Anunț PROF III/ PROF IV

În vederea demarării într-un interval de timp cât mai apropiat (ianuarie – aprilie 2023) a programelor de formare acreditate: PROF III – Management educațional în context mentoral și PROF IV – Coaching în procesul de predare-învățare-evaluare în context blended-learning, vă rugăm să diseminați în rândul cadrelor didactice din unitatea dumneavoastră informațiile din adresa Ministerului Educației nr. 658/146587_POCU/24.11.2022, cu anexele aferente care fac parte integrantă din adresa sus menționată.

Criteriile de eligibilitate ale grupului țintă, calendarul activitățiilor și alte informații necesare înscrierii cadrelor didactice la aceste cursuri acreditate, se regăsesc deja în documentele postate pe site-ul CCD Sibiu.

Transmiterea documentelor de la punctul IV, din adresa M.E. nr. 658/146587_POCU/24.11.2022, se va realiza ținând cont de următoarele aspecte:

• în format scanat (pdf), asumat prin ștampilă și semnătură de către directorul unității de învățământ (Anexa nr. 4.a)/Anexa nr. 4.b);

• în format EXCEL, editabil, completat conform anexei nr. 4.a)/anexei nr. 4.b).

Notă: Formatul electronic al documentelor se organizează într-un singur folder arhivat (care va conține 4 fișiere), ce va fi denumit după forma: Acronim județ_PROF_IV_localitate_denumire unitate de învațământ, de tipul: SB_PROF_IV_Sibiu_Colegiul_National_O_Goga.

Conform Anexei nr. 2 la adresa M.E., transmiterea mail-ului cu fișierele mai sus menționate se va face până la data de 09.12.2022, pe adresa de e-mail ccdsibiu.edu@gmail.com.

Aceste demersuri se realizează de către CMDFCD din unitatea de învățământ, cu aprobarea conducerii unității de învățământ.

Director CCD Sibiu,

prof. Iancu Mirela

Leave a Comment