Legat de seminarul “Inteligența emoțională și performanța școlară”

Bună ziua,

Vă mulțumim pentru interesul manifestat față de activitatea noastră. Dat fiind faptul că numărul celor înscriși a fost foarte mare și primim solicitări în continuare, vom organiza mai multe sesiuni cu această temă.

În cursul zilelor următoare vom trimite un e-mail de confirmare primelor persoane care s-au înscris, urmând ca în cadrul următoarelor sesiuni care vor fi anunțate ulterior, să participe următorii înscriși.

Vă mulțumim pentru interes și înțelegere.

CCD Sibiu

Inteligența emoțională și performanța școlară

Vă invităm miercuri, 3 noiembrie 2021, ora 12.00, să purtăm un dialog online pe tema Inteligența emoțională și performanța școlară. Invitat din partea C.J.R.A.E. Sibiu, profesor consilier școlar, Marilena Savu. Așteptăm cu interes participarea cadrelor didactice și împărtășirea experiențelor acestora. Atunci când vorbim, doar repetăm ceea ce știm deja; când ascultăm e posibil să învățăm ceva nou.

În vederea eliberării adeverințelor de participare, avem rugămintea de a completa formularul de înscriere de mai jos:

https://docs.google.com/forms/d/1dG-Pibla9yQYVWpifOXatZMsqPL9UYIewR9iRMDSvzY/edit?ts=617a9267

Prof. metodist CCD Sibiu

Ursuț Georgiana

Anunţ echivalare

În atenția doamnelor/domnilor director din unitățile de învățământ,

Având în vedere Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaștere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile aprobată prin OMEC 5967/6.11.2020, vă rugăm să analizați noua metodologie, până la data de 15 noiembrie 2021.

În perioada 16-20 noiembrie, Casa Corpului Didactic Sibiu va organiza o întâlnire cu toți directorii din unitățile școlare, pentru organizarea activității, conform prezentei metodologii și pentru a clarifica toate aspectele pe care dvs. ni le-ați semnalat telefonic sau pe mail.

Avem rugămintea să nu mai trimiteți dosarele cadrelor didactice către Casa Corpului Didactic și să vă asigurați, că acestea vor fi întocmite după ordinul precizat mai sus, nu după cel vechi, așa cum au fost toate dosarele pe care le-am primit până acum și pe care, cu părere de rău, vom fi nevoiți să vi le returnăm, în vederea completării corecte.

Dosarele completate, conform noului ordin, vor rămâne în școli!!!

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Rezultatele selecției de formatori ai Casei Corpului Didactic Sibiu

Nr. Crt.Numele și prenumeleRezultatul selecțieiObs.
1.STROIE S. MONICAAdmis –
2.SAVU MARILENAAdmis –
3.LIMBĂȘAN CAMELIAAdmis –
4.MOGA THALIDA LILIANAAdmis –
5.NEAGU MĂRIUCAAdmis –
6.UCEAN DORINAAdmis –

Interviul va avea loc joi 28 octombrie, ora 12, sala 1.16, Casa Corpului Didactic Sibiu.

Colegii care au depus dosare și erau deja formatori pe diverse programe, au promovat toate etapele de selectie.

Director,

   Prof. Iancu Mirela Maria

Apel pentru selecția de formatori ai Casei Corpului Didactic Sibiu

Casa Corpului Didactic Sibiu lansează un apel pentru selecția de persoane care să completeze echipa de formatori, în vederea dezvoltării și diversificării ofertei de formare a instituției.

Condiții de eligibilitate pentru viitorul formator:

 • Să fie personal didactic, angajat în învățământul preuniversitar din județul Sibiu;
 • Să aibă, cel puțin, studii de licență;
 • Să aibă o vechime, în învățământ  de cel puțin 6 ani;
 • Să aibă, cel puțin, gradul didactic II;
 • Să aibă competențe de formator (dovedite cu atestat/ certificat de formator)
 • Să nu  fi fost condamnat (ă) definitiv, pentru săvârșirea unor infracțiuni,
 • Să aibă competențe specific în domeniul thematic în care dorește să fie formator.
 • Să aibă competențe TIC.

Calendarul pentru selecția viitorilor formatori ai Casei Corpului Didactic Sibiu:

 • 14-21.10.2021, ora 16 – Depunerea dosarelor
 • 22-26.10.2021 – Evaluarea dosarelor
 • 27.10.2021- Publicarea, pe site-ul CCD Sibiu, a listei persoanelor care îndeplinesc condițiile de eligibilitate.
 • 28-29.10.2021 – Interviul de selecție în cadrul căruia candidații vor prezenta proiectul unui program de formare sau o secvență de formare pentru un conținut la alegere, din domeniul specific.
 • 30.10.2021 – Publicarea, pe site-ul CCD Sibiu, a listei persoanelor admise.

