului national.

Tema atelierului este ,,Educatia nonformala: actori, practicieni, perspective’’.

Evenimentul va avea o durată de 4 ore și se va desfășura în sala de conferințe a Casei Corpului Didactic Sibiu, str. Turismului nr.15.

Grupul țintă este format din 27 cadre didactice din  Palate si Cluburi ale copiilor, cât si 8 reprezentanti ai ONG, sindicate.

Atelierul va avea un format de prezentare interactiv, în care toți participanții vor contribui la tematicile abordate, fie în calitate de vorbitor, fie în calitate de participant activ în sesiunile de întrebări și răspunsuri sau în activitățile grup.

Vor fi 3 categorii de practici din aria nonformală pe care atelierul le va documenta:

  • Cele promovate de școli (cu accent pe activități specific programelor Școala Altfel și Săptămâna Verde):
  • Cele promovate de Palatele și cluburile copiilor (cu accent pe activități relevante din perspectiva competențelor urmărite în curriculum national la diferite discipline)
  • Cele promovate de diferite organizații non-guvernamentale (de asemenea, cu accent pe activități relevante din perspectiva competențelor urmărite în curriculum national la difertie discipline)

Persoanele care doresc să se înscrie în calitate de participant vor completa, în primă etapă, până în data 20 martie 2023, ora 16, formularul din link de aici https://forms.gle/4wcYHGiXKnUudU647 .

 După completarea formularului, persoanele înscrise vor primi documentele de grup țintă pe care le vor completa corespunzător, le vor semna și le vor depune la sediul Centrului Județean de Excelență din Sibiu, până în data de 3.04.2023, ora 16, în atenția dlui Coropețchi Constantin.

Invităm, de asemenea, persoanele care doresc să se înscrie ca vorbitori, din unitati scolare, Palatul Copiilor sau ONG  care au activitati remarcabile in domeniul educatiei nonformale ( inclusiv din zona Scoala Altfel, Saptamana Verde). Aceste persoane vor elabora  fiecare un PPT și îl vor prezenta (max. 15 minute) in cadrul subatelierelor. Șablonul prezentărilor va fi transmis după înscriere.

Persoanele interesate să prezinte exemplele de bună practică din unități de învățământ, Palatul Copiilor sau ONG  vor trimite intenția de participa în calitate de vorbitor, până în data de 20.03.2023, pe adresa mihaela.seusan@educred.ro, și prezentarea până în data de 27 martie 2023. 

Vor fi selectate cel mult 8 prezentări relevante pentru proiect. Intervențiile vorbitorilor vor avea o durată de max. 15 minute.

Anexăm Adresa 6720/CRED/14.02.2023 și Adresa 6782/2.03.2023.

Persoana de contact:  Mihaela Carmen Seușan, expert local coordonare și formare, mihaela.seusan@educred.ro

CDIdei in carti”, ediția a VIII-a

Centrul Județean de Excelență Sibiu anunță  continuarea Festivalului “CDIdei in carti”, ediția a VIII-a, care a fost inclus în Lista activităților educative internaționale, naționale, regionale și interjudețene organizate în anul școlar 2022 – 2023 cofinanțate de ME ,  aprobată prin Ordinul ministrului nr. 3612/31.01.2023.


Festivalul este un proiect dedicat elevelor și elevilor din clasa a III-a, până în clasa a X-a și le oferă acestora cadrul pentru dezvoltarea și manifestarea creativității, simțului artistic, imaginației, competențelor TIC și de comunicare, ale muncii în echipă. 

Găsiți AICI o scurtă prezentare a Festivalului din acest an.

CUM SE POATE PARTICIPA LA FESTIVAL?

Într-o primă etapă se vor  înscrie online unitățile de învățământ și centrele județene de excelență completând corespunzător formularul din link https://forms.gle/hTSthT4NtCkyRJAH8 , până în data de 7 martie 2023, ora  24.

Vom organiza, după încheierea perioadei de înscriere, întâlniri online cu reprezentanții unităților de învățământ/ centrelor județene de excelență pentru a le prezenta mai multe informații. Metodologia de organizare și desfășurare a Festivalului este ]n linkul de aici.

În etapa a doua de înscriere, până în data de 27 martie 2023, se vor înscrie echipele de eleve și elevi din unitățile de învățământ înscrise  în etapa anterioară. Formularul de înscriere pentru elevi  va fi disponibil din data de 8 martie 2023.

Toate formularele și informațiile actualizate privind Festivalul se vor găsi pe site-ul acestuia, https://cdidei.excelentasibiu.ro/

Pentru mai multe informații, trimiteți mesaj la adresa cdidei.incarti@excelentasibiu.ro .