Program pentru abilitare funcțională cf. OM 4224/2022

Caracterul și inteligența emoțională-program de formare avizat -24 ore, echivalat cu 7-8 credite profesionale transferabile

Formator: Marilena Savu

Perioada de înscriere: 16 ianuarie-3 februarie 2023

Perioada de desfășurare a programului de formare: 13-17 februarie 2023

Taxa curs: 170 lei

Descrierea programului:

     Programul   de   dezvoltare   personală   îmbină   noțiuni   și   activități   despre mindfulness și inteligența emoțională care va conduce către evoluția personală, facilitând apropierea adultului de propria lui ființă în complexitatea sa, cu toate trăirile sale, în funcție de specificul vârstei și al dezvoltării.

De ce mindfulness și inteligență emoțională?

    Asocierea celor două concepte are la baza rezultatele obținute în urma practicării mindfulness și dezvoltarea inteligenței emoționale, atât prin starea de prezență, cât și prin decodificarea fiecărui mesaj ce stă în spatele fiecărei emoții.

În cadrul acestui curs,  vă propunem o prezentare și o parcurgere a exercițiilor de minfulness care determină dezvoltarea  emoțională,  continuată prin  dezvoltarea   inteligenței   emoționale, prezentarea de cunoștințe și  apoi câteva exerciții aplicative.

Toate acestea facilitează procesul dinamizator al dezvoltării personale care asigură accesul la resursele noastre interioare și la o stare de bine mai pronunțată.

Pentru înscrieri, accesați formularul de aici.

Leave a Comment