Atelierele digitale

Stimate colege, stimați colegi,

Casa Corpului Didactic Sibiu și Inspectoratul Școlar Județean Sibiu continuă în luna ianuarie 2021 seria Atelierelor digitale, adresate celor interesați să își dezvolte competențele de integrare a instrumentelor online în activitatea didactică. Al treilea Atelier digital, în care vor fi prezentate 2 instrumente digitale, platforma TED-Ed și aplicația Miro, va avea loc joi, 28 ianuarie 2021, interval orar 18-19.

Vă invităm să vă înscrieți până în data de 28 ianuarie 2021, ora 12, prin completarea formularului online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYoFvnrkd7WsUmO-nYMcJ3-JHTytYtvG5078FMG6W1ZqyHgg/viewform

Activitatea se va desfăşura pe Google Meet. Veți primi un link de acces pentru acest webinar, pe adresa de e-mail pe care o furnizați în formularul de înscriere.

Vă așteptăm!

În atenția doamnelor și domnilor directori ai unităților de învățământ în care au fost înființate Centre de Documentare și Informare


În conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare a bibliotecilor școlare și a centrelor de documentare și informare (aprobat prin OMECTS 5556/2011), Casa Corpului Didactic Sibiu, coordonator metodologic al CDI, are obligația de a informa periodic Ministerul Educației în legătură cu rețeaua CDI la nivel județean. În acest sens, vă invităm să completați formularul din linkul de aici https://forms.gle/pXXUX3EteiFwFS6w5 , până în data de 27.01.2021

Veți avea nevoie de următoarele date pentru a completa formularul: date despre unitatea de învățământ – adresa, telefon, mail), conducerea unității, responsabilul CDI (nivel de studii, specializări, date de contact), nr. elevi, număr cadre didactice, posturi la nivelul CDI, proiectul anual al CDI, activități derulate în semestrul I al anului școlar 2020-2021. Dacă aveți aceste date la îndemână, completarea formularului poate dura între 20-25 minute. Recomandăm ca formularul să fie completat de către responsabilul CDI. 


Vă mulțumim. 


Persoană de contact: Mihaela Seușan- responsabil cu coordonarea metodologică a CDI la nivel județean (0728371611, email: mihaela.seusan@ccdsibiu.ro).

MIHAI EMINESCU la ceas aniversar (15 ian. 1850 – 15 iun. 1889)

Biblioteca Casei Corpului Didactic Sibiu vă propune o incursiune succintă în biografia poetului Mihai Eminescu prin intermediul unor fotografii și impresii ale unor scriitori și critici consacrați.

Pentru activități de cercetare privind viața și opera marelui poet național, vă așteptăm la sediul nostru, fondul de carte aferent fiind atotcuprinzător.

Bibliotecar CCD Sibiu

Maria Pitariu

Viața lui Eminescu in imagini

Modificări în cadrul selecției grupului țintă pentru proiectul CRED

Ca urmare a primirii Adresei Ministerului Educației și Cercetării nr. 3781/2021, vă informăm că, față de apelul lansat în data de 4.01.2021, (click aici), pentru selecția cadrelor didactice s-au modificat următoarele:

 • Criteriile de selecție (Anexa 2 din Adresa MEC 3781/2021)
 • Calendarul selecției
 • Modalitatea de înscriere : Înscrierea se va face fie la nivelul unității de învățământ și validată de conducerea unității de învățământ, fie direct, de către cadrele didactice, prin completarea chestionarului de înscriere online din acest link: https://forms.gle/cip6EFrLVmNEq2bn9  (Pentru a accesa documentul se copiaza linkul, se duce in bara de cautare google si acolo devine disponibil)
 • Arhiva cu tipizatele pentru documentele de înscriere. Noile documente se găsesc în această ARHIVĂ.

Noul calendar al selecției este:

 • Selecția cadrelor didactice din învățământul gimnazial va fi realizată fie la nivelul unității de învățământ și validată de conducerea unității de învățământ, fie direct, de către cadrele didactice, prin completarea chestionarului de înscriere online din acest link: https://forms.gle/cip6EFrLVmNEq2bn9 . În cazul înscrierii online, documentele doveditoare se pot semna ulterior. – Până la data de 20.01.2021:
 • Transmiterea de către unitățile de învățământ a listei, în format electronic, cu cadrele didactice selectate, la Inspectoratul Școlar Județean Sibiu și la Casa Corpului Didactic Sibiu (mihaela.seusan@ccdsibiu.ro). – Până în data de 22.01.2021
 • Depunerea la sediul Casei Corpului Didactic Sibiu, str. Turismului 15, a dosarelor de înscriere de către cadrele didactice selecționate. Depunerea dosarelor se poate face astfel:  de luni până joi, între orele 8-16, iar vineri, între 8-14. – Până în data de 29.01.2021

Dosarul de înscriere al cursantului va conţine:

 • cerere de înscriere;
 • formular grup ţintă;
 • acord de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • declaraţie de disponibilitate participare la curs şi finalizare;
 • copie CI/BI- format A4;
 • copie certificat de nastere – format A4;
 • copie certificat de căsătorie – format A4;
 • copie diploma de studii;
 • adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care rezultă: funcţia didactică, specializarea, vechimea, gradul didactic, statut (titular/suplinitor), funcție de conducere (director/director adjunct)- format A4.

