Modificări în cadrul selecției grupului țintă pentru proiectul CRED

Ca urmare a primirii Adresei Ministerului Educației și Cercetării nr. 3781/2021, vă informăm că, față de apelul lansat în data de 4.01.2021, (click aici), pentru selecția cadrelor didactice s-au modificat următoarele:

 • Criteriile de selecție (Anexa 2 din Adresa MEC 3781/2021)
 • Calendarul selecției
 • Modalitatea de înscriere : Înscrierea se va face fie la nivelul unității de învățământ și validată de conducerea unității de învățământ, fie direct, de către cadrele didactice, prin completarea chestionarului de înscriere online din acest link: https://forms.gle/cip6EFrLVmNEq2bn9  (Pentru a accesa documentul se copiaza linkul, se duce in bara de cautare google si acolo devine disponibil)
 • Arhiva cu tipizatele pentru documentele de înscriere. Noile documente se găsesc în această ARHIVĂ.

Noul calendar al selecției este:

 • Selecția cadrelor didactice din învățământul gimnazial va fi realizată fie la nivelul unității de învățământ și validată de conducerea unității de învățământ, fie direct, de către cadrele didactice, prin completarea chestionarului de înscriere online din acest link: https://forms.gle/cip6EFrLVmNEq2bn9 . În cazul înscrierii online, documentele doveditoare se pot semna ulterior. – Până la data de 20.01.2021:
 • Transmiterea de către unitățile de învățământ a listei, în format electronic, cu cadrele didactice selectate, la Inspectoratul Școlar Județean Sibiu și la Casa Corpului Didactic Sibiu (mihaela.seusan@ccdsibiu.ro). – Până în data de 22.01.2021
 • Depunerea la sediul Casei Corpului Didactic Sibiu, str. Turismului 15, a dosarelor de înscriere de către cadrele didactice selecționate. Depunerea dosarelor se poate face astfel:  de luni până joi, între orele 8-16, iar vineri, între 8-14. – Până în data de 29.01.2021

Dosarul de înscriere al cursantului va conţine:

 • cerere de înscriere;
 • formular grup ţintă;
 • acord de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • declaraţie de disponibilitate participare la curs şi finalizare;
 • copie CI/BI- format A4;
 • copie certificat de nastere – format A4;
 • copie certificat de căsătorie – format A4;
 • copie diploma de studii;
 • adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care rezultă: funcţia didactică, specializarea, vechimea, gradul didactic, statut (titular/suplinitor), funcție de conducere (director/director adjunct)- format A4.

Rugăm, în continuare, conducerile unităților de învățământ să realizeze selecția cadrelor didactice din unitatea de învățământ, pentru participarea la programul de formare “CRED- CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”, respectând calendarul  și criteriile de selecție a cadrelor didactice din învățământul gimnazial.

Persoană de contact: Mihaela Seușan, expert coordonare și formare, mihaela.seusan@educred.ro

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.