Dosarul va conține următoarele documente:

 • Curriculum Vitae,
 • adeverință de la unitatea de învățământ la care este angajat/ angajată, din care să rezulte funcția, vechimea în învățământ și gradul didactic;
 • copie după actele de studii;
 • dovada deținerii competențelor de formator ( copii după atestat/certificat de formator)
 • dovada deținerii competențelor specific pentru domeniul în care dorește să fie formator (copii după diplome, atestate, certificate, suplimente de diplomă ale cursurilor parcurse, foi matricole, adeverințe s.a)
 • declarație pe proprie răspundere că nu are cazier;
 • dovada deținerii competențelor TIC (diplome, adeverințe, copii după foia matricolă de studii s.a);

Persoană de contact:

Stanciu Sanda – profesor metodist,

email: stanciusnd@yahoo.com

Cărți achiziționate în octombrie 2021

În cadrul biblotecii C.C.D. Sibiu, am achiziţionat următoarele cărţi:

Cuprins carte:
◊ Provocările lumii contemporane în educație
◊ Elemente de bază în evaluarea progresului școlar în învățământul preuniversitar
◊ Educația permanentă. Autoeducația
◊ Perspective moderne asupra personalității umane
◊ Creativitate, inovație și educație pentru excelență a copiilor, elevilor, tinerilor cu potențial aptitudinal ridicat
◊ Procesul de învățământ
◊ Managementul proiectelor de cercetare în științele educației

Cartea de față este un bestseller internațional utilizat de peste 1,3 milioane de profesori din lumea întreagă. Volumul s-a născut după ce, ani întregi, autorul a urmărit cum anume lucrau „profesorii-campioni“ din școlile publice din Statele Unite și cum reușeau să aibă rezultate excelente în școli din cartiere sau regiuni dezavantajate.

 După ce a sintetizat și filtrat tot ce făceau mai bine acești educatori excepționali (cum adresau întrebările, cum implicau toți elevii, cum circulau prin clasă și cum integrau în lecție răspunsurile elevilor), Doug Lemov a ajuns la cele 62 de tehnici privitoare la arta predării, la planificarea și ritmarea lecțiilor, la așteptările educaționale înalte, dar și la consolidarea caracterului și încrederii de sine a elevilor.

Alegându-și tehnicile care li se potrivesc, profesorii își vor putea motiva mai bine elevii și vor putea crește eficiența procesului de predare-învățare-evaluare.

Cuprins carte:

Lectura – univers deschis întrebărilor 
Capitolul I. Curricula școlară și universul lecturii în gimnaziu 
Capitolul II. Competența lectorală: focalizări pe vectori de acțiune 
Capitolul III. Unități de învățare cu identitate curriculară – întemeieri didactice 
Capitolul IV. Cercetări științifice în domeniul lecturii – design și metodologie 
Capitolul V. Rezultate. Interpretări și succinte comentarii 
Capitolul VI. Aplicații în didactica funcțional-inovativă: conținuturi, programe, scenarii 
Epilogul speranței de iubire a lecturii 

Cartea “Avantaje și riscuri ale internetului pentru copii și adolescenți – Strategii de mediere digitală parentală și școlară” prezintă detaliat rezultatele diverselor studii realizate în întreaga lume și în țara noastră asupra modului în care copiii și adolescenții utilizau internetul și tehnologia digitală, ghidați mai mult sau mai puțin de părinți și profesori, chiar înainte de pandemia COVID19. Ce înseamnă aceasta? Că această carte oferă o perspectivă asupra punctului de pornire în „caruselul digitalizării” ce s-a pus în funcțiune o dată cu pandemia. Rezultatele școlii online sunt consecința directă a ceea ce se întâmpla înainte de pandemie: mediere digitală parentală și școlară fluctuantă, nestandardizată, ce a mărit inegalitățile și diferențele, a potențat riscurile și oportunitățile, deopotrivă. În ziua de azi, copiii și adolescenții sunt și trebuie să fie online, opțiunea de a nu fi prezenți în spațiul virtual nu o mai au, așa cum nu au nici cum să nu fie influențați de modele oferite de cei din jurul lor în ceea ce privește utilizarea internetului. Pentru toți cei interesați de dinamica pe care trio-ul copii – familie – școală o are, această carte oferă o sinteză argumentată științific, aducând claritate într-o realitate aflată în continuă schimbare. Într-un prezent marcat fundamental de digitalizare e necesară cunoașterea detaliată a modului în care formarea și dezvoltarea tinerelor generații este transformată, cu atât mai mult cu cât pe de o parte, internetul nu a fost creat pentru copii, dar ei totuși sunt printre cei mai prezenți online, iar pe de altă parte, nici adulții, părinți și profesori deopotrivă, nu sunt utilizatori atât de experimentați, astfel încât să îi poată ghida în sfera digitală.

