Un nou apel pentru selecția formatorilor în cadrul proiectului CRED

Casa Corpului Didactic Brașov anunță organizarea selecției pentru ocuparea unor posturi de formatori pentru regiunea Centru, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU- CURRICULUM RELEVANT. EDUCAȚIE pentru toți- CRED, Cod SMIS 2014: 118327.

Apelul pentru selecție nr. 4229/2.11.2020 conține informații privind criteriile și procedura de selecție, atribuțiile formatorilor, calendarul selecției, conținutul dosarului de candidatură s.a.și se poate descărca de AICI.

Pentru județul Sibiu sunt 6 posturi disponibile astfel:

Nr.crt(Sub)activitatea nr. și denumireDenumirea postuluiNumăr experțiDurata activității Nr.ore/expert 
1.A3-Formarea cadrelor didactice Expert formare ciclul primar  120 de luni (ianuarie 2021 – august 2022Maximum 120 ore/grupă,din care 60 ore față în față și 60 ore on-line
2.A3-Formarea cadrelor didactice  Expert formare  ciclul gimnazial:
Biologie
Istorie
Geografie
Ed. muzicală
Ed. fizica si sport 
  


1
1
1
1
20 de luni (ianuarie 2021 – august 2022Maximum 120 ore/grupă,din care 60 ore față în față și 60 ore on-line
 Total experți6
Tabel centralizator experți pentru judeţul Sibiu

Pentru completarea dosarului de candidatură găsiți Cererea de înscriere aici (Anexa 1 la Apel) și Declarația de disponibilitate, aici (Anexa 2)

Candidații vor depune documentele la sediul la Casei Corpului Didactic Brașov, str. Iuliu Maniu nr. 52, județul Brașov sau le vor trimite prin curierat rapid până la data de 16 noiembrie 2020, ora 15.

Persoană de contact: Mihaela Carmen Seușan, expert coordonare și formare (mihaela.seusan@educred.ro)

Leave a Comment