Curs Arhivar Sibiu

ACREDITAT ANC, COD COR 441501                                                        

DESCRIEREA CURSULUI:

Cursul se adresează persoanelor responsabile cu activitatea de arhivă din cadrul instituțiilor, dar și persoanelor fizice (persoanele numite printr-un act administrativ cu atribuții pe linie de arhivă, stabilite prin fișa de post);

Persoanele juridice, denumite de legislație creatorii și/sau deținătorii de documente, sunt obligate să obțină avizarea personalului responsabil cu activitatea de arhivă în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (2) din Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată.

Avizarea se obține după absolvirea cursurilor acreditate de ANC.

Cursul va fi de iniţiere în calificarea de Arhivar, structurat conform cerinţelor privind formarea profesională a adulţilor, cerinţe ce impun o tehnică de învăţare bazată pe foarte multe aplicații practice pentru o mai justă înţelegere şi aplicare a informaţiilor teoretice. Programa de pregătire teoretică și practică este avizată de Arhivele Naționale ale României;

Formator: CORNELIA TANE specilistă cu experienta 18 ani in cadrul ArhivelorNaționale.

COMPETENȚE DOBÂNDITE:

Redactarea nomenclatorului arhivistic;

Gestionarea fondului documentar;

Prelucrarea documentelor;

Utilizarea informaţilor din documente;

Conservarea arhivei în depozit;

Cursanții vor primii suportul de curs în format electronic și materialele utilizate în timpul sesiunilor de instruire. După finalizarea cursului vor primi certificatele de absolvire emise de ANC, împreună cu suplimentele descriptive.

Desfășurare: ONLINE pe platforma ZOOM

Dată începere: 27.02.2023-30.03.2023, (cursul se organizează periodic /la două luni)

Durată: 120 ore (aprox. 1 lună)

Preț: 800 ron /participant, nu se percepe TVA. Preţul incude contravaloarea examinării şi certificatele de absolvire.

Condiții de acces:

Studii medii (diploma de bacalaureat obligatoriu)

Acte necesare:

copie act de identitate, copie certificat de naștere/căsătorie, ultima diplomă de studii

Informații:

Pentru detalii și înscrieri  vă rugăm să accesati linkul de inscriere.

MIHAELA POP

SC LIFE SKILLS SRL

Tel: 0749 119934, 0756 715577

Mail: mihaelapop@lifeskills.ro, cursurilifeskills@gmail.com

Sibiu, România

Model contract atașat

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.