Curs dezbateri ARDOR

Înscrierile pentru SIPDODOR sunt deschise!

��Școala a început dar asta nu înseamnă că doar elevii au ocazia să învețe! Am deschis înscrierile pentru cursul SIPDODOR, care se desfășoară în perioada 15 octombrie – 14 noiembrie, despre elementele de bază ale dezbaterilor și folosirea acestor metode în predarea la clasă (indiferent de materie) sau în cadrul cursului opțional de dezbateri!

Dacă vă doriți un curs de dezvoltare personală sau sunteți în căutare de metode prin care să țineți pasul cu așteptările elevilor, părinților, managerilor și comunității din care faceți parte, câștigând, în același timp și o serie de �� ???????? ????????????????????????????, vă invităm să vă înscrieți la cursul nostru de dezbateri.

Formatorul acestui curs este Emil Lazăr, lector universitar doctor în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic al Universității din Craiova, instructor și arbitru de debate, formator ARDOR, cu peste 10 ani experiență în sfera dezbaterilor academice.https://ardor.org.ro/profildetrainer-emil-lazar-lector…/

Dacă v-am convins, vă puteți înscrie completând Formularul de înregistrare de mai jos:

�� ???????????????????????????????????????? ???????? î????????????????????????????????????????????: https://bit.ly/3CghWgc

��Taxa de înscriere este de 280 RON /participant și se plătește prin virament bancar.

⏰ Perioada de desfășurare a cursului: 15 octombrie – 14 noiembrie

�� TERMEN LIMITĂ ÎNSCRIERI: Joi, ????4 ???????????????????????????????????? ????????????????, ???????????? ????????:????????

�� Cursul se va desfășura în mediul online, pe platforma ???????????????????????? ????????????????????????????????????, în principal în zilele de weekend (vineri, sâmbătă și duminică). O sesiune de curs va dura aproximativ 4 ore (pe zi). În total vor fi ????2 ???????????????? de curs. Durata programului de formare este de ???????? ???????? ???????????? (sincron, asincron).

‼️Prezența obligatorie în proporție de 80%.

ℹ️Cursul este acrediat și are 10 credite profesionale transferabile (CTP). La finalizarea cu succes a programului de formare veți primi un atestat de formare continuă eliberat de către Ministerul Educației și Cercetării

.��Mai multe informații despre curs și testimoniale puteți găsi la: https://dialogon.ro/pentru-profesori/

��Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne scrieți la office.ardor@gmail.com.

Vă așteptăm în număr cât mai mare la curs!

Erasmus Day 2021

Casa Corpului Didactic Sibiu, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Sibiu,  cu ocazia zilelor  ”Erasmus Day 2021”, organizează miercuri, 13 octombrie 2021, ora 14.00,  evenimentul online – Experiente Erasmus –  în cadrul atelierului de promovare și diseminare a proiectelor europene din  programul Erasmusplus.

Inscriere  click aici

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoEkKJPaFgAKVS-CPMabPD3l3AW57YyKb2y_MluT_E5UL9IA/viewform

Ziua Mondială a Educaţiei marcată la C.C.D. Sibiu

Ziua Mondială a Educaţiei a fost sărbătorită de către elevii Liceului Tehnologic “Terezianum” printr-o varietate de activități cultural-educative la sediul Casei Corpului Didactic din Sibiu. Entuziasmați, creativi și motivaţi, elevii au dovedit, prin interesul și activitatea lor, că “Educatia este cea mai puternică armă pe care o poţi folosi, pentru a schimba lumea”.

Elevii au vizionat materiale educaţionale în  biblioteca C.C.D. Sibiu, urmând apoi dezbateri pe marginea video-urilor vizionate. Tinerii au conștientizat rolul definitoriu și importanța educației în viața lor, afirmând deschis că, pentru ei, educația înseamnă libertate, șansa de a alege, dar și cheia care deschide ușa unui viitor mai bun.

De asemenea, doamna bibliotecară, Maria Pitariu, le-a prezentat elevilor o serie de cărți vechi, de o însemnătate aparte și i-a provocat pe elevi să descopere în cărțile din bibliotecă domeniile și ramurile educației. Pătrunși de curiozitate și interes, tinerii au primit apoi citate despre educație și, pe baza lor, au confecționat desene, postere și semne de carte tematice. Acestea au fost expuse în holul Casei Corpului Didactic Sibiu.

Atitudinea elevilor a scos la iveală dorul de activități educative vii, față în față, dorința de comunicare și dezvoltare umană, socială și profesională.  La finalul activităților, tinerii și-au exprimat dorința de a participa, și cu alte ocazii, la astfel de momente educaționale.

Le mulțumim și îi mai așteptăm cu drag.