Webinar pentru profesorii debutanți – Istorie

Stimate colege, stimați colegi,

Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, în colaborare cu Casa Corpului Didactic Sibiu, organizează un webinar pentru  profesorii de istorie și discipline socio umane în vederea pregătirii cadrelor didactice, pentru susținerea examenului de definitivare în învățământ.

Tematica: legislația specifică, rezolvarea subiectelor de examen și prezentare baremelor.

Întâlnirea  se va desfășura miercuri, 2 iunie 2021, începând cu ora 18.

Vă invităm să vă înscrieți până în data de 2 iunie, ora 10, prin completarea formularului online de aici .

Vă rugăm să furnizați la înscriere o adresă validă de cont gmail. 

Activitățile se vor desfăşura utilizând Google Meet. Persoanele înscrise vor primi un link de acces pentru acest webinar, pe adresa de e-mail pe care o furnizează în formularul de înscriere, cel târziu în data de 2 iunie, ora 14.


Competențe specifice:

 • analizarea faptelor/proceselor istorice, utilizând limbajul de specialitate;
 • compararea unor fapte/fenomene istorice din perspectivă ideologică, politică, economică,
  socială, culturală;
 • explicarea continuităţii, schimbării şi a cauzalității în cadrul faptelor/proceselor istorice
 • argumentarea unor opinii/puncte de vedere referitoare la fapte/procese istorice;
 • aplicarea metodelor şi tehnicilor specifice istoriei în abordarea surselor istorice;
 • identificarea structurii programelor de istorie pentru orientarea activității profesorului.

Vă așteptăm!

Persoană de contact: Mihaela Seușan, mihaela.seusan@ccdsibiu.ro

Atelierele CRED – Bune practici în educație

În cadrul proiectului CRED (CURRICULM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ, pentru toți a fost planificată Activitatea 4.3 “Informarea decidenților de politici educaționale, experților și partenerilor educaționali relevanți privind actualizarea curriculumului național” în cadrul căreia este prevăzută organizarea a 90 workshop și 3 conferințe naționale.

Metodologia organizării Activității 4.3 se poate descărca de aici.

Mai multe informații referitoare la activitate și la modalitatea de înscriere se găsesc aici https://www.ccdsibiu.ro/2021/05/19/apel-pentru-inscrierea-la-activitatea-4-3-proiectul-cred/

INVITAȚIE

Casa Corpului Didactic Sibiu și Edu Apps / Clasa Viitorului au plăcerea să vă invite la evenimentul “Noutăți 2021 – Tehnologie și inovație în Educație”.
În cadrul evenimentului interactiv se vor explora cele mai noi tehnologii educaționale, se vor identifica oportunități de dotare a instituțiilor educaționale și se va răspunde la întrebările adresate de participanți.

???? Data: 27.05.2021

⏰ Ora: 14.00

???? Locație: eveniment online Google Meet, vizibil numai participanților

???? Link: http://meet.google.com/xhj-roan-yyk

???? AGENDA:

 1. Google Workspace for Education – noi funcționalități și opțiuni
 2. Programul național Microsoft Office pentru Educație
 3. Cursuri pentru cadre didactice și personal auxiliar de folosire a platformelor Google, Microsoft și de administrare Google – actualizare 2021
 4. Suport tehnic pentru instituțiile de învățământ
 5. Chromebooks – dispozitivele educaționale cu cea mai mare vânzare din lume
 6. Microsoft Surface – laptopul 2-în-1 preferat de cadrele didactice
 7. Soluția mobilă care aduce tehnologia în fiecare clasă – Smart Trolley
 8. Table și ecrane interactive – 2021
 9. Soluții de finanțare pentru instituții de învățământ

  ???? VOR PREZENTA:

  ➔ Mirela Maria Iancu, director CCD Sibiu
  ➔ Mihaela Seușan, prof. metodist, CCD Sibiu
  ➔ Sorin GULEAC – formator, expert soluții IT în educație, Edu Apps
  ➔ Ștefan GÂLMĂ – expert soluții IT în educație, Edu Apps
  ➔ Alexandru DRAGOMIR – formator, expert administrare, Edu Apps

  ❓ Pentru informații suplimentare vă rog să mă contactați: Mihaela Seușan, prof. metodist – mihaela.seusan@ccdsibiu.ro / +40 269 230259

INVITAȚIE

Apel pentru înscrierea la Activitatea 4.3 – Proiectul CRED

În cadrul proiectului CRED (CURRICULM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ, pentru toți a fost planificată Activitatea 4.3 “Informarea decidenților de politici educaționale, experților și partenerilor educaționali relevanți privind actualizarea curriculumului național” în cadrul căreia este prevăzută organizarea a 90 workshop și 3 conferințe naționale.

Metodologia organizării Activității 4.3 se poate descărca de aici.

În județul Sibiu workshopul va avea loc în data de 11 iunie 2021, între 9-12 și 14-17, la Casa Corpului Didactic din Sibiu.

Cadrele didactice din învățământul primar și gimnazial care doresc să participe la aceste workshop-uri se pot înscrie în link-ul acesta https://forms.gle/kt9bkpnU13zaxQ4u5 până în data de 7 iunie 2021, ora 16, iar până în data de 9 iunie 2021, cel târziu, vor depune la sediul CCD Sibiu, str. Turismului 15, dosarul de înscriere cu următoarele documente:

 • –      Cerere de înscriere ca participant la workshop
 • –      Formular de înregistrare individuală a participanților
 • –      Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal
 • –      Copie CI/BI
 • –      Adeverinţă sau declarație pe proprie răspundere, din care rezultă calitatea profesională care să corespundă criteriilor de selecție, respectiv ”expert în dezvoltarea resurselor curriculare” sau ”reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale” sau ”experiență în monitorizarea implementării Curriculumului național”.

