Atelier de muzică și mișcare

ATELIER DE MUZICĂ ȘI MIȘCARE-dedicat cadrelor  didactice din învățământul primar

Perioada de înscriere: 20.01.2023-03.02.2023

Locuri disponibile: 50(în ordinea înscrierilor)

Data desfășurării: 08.02.2023, ora 13,30

Locația: Sala festivă -CCD Sibiu

Interval orar:  13,30-16

Formatori: Rozorea Viora, Turi Iuliana

Link de înscriere

Program pentru abilitare funcțională cf. OM 4224/2022

Caracterul și inteligența emoțională-program de formare avizat -24 ore, echivalat cu 7-8 credite profesionale transferabile

Formator: Marilena Savu

Perioada de înscriere: 16 ianuarie-3 februarie 2023

Perioada de desfășurare a programului de formare: 13-17 februarie 2023

Taxa curs: 170 lei

Descrierea programului:

     Programul   de   dezvoltare   personală   îmbină   noțiuni   și   activități   despre mindfulness și inteligența emoțională care va conduce către evoluția personală, facilitând apropierea adultului de propria lui ființă în complexitatea sa, cu toate trăirile sale, în funcție de specificul vârstei și al dezvoltării.

De ce mindfulness și inteligență emoțională?

    Asocierea celor două concepte are la baza rezultatele obținute în urma practicării mindfulness și dezvoltarea inteligenței emoționale, atât prin starea de prezență, cât și prin decodificarea fiecărui mesaj ce stă în spatele fiecărei emoții.

În cadrul acestui curs,  vă propunem o prezentare și o parcurgere a exercițiilor de minfulness care determină dezvoltarea  emoțională,  continuată prin  dezvoltarea   inteligenței   emoționale, prezentarea de cunoștințe și  apoi câteva exerciții aplicative.

Toate acestea facilitează procesul dinamizator al dezvoltării personale care asigură accesul la resursele noastre interioare și la o stare de bine mai pronunțată.

Pentru înscrieri, accesați formularul de aici.

Mesaj Asociația profesorilor din România

Bun găsit!

Am rugămintea de a transmite către școlile și profesorii parteneri următorul mesaj:

Asociația „Profesori instruiți, copii fericiți, părinți mulțumiți!”propune să ne vedem pe 15 ianuarie, de la ora 17.00 pentru:

  •  lansarea concursului național de cultură generală OlimpiQuiz Show
  •  noutăți despre Asociația noastră
  •  prezentarea cursurilor Asociației din acest an școlar 

Fii profesor instruit!
De copii vei fi iubit,
Și de părinți prețuit!

www.profesorii.ro

Invitație de publicare în revista Magister a Casei Corpului Didactic Sibiu

Stimate colege, stimaţi colegi,

Casa  Corpului Didactic Sibiu pregăteşte apariţia numărului 37 al Revistei MAGISTER (ISSN 2784-3890)

Vă așteptăm cu materiale din cadrul următoarelor teme:

  1. Proiecte şi activităţi metodico-ştiinţifice şi culturale .
  2. Educația și învățarea pe tot parcursul vieții (activități și proiecte școlare și extrașcolare, exemple de bune practici, fişe de activitate, studii de cercetare, activități destinate dezvoltării profesionale a cadrelor didactice etc.)

Vă invităm, aşadar, să trimiteţi materialele dumneavoastră până în data de 24.01.2023.

E-mailul editurii:

 edituramagister18@gmail.com.

Norme de redactare a articolelor propuse spre publicare

în revista MAGISTER a Casei Corpului Didactic Sibiu

1. Să fie în format electronic, redactate prin softul de editare de text Word, în format A4, cu margini de 2 cm, cu caracter Times New Roman, mărime 12 şi spaţiere la 1 rând, obligatoriu cu diacritice; formatul .doc sau docx. va fi însoţit şi de varianta în format portabil (pdf);

2. Toate referinţele bibliografice care apar în corpul textului trebuie să fie redactate în ordinea care urmează: numele şi prenumele autorului, titlul lucrării din care s-a citat (scris cu caracter italic), volumul, oraşul, editura, anul apariţiei, numărul paginii citate; după notele din text, la sfârşitul lucrării, se va adăuga lista bibliografică.

ex. : Creţu, D., Nicu, A., Pedagogie şi elemente de psihologie – pentru formarea continuă a cadrelor didactice, Sibiu, Editura Universităţii „Lucian Blaga”, 2004, p. 30.

3. În cazul în care există imagini ce urmează a fi inserate în text, ele vor fi trimise separat, în format electronic de tip .jpg sau .tif; dacă sunt preluate de pe internet, se va indica sursa.

4. Se vor preciza numele şi prenumele autorului/autorilor (maximum 2) materialului, funcţia, instituţia de care aparţine şi adresa de e-mail.

5. În titlul emailului se precizează : MAG37 – numele autorului materialului propus pentru publicare.

Responsabilitatea pentru conţinutul articolelor şi al imaginilor revine integral autorilor care îşi asumă consecinţele de orice natură ale nerespectării drepturilor de autor.

Articolele care nu vor respecta condițiile de tehnoredactare şi de copyright nu vor intra în procesul de selecție pentru publicare.

Editura MAGISTER a Casei Corpului Didactic Sibiu rămâne deschisă iniţiativelor dumneavoastră de publicare şi vă mulţumeşte pentru colaborare !