Invitație de publicare în revista Magister a Casei Corpului Didactic Sibiu

Stimate colege, stimaţi colegi,

Casa  Corpului Didactic din Sibiu pregăteşte apariţia numărului 36 al Revistei MAGISTER (ISSN 2784-3890) pe următoarele secţiuni:

  1. Proiecte şi activităţi metodico-ştiinţifice şi culturale (1 Decembrie, 15 Ianuarie, 24 Ianuarie).
  2. Educația și învățarea în mediul online (activități și proiecte școlare și extrașcolare, exemple de bune practici, fişe de activitate, studii de cercetare, activități destinate dezvoltării profesionale a cadrelor didactice etc.)

Aşteptăm materialele dumneavoastră până în data de 07.02.2022.

E-mailul editurii:

 edituramagister18@gmail.com.

Norme de redactare a articolelor propuse spre publicare

în revista MAGISTER a Casei Corpului Didactic Sibiu

1. Să fie în format electronic, redactate prin softul de editare de text Word, în format A4, cu margini de 2 cm, cu caracter Times New Roman, mărime 12 şi spaţiere la 1 rând, obligatoriu cu diacritice; formatul .doc sau docx. va fi însoţit şi de varianta în format portabil (pdf);

2. Toate referinţele bibliografice care apar în corpul textului trebuie să fie redactate în ordinea care urmează: numele şi prenumele autorului, titlul lucrării din care s-a citat (scris cu caracter italic), volumul, oraşul, editura, anul apariţiei, numărul paginii citate; după notele din text, la sfârşitul lucrării, se va adăuga lista bibliografică.

ex. : Creţu, D., Nicu, A., Pedagogie şi elemente de psihologie – pentru formarea continuă a cadrelor didactice, Sibiu, Editura Universităţii „Lucian Blaga”, 2004, p. 30.

3. În cazul în care există imagini ce urmează a fi inserate în text, ele vor fi trimise separat, în format electronic de tip .jpg sau .tif; dacă sunt preluate de pe internet, se va indica sursa.

4. Se vor preciza numele şi prenumele autorului/autorilor (maximum 2) materialului, funcţia, instituţia de care aparţine şi adresa de e-mail.

5. În titlul emailului se precizează : MAG36 – numele autorului materialului propus pentru publicare.

Responsabilitatea pentru conţinutul articolelor şi al imaginilor revine integral autorilor care îşi asumă consecinţele de orice natură ale nerespectării drepturilor de autor.

Articolele care nu vor respecta condițiile de tehnoredactare şi de copyright nu vor intra în procesul de selecție pentru publicare. Editura MAGISTER a Casei Corpului Didactic Sibiu rămâne deschisă iniţiativelor dumneavoastră de publicare şi vă mulţumeşte pentru colabo

Leave a Comment