Rugăm, în continuare, conducerile unităților de învățământ să realizeze selecția cadrelor didactice din unitatea de învățământ, pentru participarea la programul de formare “CRED- CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”, respectând calendarul  și criteriile de selecție a cadrelor didactice din învățământul gimnazial.

Persoană de contact: Mihaela Seușan, expert coordonare și formare, mihaela.seusan@educred.ro

Atelierele digitale

Stimate colege, stimați colegi,

Casa Corpului Didactic Sibiu și Inspectoratul Școlar Județean Sibiu continuă în luna ianuarie 2021 seria Atelierelor digitale, adresate celor interesați să își dezvolte competențele de integrare a instrumentelor online în activitatea didactică. Al doilea Atelier digital, în care va fi prezentată aplicația Quizizz, va avea loc vineri, 15 ianuarie 2021, interval orar 18-19.

Vă invităm să vă înscrieți până în data de 14 ianuarie 2021, ora 15, prin completarea formularului online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMdIlP-n3Vm1L5gJGm1-vKznZjNxFIZcLwWMOwxnZLl012MA/viewform.

Activitatea se va desfăşura pe Google Meet. Veți primi un link de acces pentru acest webinar, pe adresa de e-mail pe care o furnizați în formularul de înscriere.

Vă așteptăm!

Simpozionul ”Educaţie pentru dezvoltare durabilă a României – în context european”

Casa Corpului Didactic Alba, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Sibiu, organizează Simpozionul ,,Educaţie pentru dezvoltare durabilă a României – în context european”, ediţia a XII-a, an școlar 2020-2021.

Anexăm regulamentul simpozionului și fișa de înscriere. 

Fisa inscriere Simpozion Educatie pentru dezvoltare durabila Romaniei

Regulament_Simpozion_Educatie_pentru_dezvoltare_durabila_Romaniei_2020_2021

Selecția grupului țintă pentru proiectul CRED continuă

În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar

În conformitate cu Metodologia de selecție a grupului țintă în cadrul proiectului CRED, în județul Sibiu, se continuă selecția grupului țintă în perioada 8-22 ianuarie 2021. Criteriile pentru selecție sunt cuprinse în Nota MEC nr. 3348/CRED/03.09.2020.

Calendarul selecției este următorul:

1. Selecția cadrelor didactice din învățământul gimnazial  la nivelul unităților de învățământ din județul Sibiu, 

La propunerea responsabililor comisiilor metodice și se va realiza la nivelul comisiei pentru formare continuă. Validarea acestora se va face de către conducerea unității de învățământ. (8-15.01.2021). Selecția poate fi făcută online, iar documentele doveditoare se pot semna ulterior.

2. Transmiterea până la data de 18.01.2021,  în format electronic, a listei cu cadrele didactice selectate, la Inspectoratul Școlar al Județului Sibiu și la Casa Corpului Didactic Sibiu (mihaela.seusan@educred.ro), scanat, iar în format editabil pe adresa de mail constantin.coropetchi@educred.ro. Tabelul va respecta formatul din Anexele (Anexa 4.1 pentru învățământul gimnazial).

3. Depunerea dosarelor de înscriere de către cadrele didactice selecționate, la sediul CCD Sibiu, str. Turismului 15, de luni până joi, între orele 9-16, iar vineri, între 8-14. Termen: 22.01.2020.

Dosarul de înscriere al cursantului si va conţine:

 • cerere de înscriere;
 • formular grup ţintă;
 • acord de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • declaraţie de disponibilitate participare la curs şi finalizare;
 • copie CI/BI- format A4;
 • copie certificat de nastere – format A4;
 • copie certificat de căsătorie – format A4;
 • copie diploma de studii;
 • adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care rezultă: funcţia didactică, specializarea, vechimea, gradul didactic, statut (titular/suplinitor), funcție de conducere (director/director adjunct)- format A4.

Anexăm aici o arhivă cu următoarele documente necesare depunerii dosarelor.

În consecință, rugăm conducerile unităților de învățământ să realizeze selecția cadrelor didactice din unitatea de învățământ pentru participarea la programul de formare “CRED- CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”, respectând calendarul  și criteriile de selecție a cadrelor didactice din învățământul gimnazial.

Numărul de dosare necesare pentru realizarea indicatorilor grupului țintă pentru fiecare disciplină este: Lb. Romana 20, Lb. Engleza 24, Lb. Germană + Maghiară 22 +1, Matematică 32, Fizica  11, Biologie 7, Istorie 37, Geografie 31, Religie 20, Științe sociale 5, ED. Muzicală 27, Ed. Plastică 10 , Ed. Fizică 51, TIC 8, Tehnologii 27

Precizăm că persoanele care s-au înscris în proiect în sesiuni anterioare, pentru diferite discipline, și au depus dosarele la CCD Sibiu, sunt considerate înscrise și vor fi participa la formare atunci când se va stabili de către echipa de management a proiectului de la nivel național.