Găsiți șabloanele documentelor aici:

Selecția cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial (grup țintă al WORKSHOP-URILOR) se realizează pe baza următoarelor criterii de selecție:

 • –  experți în dezvoltare curriculară (participanți la grupuri de lucru pentru elaborarea planurilor-cadru și a programelor școlare, la nivel local/național sau la procesul de consultare privind Curriculumul național);
 • –  autori de manuale școlare sau alte auxiliare/materiale didactice (inclusiv în format digital) relevante pentru implementarea curriculumului în învățământul preuniversitar de nivel primar și gimnazial (ISCED 1-2);
 • –  autori de resurse educaționale deschise sau alte resurse de învățare relevante pentru activități de adaptare curriculară;
 • –  participanți  la proiecte naționale sau internaționale care au dezvoltat auxiliare/materiale didactice relevante pentru implementarea noului Curriculum național din învățământul primar și gimnazial, inclusiv în format digital (proiecte sprijinite de organizații internaționale – de exemplu: Consiliul Europei, UNICEF, Banca Mondială, Comisia Europeană etc.).

 NOTĂ: Se vor selecta cadrele didactice care îndeplinesc cel puțin unul dintre criteriile menționate mai sus.

          Este eligibilă participarea la workshop-uri inclusiv a cadrelor didactice selectate ca grup țintă la activitățile de formare continuă realizate în cadrul proiectului CRED, absolvenți sau cursanți.

Persoana de contact: Mihaela Seușan, mihaela.seusan@educred.ro

”Stresul în viața noastră-prieten sau dușman?”

Casa Corpului Didactic Sibiu și Facultatea de Psihologie din cadrul Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu vă propun un workshop intitulat: ”Stresul în viața noastră – prieten sau dușman?”

Activitatea va fi prezentată de către domnul Lector univ.dr. Mihai Sima și va cuprinde două sesiuni:

Workshop I, care va avea loc în data de 02.06.2021, ora 16-18, cu tematica:

 1. Ce este stresul?
 2. Care sunt factorii stresori?
 3. Forme/aspecte ale stresului.
 4. Efecte ale stresului.
 5. Modalități de gestionare a stresului.

Workshop II, care va avea loc în data de 09.06.2021, ora 16-18 cu tematica:

 1. Stresul în activitatea profesională.
 2. Bullying-ul și mobbing-ul.
 3. Situații de stres în activitatea didactică și gestionarea acestora.
 4. Mecanisme de apărare psihică.

Pentru a participa la activitățile propuse, vă rugăm să completați formularul de mai jos:

LINK: Stresul în viața noastră – prieten sau dușman? WORKSHOP I- 02.06.2021 WORKSHOP II- 09.06.2021

Organizatori: prof. metodist Maier Nicoleta  

            prof. metodist Mateescu Mirela

Suport tehnic: Ciobîcă Ștefan

Festivalul de literatură pentru copii – Sibiu, 2021

Casa Corpului Didactic Sibiu, Grădinița cu program prelungit ”Elefănțelul Curios” Sibiu, Institutul Francez din România și Asociația Edumedia, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Sibiu, vă invită să participați la Festivalul de literatură pentru copii, ediția a VI-a, organizat în perioada 17 mai – 17 iunie 2021.

Informații despre Festival găsiți la Evenimente, pe pagina Festivalului – AICI

Atelier de formare “Bune practici în activitatea educaţională cu copilul cu tulburări din spectrul autist”

Stimate colege, stimați colegi,

Casa Corpului Didactic Sibiu, Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Sibiu și Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Turnu Roşu vă invită să vă înscrieți la atelierul de formare Bune practici în activitatea educaţională cu copilul cu tulburări din spectrul autist (TSA). Obiectivul atelierului este acela de a optimiza activitatea cadrelor didactice participante în relaţia cu preşcolarul/ elevul cu TSA în actul educaţional, în scopul integrării adecvate a acestuia.

Atelierul va avea loc joi, 13 mai 2021, interval orar 17-18.30.

Înscrierea se poate face până în data de 12 mai 2021, ora 16  (în limita celor 100 de locuri disponibile), prin completarea formularului online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNw_sTxS-NErie-PdXIr9l8Qa9xVw0kDtPRS9Cnn9chzdOrA/viewform.

Activitatea se va desfăşura pe Google Meet. Veți primi un link de acces pentru acest webinar, pe adresa de gmail pe care o furnizați în formularul de înscriere.

Vă așteptăm!

Autorul lunii mai: Tudor Arghezi

(pseudonimul lui Ion Nae Theodorescu, n. 21 mai 1880, București – d. 14 iulie 1967) a fost un scriitor român, cunoscut pentru contribuția sa la dezvoltarea liricii românești sub influența baudelairianismului.

Opera sa poetică, de o originalitate exemplară, reprezintă o altă vârstă marcantă a literaturii române. A scris, între altele, teatru, proză (notabile fiind romanele Cimitirul Buna Vestire și Ochii Maicii Domnului), pamflete, precum și literatură pentru copii.

 A fost printre autorii cei mai contestați din întreaga literatură română. Pseudonimul Arghezi provine, explică însuși scriitorul, din Argesis – vechiul nume al Argeșului. 

Arghezi este unul dintre autorii canonici din literatura română.