Înscrieri la programul de formare acreditat “Managementul incluziunii școlare”

Vă invităm să vă înscrieți la programul de formare acreditat ”Managementul incluziunii școlare”, program de tip blended learning, derulat în parteneriat cu CCD București. Programul de formare este acreditat prin OMEC Nr. 4414/28.05.2020 (Public-țintă: Personal didactic de predare, personal didactic auxiliar și personal didactic cu funcțiile de conducere, de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar, 80 ore, 20 credite profesionale transferabile).

Înscrierea la programul de formare se face prin completarea formularului de la linkul https://forms.gle/4uSpW5JVA7d7End8A, până în data de 11 decembrie 2020, ora 16. Numărul de persoane dintr-o grupă este de 25. După completarea grupei, formularul de înscriere va fi închis. Completarea formularului de înscriere la acest program de formare se consideră un angajament ferm de participare.

Perioada orientativă de desfășurare: decembrie 2020-februarie 2021.

Informații despre dosarul de înscriere: https://www.ccdsibiu.ro/formare-continua/inscriere/

Responsabil de program, prof. metodist Camelia Vancu (camelia.vancu@ccdsibiu.ro)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.