În atenția doamnelor și domnilor directori ai unităților de învățământ în care au fost înființate Centre de Documentare și Informare


În conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare a bibliotecilor școlare și a centrelor de documentare și informare (aprobat prin OMECTS 5556/2011), Casa Corpului Didactic Sibiu, coordonator metodologic al CDI, are obligația de a informa periodic Ministerul Educației în legătură cu rețeaua CDI la nivel județean. În acest sens, vă invităm să completați formularul din linkul de aici https://forms.gle/pXXUX3EteiFwFS6w5 , până în data de 27.01.2021

Veți avea nevoie de următoarele date pentru a completa formularul: date despre unitatea de învățământ – adresa, telefon, mail), conducerea unității, responsabilul CDI (nivel de studii, specializări, date de contact), nr. elevi, număr cadre didactice, posturi la nivelul CDI, proiectul anual al CDI, activități derulate în semestrul I al anului școlar 2020-2021. Dacă aveți aceste date la îndemână, completarea formularului poate dura între 20-25 minute. Recomandăm ca formularul să fie completat de către responsabilul CDI. 


Vă mulțumim. 


Persoană de contact: Mihaela Seușan- responsabil cu coordonarea metodologică a CDI la nivel județean (0728371611, email: mihaela.seusan@ccdsibiu.ro).

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.