În atenția directorilor unităților de învățământ din județul Sibiu

Casa Corpului Didactic Sibiu, în calitate de coordonator metodologic al centrelor de documentare și informare (CDI), ținând cont de misiunea și funcțiile CDI, are ca obiectiv prioritar, dezvoltarea rețelei CDI din județul Sibiu.


Pentru realizarea acestui obiectiv, vă invităm în data de 16 februarie 2021, ora 14, la o întâlnire online (utilizând aplicația Zoom.us) pentru a vă prezenta misiunea, funcțiile CDI, activitățile din CDI precum și Procedura de înființare a unui Centru de Documentare și Informare în unitatea dumneavoastră.


Regulamentul de organizare și funcționare a bibliotecilor școlare și centrelor de documentare și informare a fost aprobat prin OMECTS 5556/2011 (click aici).
Centrul de documentare şi informare este o structură info-documentară modernă, un centru de resurse pluridisciplinare şi multimedia, care oferă beneficiarilor un spaţiu de formare, de comunicare, de informare şi de exploatare a fondului documentar şi a tehnologiilor informaţiei şi comunicării în educaţie, un loc de cultură, deschidere, întâlnire şi integrare.
Prin crearea CDI se urmăreşte ca structurile info-documentare (biblioteci școlare), existente la nivelul unităţii de învăţământ, să se dezvolte și să se modernizeze, să-și diversifice serviciile specifice și resurselor documentare. Se dorește, de asemenea, întărirea rolului pedagogic al personalului încadrat, dezvoltarea ofertei de activitate şcolară şi extraşcolară, favorizarea accesului la documentaţia actuală al tuturor utilizatorilor, respectiv la expertiza unui personal calificat în domeniul ştiinţelor documentării şi informării.
În situația în care considerați că un centru de documentare și informare ar răspunde nevoilor/ obiectivelor instituționale vă invităm să vă înscrieți, până în data de 15 februarie 2021, ora 14, în link-ul de aici.
Recomandăm participarea unui reprezentant/ unor reprezentanți din conducerea fiecărei unități de învățământ și a bibliotecarului școlar, acolo unde este cazul, precum și a cadrelor didactice/ personal didactic auxiliar care urmează să facă parte din echipa de proiect pentru amenajarea și dotarea CDI.
Persoanele înscrise vor primi pe mail un link pentru întâlnirea online, înainte cu cel puțin 2 ore de începerea acțiunii.

Persoană de contact: Mihaela Carmen SEUȘAN (mihaela.seusan@ccdsibiu.ro)

Director CCD Sibiu, prof. Mirela Maria IANCU

Leave a Comment