Simpozionul Național „A fi dascăl astăzi!”

Stimați colegi și colege,

Casa Corpului Didactic Sibiu, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Alba vă invită să participați la Simpozionul Național „A fi dascăl astăzi!”. Prin tematica abordată în cadrul acestei ediții a simpozionului, „Cadrul didactic – promotor al reformei educaționale”, va avea loc o diseminare a informațiilor despre viața profesională a cadrelor didactice, cu ocazia zilei de 5 octombrie, Ziua Mondială a Educației.

Tipul de participare: indirectă.

Mai jos veți regăsi informațiile despre condițiile de participare și documentele necesare înscrierii.

https://www.ccdsibiu.ro/wp-content/uploads/2021/09/Fisa-de-inscriere-Simpozionul-National-„A-fi-dascal-astazi.pdf

https://www.ccdsibiu.ro/wp-content/uploads/2021/09/Nota-de-informare-si-consimtamant-cu-privire-la-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal.pdf

https://www.ccdsibiu.ro/wp-content/uploads/2021/09/Regulament-Simpozionul-National-„A-fi-dascal-astazi.pdf

Vă așteptăm cu drag!

Agenția de Credite și Burse de Studii

Ministerul Educaţiei, prin Agenţia de Credite şi Burse de Studii (www.roburse.ro), anunţă lansarea concursurilor naţionale pentru

acordarea burselor de studii sau cercetare în străinătate, oferite de alte state în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral, pentru anul universitar 2022/2023.

               Bursele sunt oferite elevilor, studenților, cadrelor didactice sau cercetătorilor pentru a urma in strainatate:

– studii universitare de licenţă / de masterat / de doctorat;

– stagii de cercetare / specializare (cu durata de 3 – 10 luni);

– cursuri de vară.

Persoanele care doresc să obţină o bursă de studii în străinătate oferită de Ministerul Educaţiei, prin Agenția de Credite și Burse de

Studii, trebuie să participe la concursurile naţionale pentru acordarea burselor de studii în străinătate.

               Informații privind ofertele pentru anul universitar 2022/2023 (condiții de eligibilitate, termene limită de transmitere a dosarelor, numărul și tipul burselor oferite etc.) se găsesc în Comunicatele de presă afișate pe site-ul www.roburse.ro, la secțiunea Burse de studii / Acord bilateral.

               De asemenea, va amintim ca 03 noiembrie 2021 este termenul limita pentru depunerea candidaturilor la Bursele de cercetare si formarepostuniversitara si postdoctorala „Vasile Parvan” la Accademia di Romania din Roma si „Nicolae Iorga” la Instituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Venetia.

Pentru informaţii suplimentare, datele noastre de contact sunt:

Site: www.roburse.ro

Adresa: Str. Caransebeş nr. 1, etaj 7, sector 1, Bucureşti (sediul A.C.B.S.)

Telefon:  021/310.19.05

Fax: 021/310.22.17

E-mail: burse@roburse.ro

Vă rugăm să distribuiți aceste informații și altor persoane sau instituții interesate.

Cu stimă,

Echipa A.C.B.S.

Agenția de Credite și Burse de Studii

Strada Caransebeş, Nr. 1, Etaj 7, Bucureşti, Sector 1, 012271

Telefon: 021 310 19 05

Fax: 021 310 22 17 (direct)

E-mail: burse@roburse.ro

Alte documente necesare in fisierul atasat:

https://www.ccdsibiu.ro/wp-content/uploads/2021/09/fwoferteburse20222023.7z

Anunţ, bibliografie directori

În atenția candidaților înscriși la concursul de ocupare a funcțiilor de director /director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat

Casa Corpului Didactic, prin compartimentul Bibliotecă, vă pune la dispoziție materialele cuprinse în bibliografia pentru concurs.

