CRED – Anunț

Apel de selectie 4170 CRED 27 septembrie- 17 decembrie 2021

În atenția conducerii unităților de învățământ preuniversitar din județul Sibiu

Vă informăm că, în perioada 27 septembrie- 17 decembrie 2021, se vor desfășura activități de formare pentru  seria 9 din cadrul programului de formare “CRED-Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial”, cu durata de 120 de ore, blended learning, 30 CPT, curs acreditat de Casa Corpului Didactic Brașov.

Criteriile de selecție sunt cuprinse în Anexa 2 din Adresa MEC 4720/6.09.2021

Rugăm conducerea unităților de învățământ să realizeze selecția cadrelor didactice din unitatea de învățământ, pentru participarea la programul de formare “CRED- CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”, respectând calendarul  și criteriile de selecție ale cadrelor didactice din învățământul gimnazial.

În județul Sibiu mai sunt necesare dosare pentru următoarele discipline:

-Limba Română 6, 

-Limba Engleză 20, 

-Limbile Germană + Maghiară 27 +1, 

-Matematică 44, 

-Fizică  11, 

-Biologie 7, 

-Istorie 23, 

-Geografie 21, 

-Științe sociale 5, 

-ED. Muzicală 27, 

-Ed. Plastică 10 ,

-Ed. Fizică 40, 

-Tehnologii 20

Precizăm că, persoanele care s-au înscris în proiect în sesiuni anterioare, pentru diferite discipline, și au depus dosarele la CCD Sibiu, sunt considerate înscrise și vor fi participa la formare, atunci când se va stabili de către echipa de management a proiectului de la nivel național.

Modalitatea de înscriere : Înscrierea se va face fie la nivelul unității de învățământ și validată de conducerea unității de învățământ, fie direct, de către cadrele didactice, prin completarea chestionarului de înscriere online din acest link: 

https://forms.gle/cip6EFrLVmNEq2bn9  (Pentru a accesa documentul se copiaza linkul, se duce în bara de căutare google si acolo devine disponibil)

Noul calendar al selecției este:

 • Informarea unităților de învățământ– 17.09.2021
 • Înscrierea cadrelor didactice din învățământul gimnazial va fi realizată, așa cum am precizat anterior, fie la nivelul unității de învățământ și validată de conducerea unității de învățământ, fie direct, de către cadrele didactice, prin completarea chestionarului de înscriere online din acest link: https://forms.gle/cip6EFrLVmNEq2bn9 . În cazul înscrierii online, documentele doveditoare se pot semna ulterior. – Până la data de 21.09.2021:
 • Transmiterea de către unitățile de învățământ a listei, în format electronic, cu cadrele didactice selectate, la Inspectoratul Școlar Județean Sibiu și la Casa Corpului Didactic Sibiu (pe adresa mihaela.seusan@ccdsibiu.ro). – Până în data de 24.09.2021
 • Depunerea la sediul Casei Corpului Didactic Sibiu, str. Turismului 15, a dosarelor de înscriere de către cadrele didactice selecționate se poate face astfel:  de luni până joi, între orele 8-16, iar vineri, între 8-14. – Până în data de 30.09.2021

Dosarul de înscriere al cursantului va conţine:

 • cerere de înscriere;
 • formular grup ţintă;
 • acord de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • declaraţie de disponibilitate participare la curs şi finalizare;
 • copie CI/BI- format A4;
 • copie certificat de nastere – format A4;
 • copie certificat de căsătorie – format A4;
 • copie diploma de studii;
 • adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care rezultă: funcţia didactică, specializarea, vechimea, gradul didactic, statut (titular/suplinitor), funcție de conducere (director/director adjunct)- format A4.

Arhiva cu tipizatele pentru documentele de înscriere se găsește în acest dosar.

Persoană de contact: Mihaela Seușan, expert coordonare și formare, mihaela.seusan@educred.ro

Leave a Comment