Anunț PROF III/ PROF IV

În vederea demarării într-un interval de timp cât mai apropiat (ianuarie – aprilie 2023) a programelor de formare acreditate: PROF III – Management educațional în context mentoral și PROF IV – Coaching în procesul de predare-învățare-evaluare în context blended-learning, vă rugăm să diseminați în rândul cadrelor didactice din unitatea dumneavoastră informațiile din adresa Ministerului Educației nr. 658/146587_POCU/24.11.2022, cu anexele aferente care fac parte integrantă din adresa sus menționată.

Criteriile de eligibilitate ale grupului țintă, calendarul activitățiilor și alte informații necesare înscrierii cadrelor didactice la aceste cursuri acreditate, se regăsesc deja în documentele postate pe site-ul CCD Sibiu.

Transmiterea documentelor de la punctul IV, din adresa M.E. nr. 658/146587_POCU/24.11.2022, se va realiza ținând cont de următoarele aspecte:

• în format scanat (pdf), asumat prin ștampilă și semnătură de către directorul unității de învățământ (Anexa nr. 4.a)/Anexa nr. 4.b);

• în format EXCEL, editabil, completat conform anexei nr. 4.a)/anexei nr. 4.b).

Notă: Formatul electronic al documentelor se organizează într-un singur folder arhivat (care va conține 4 fișiere), ce va fi denumit după forma: Acronim județ_PROF_IV_localitate_denumire unitate de învațământ, de tipul: SB_PROF_IV_Sibiu_Colegiul_National_O_Goga.

Conform Anexei nr. 2 la adresa M.E., transmiterea mail-ului cu fișierele mai sus menționate se va face până la data de 09.12.2022, pe adresa de e-mail ccdsibiu.edu@gmail.com.

Aceste demersuri se realizează de către CMDFCD din unitatea de învățământ, cu aprobarea conducerii unității de învățământ.

Director CCD Sibiu,

prof. Iancu Mirela

Mindfulness și inteligența emoțională

Casa Corpului Didactic Sibiu, în colaborare cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu, organizează activitatea cu tema “Mindfulness și inteligența emoțională”, cu scopul de a aprofunda modalități noi de cunoaștere, cu atât mai mult cu cât,  dinamica socială actuală determină numeroase schimbări în plan profesional, care conduc, inevitabil, către o schimbare și în plan personal.  Activitatea este susținută de d-na Marilena Savu, profesor consilier școlar la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu și va avea loc joi, 24.11.2022, ora 15.30, sala 2.16, et.II, CCD Sibiu.

Vă așteptăm cu mare drag!
Formular de înscriere

Atelierul de lucru – „Stimularea motivației pentru învățare prin mijloace tehnice moderne”

Casa Corpului Didactic Sibiu invită cadrele didactice din învățământul primar, să participe la  Atelierul de lucru –  „Stimularea motivației pentru învățare prin mijloace tehnice moderne”. Activitatea va avea loc la sediul CCD Sibiu și va cuprinde o sesiune: 

  • JOI, 24.11.2022, ora 16:00.

Înscrierea la acest atelier se va face prin completarea următorului formular: https://forms.gle/j24TT6KNgSh4WVNY9

Vă mulțumim și vă așteptăm cu mare drag!
Prof. metodist CCD Sibiu 

Alina Botei


Atelierul de creație – „Marionetele prind viață în lumea magică a basmelor”

Casa Corpului Didactic Sibiu invită cadrele didactice din învățământul preșcolar, să participe la  Atelierul de creație –  „Marionetele prind viață în lumea magică a basmelor”Activitatea va avea loc la sediul CCD Sibiu și va cuprinde două sesiuni: 

  • MIERCURI, 23.11.2022, ora 16:00.
  • JOI, 24.11.2022, ora 16:00.

Înscrierea la acest atelier se va face prin completarea următorului formular: https://forms.gle/82Dhhka3fetHWMD86

Vă mulțumim și vă așteptăm cu mare drag!
Prof. metodist CCD Sibiu 

Andrada Maier

În atenția doamnelor/ domnilor director/ director adj./ responsabililor comisiei de mentorat (CMDFCD) din unitățile de învățământ preuniversitar ale județului Sibiu

Joi, 10.11.2022, ora 14, va avea loc o ședință de informare, având ca tematică prevederile O.M. nr.4224/2022 și procedurile din anexa 2 și 3 ale Notei nr. 4663/ DGMRURS/19.09.2022.
Ședința se va desfășura online, iar participarea se va face accesând link-ul trimis pe lista de WhatsApp a directorilor. Vă rugăm să vă asigurați că participă, din fiecare unitate de învățământ, măcar un reprezentant dintre cei menționați anterior.
Vă așteptăm cu drag!

Director CCD Sibiu, prof.Mirela Iancu

TOAMNA, TABLOU DE POEZIE ȘI IMAGINI ARTISTICE

Casa Corpului Didactic Sibiu vă invită să participați, alături de elevii dvs., la realizarea unei expoziții de imagini și desene plecând de la lecturarea unei poezii.

Poezia, transcrisă cât mai caligrafic, se va regăsi, alături de un desen sau un colaj de imagini reprezentând mesajul poeziei, pe o foaie  A4 sau A3.

Lucrările vor fi notate în colțul din dreapta jos (Numele elevului/ elevilor (pot lucra în pereche), Clasa, Unitatea școlară, Prof. coordonator) și vor fi aduse la CCD ( la bibliotecă, dnei Maria Pitariu) până în data de 16 noiembrie 2022.

   Ele vor face obiectul unei expoziții organizate în holul mare al CCD pe tot parcursul lunii noiembrie.

Informații suplimentare:

Maria Pitariu  – bibliot. CCD (maria.pitariu@ccdsibiu.ro )

Link de înscriere:

https://forms.gle/bFpEQgoixozsrvtD9