Informații suplimentare la mail: maria.pitariu@ccdsibiu.ro

Adresă echivalări credite profesionale

Adeverinţă credite profesionale

https://www.ccdsibiu.ro/wp-content/uploads/2021/09/adev_credite_prof.doc

Cerere adeverinţă credite profesională

https://www.ccdsibiu.ro/wp-content/uploads/2021/09/cerere-adev_credite-profesionale.doc

Model decizie O.M.E.C. 5967

https://www.ccdsibiu.ro/wp-content/uploads/2021/09/Model_decizie_OMEC_5967.doc

O.M.E.C. 5967

https://www.ccdsibiu.ro/wp-content/uploads/2021/09/OMEC_5967.pdf

CRED – Anunț

Apel de selectie 4170 CRED 27 septembrie- 17 decembrie 2021

În atenția conducerii unităților de învățământ preuniversitar din județul Sibiu

Vă informăm că, în perioada 27 septembrie- 17 decembrie 2021, se vor desfășura activități de formare pentru  seria 9 din cadrul programului de formare “CRED-Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial”, cu durata de 120 de ore, blended learning, 30 CPT, curs acreditat de Casa Corpului Didactic Brașov.

Criteriile de selecție sunt cuprinse în Anexa 2 din Adresa MEC 4720/6.09.2021

Rugăm conducerea unităților de învățământ să realizeze selecția cadrelor didactice din unitatea de învățământ, pentru participarea la programul de formare “CRED- CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”, respectând calendarul  și criteriile de selecție ale cadrelor didactice din învățământul gimnazial.

În județul Sibiu mai sunt necesare dosare pentru următoarele discipline:

-Limba Română 6, 

-Limba Engleză 20, 

-Limbile Germană + Maghiară 27 +1, 

-Matematică 44, 

-Fizică  11, 

-Biologie 7, 

-Istorie 23, 

-Geografie 21, 

-Științe sociale 5, 

-ED. Muzicală 27, 

-Ed. Plastică 10 ,

-Ed. Fizică 40, 

-Tehnologii 20

Precizăm că, persoanele care s-au înscris în proiect în sesiuni anterioare, pentru diferite discipline, și au depus dosarele la CCD Sibiu, sunt considerate înscrise și vor fi participa la formare, atunci când se va stabili de către echipa de management a proiectului de la nivel național.

Modalitatea de înscriere : Înscrierea se va face fie la nivelul unității de învățământ și validată de conducerea unității de învățământ, fie direct, de către cadrele didactice, prin completarea chestionarului de înscriere online din acest link: 

https://forms.gle/cip6EFrLVmNEq2bn9  (Pentru a accesa documentul se copiaza linkul, se duce în bara de căutare google si acolo devine disponibil)

Noul calendar al selecției este:

 • Informarea unităților de învățământ– 17.09.2021
 • Înscrierea cadrelor didactice din învățământul gimnazial va fi realizată, așa cum am precizat anterior, fie la nivelul unității de învățământ și validată de conducerea unității de învățământ, fie direct, de către cadrele didactice, prin completarea chestionarului de înscriere online din acest link: https://forms.gle/cip6EFrLVmNEq2bn9 . În cazul înscrierii online, documentele doveditoare se pot semna ulterior. – Până la data de 21.09.2021:
 • Transmiterea de către unitățile de învățământ a listei, în format electronic, cu cadrele didactice selectate, la Inspectoratul Școlar Județean Sibiu și la Casa Corpului Didactic Sibiu (pe adresa mihaela.seusan@ccdsibiu.ro). – Până în data de 24.09.2021
 • Depunerea la sediul Casei Corpului Didactic Sibiu, str. Turismului 15, a dosarelor de înscriere de către cadrele didactice selecționate se poate face astfel:  de luni până joi, între orele 8-16, iar vineri, între 8-14. – Până în data de 30.09.2021

Dosarul de înscriere al cursantului va conţine:

 • cerere de înscriere;
 • formular grup ţintă;
 • acord de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • declaraţie de disponibilitate participare la curs şi finalizare;
 • copie CI/BI- format A4;
 • copie certificat de nastere – format A4;
 • copie certificat de căsătorie – format A4;
 • copie diploma de studii;
 • adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care rezultă: funcţia didactică, specializarea, vechimea, gradul didactic, statut (titular/suplinitor), funcție de conducere (director/director adjunct)- format A4.

Arhiva cu tipizatele pentru documentele de înscriere se găsește în acest dosar.

Persoană de contact: Mihaela Seușan, expert coordonare și formare, mihaela.seusan@educred.ro