Atelier pentru elaborarea Proiectului anual al CDI

În atenția responsabililor CDI din județul Sibiu

În conformitate cu art. 35 din Regulamentul de organizare și funcționare a bibliotecilor școlare și centrelor de documentare și informare (aprobat prin OMECTS 5556/2011), (1) Activitatea CDI se desfăşoară pe baza unui proiect anual de activitate şi a unui plan semestrial de activităţi, structurate pe 4 domenii de competenţă, respectiv a proiectelor de activitate. Acestea vor cuprinde activităţi care vor participa la operaţionalizarea priorităţilor definite în documentele de proiectare managerială: proiectul de dezvoltare instituţională şi planurile manageriale. Documentele de proiectare a activităţii CDI vor fi realizate de către profesorul documentarist în parteneriat/cu consultarea cadrelor didactice şi a conducerii unităţii de învăţământ  şi vor cuprinde întreaga activitate desfăşurată de profesorul documentarist şi a CDI.

Casa Corpului Didactic Sibiu, în calitate de coordonator metodologic al Centrelor de Documentare și Informare, organizează marți, 3 noiembrie 2020, între orele 14 și 16 un atelier pentru a-i sprijini pe responsabilii CDI în elaborarea Proiectului anual al CDI.

Activitatea este înscrisă în Proiectul Cercului Pedagogic al responsabililor CDI din județul Sibiu și se va desfășura online, utilizând pentru comunicare aplicația Google Meet.

Înscrierea la activitate se face prin completarea formularului din link-ul de aici https://forms.gle/oF4eT4DxgqautLQ57, până luni, 2.11.2020, ora 16.

Responsabililor CDI care nu au încă un cont de tip @ccdsibiu.ro și care se înscriu la activitate, li se va crea un cont pe platforma G Suite a CCD Sibiu și vor primi pe mailul personal linkul la întâlnirea organizată prin intermediul Google Meet, până cel mai târziu marți, 3.11.2020, la ora 12.

Responsabilii CDI care au conturi de tip @ccdsibiu.ro și care au participat la întâlnirea din data de 20 octombrie 2020, găsesc linkul la întâlnire Google Meet pe platforma de formare (Google Classroom).

Persoană de contact: Mihaela Carmen Seușan, mihaela.seusan@ccdsibiu.ro

Leave a Comment