OMEC 5967/6.11.2020 – pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoastere si echivalare a creditelor profesionale transferabile

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.562/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 4 noiembrie 2011, se abrogă.

Observații:

  1. Prevederile OMECTS nr. 5562/2011 au fost aplicate în acest an școlar în perioada prevăzută de Metodologie.
  2. Aplicarea prevederilor OMEC nr. 5967/6.11.2020 se poate realiza numai după publicarea procedurii de către MEC.

Leave a Comment