Program de formare acreditat „Managementul clasei de elevi – strategii eficiente”

Programul Managementul clasei de elevi – strategii eficiente vizează în primul rând dezvoltarea competenţelor de management al clasei ale cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi se axează de asemenea pe formarea competenţelor psiho-educaţionale ale profesorilor din învăţământul preuniversitar. Grupul ţintă îl constituie cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, care doresc să abordeze eficient şi cu succes dificultăţile din practica educaţională, legate de managementul clasei de elevi, cele ce vizează integrarea elevilor cu dificultăţi comportamentale în cadrul grupului-clasă, dar şi profesorii preocupaţi de stimularea climatului socio-afectiv la nivelul colectivului de elevi şi de optimizarea abilităţii de self-management.

               Casa Corpului Didactic Sibiu vă stă alături și vă sprijină în procesul de dezvoltarea personală şi profesională în cariera didactică prin oferirea de programe de formare continuă acreditate.

               Anunțăm formarea unei grupe de cursanţi la programul de formare acreditat „Managementul clasei de elevi – strategii eficiente”, care oferă 13 credite profesionale transferabile, cu o durată de 54 de ore, în sistem blended learning. Debutul cursului se va face în momentul constituirii grupei de cursanți, existând până în acest moment 20 de înscriși.

Taxa de participare la acest program de formare este de 270 de RON și se poate achita direct de către unitatea de învățământ.

Vă așteptăm cu drag să vă înscrieți și să vă alăturați grupului nostru țintă!

Link pentru înscriere:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaB2JjwqGiQohhooDOOsmb4jPdOgw4RCzgbC3XAjhBzOoLUQ/viewform?usp=sf_link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.