Studiu privind “Învățământul preuniversitar românesc în fața provocărilor pandemice”

Dragi colegi,

Ne face o deosebită plăcere să vă anunțăm că în cadrul cercetării sociologice  “Învățământul preuniversitar românesc în fața provocărilor pandemice” realizate de Departamentul de Sociologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara și Departamentul de Științe Sociale și ale Comunicării din cadrul Universității Transilvania din Brașov a fost lansat chestionarul privind desfășurarea activității educaționale din învățământul preuniversitar în context pandemic și modul în care cadrele didactice și-au desfășurat activitatea în această perioadă.

Vă rugăm să diseminați link-ul chestionarului (https://educpandemie.questionpro.compână în data de 16.12.2021 în unitățile de învățământ din județul dumneavoastră, în comunitățile virtuale și pe toate canalele pe care le utilizați în comunicarea cu cadrele didactice din județ.


Completarea chestionarului și distribuirea acestuia în școlile aparținătoare ne va ajuta să identificăm transformările prin care învățământul românesc a trecut în această perioadă.
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați la adresele de e-mail: ionela.stoicov@e-uvt.rolaurentiu.tiru@e-uvt.ro.

Cu stimă,
Echipa de cercetare “Învățământul preuniversitar românesc în fața provocărilor pandemice”

Invitație de publicare în revista Magister a Casei Corpului Didactic

Stimate colege, stimaţi colegi,

Casa  Corpului Didactic din Sibiu pregăteşte apariţia numărului 36 al Revistei MAGISTER (ISSN 2784-3890)

Tematica numărului: Educația și învățarea în mediul online

Materialele propuse pentru publicare, pe această tematică, pot fi: activități și proiecte școlare și extrașcolare, exemple de bune practici, fişe de activitate, studii de cercetare, activități destinate dezvoltării profesionale a cadrelor didactice etc.

Vă invităm, aşadar, să trimiteţi materialele dumneavoastră până în data de 30.12.2021.

E-mailul editurii:

 edituramagister18@gmail.com.

Norme de redactare a articolelor propuse spre publicare

în revista MAGISTER a Casei Corpului Didactic Sibiu

1. Să fie în format electronic, redactate prin softul de editare de text Word, în format A4, cu margini de 2 cm, cu caracter Times New Roman, mărime 12 şi spaţiere la 1 rând, obligatoriu cu diacritice; formatul .doc sau docx. va fi însoţit şi de varianta în format portabil (pdf);

2. Toate referinţele bibliografice care apar în corpul textului trebuie să fie redactate în ordinea care urmează: numele şi prenumele autorului, titlul lucrării din care s-a citat (scris cu caracter italic), volumul, oraşul, editura, anul apariţiei, numărul paginii citate; după notele din text, la sfârşitul lucrării, se va adăuga lista bibliografică.

ex. : Creţu, D., Nicu, A., Pedagogie şi elemente de psihologie – pentru formarea continuă a cadrelor didactice, Sibiu, Editura Universităţii „Lucian Blaga”, 2004, p. 30.

3. În cazul în care există imagini ce urmează a fi inserate în text, ele vor fi trimise separat, în format electronic de tip .jpg sau .tif; dacă sunt preluate de pe internet, se va indica sursa.

4. Se vor preciza numele şi prenumele autorului/autorilor (maximum 2) materialului, funcţia, instituţia de care aparţine şi adresa de e-mail.

5. În titlul emailului se precizează : MAG36 – numele autorului materialului propus pentru publicare.

Responsabilitatea pentru conţinutul articolelor şi al imaginilor revine integral autorilor care îşi asumă consecinţele de orice natură ale nerespectării drepturilor de autor.

Articolele care nu vor respecta condițiile de tehnoredactare şi de copyright nu vor intra în procesul de selecție pentru publicare.

Editura MAGISTER a Casei Corpului Didactic Sibiu rămâne deschisă iniţiativelor dumneavoastră de publicare şi vă mulţumeşte pentru colaborare.