CRED- O nouă selecție a grupului țintă pentru gimnaziu

În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar

În conformitate cu Metodologia de selecție a grupului țintă în cadrul proiectului CRED, se lansează o nouă rundă în perioada 11-18 septembrie 2020. Calendarul selecției și criteriile sunt cuprinse în Nota MEC nr. 3348/CRED/03.09.2020.

În consecință, rugăm conducerile unităților de învățământ să realizeze selecția cadrelor didactice din unitatea de învățământ pentru participarea la programul de formare “CRED- CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”, respectând calendarul de selecție și criteriile de selecție a cadrelor didactice din învățământul gimnazial (cu prioritate pentru următoarele discipline: EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT, RELIGIE, LIMBA ROMANA, LIMBA ENGLEZĂ, dar și pentru discipline precum Matematică, Fizica, Chimie, Biologie, Muzică și Arte, Istorie).

Precizăm că persoanele care s-au înscris în proiect în sesiuni anterioare, pentru diferite discipline, și au depus dosarele la CCD Sibiu, sunt considerate înscrise și vor fi participa la formare atunci când se va stabili de către echipa de management a proiectului de la nivel național.

Într-o primă fază, selecția cadrelor didactice din învățământul gimnazial se va derula la nivelul unităților de învățământ din județul Sibiu, la propunerea responsabililor comisiilor metodice și se va realiza la nivelul comisiei pentru formare continuă. Validarea acestora se va face de către conducerea unității de învățământ. (termen 18.09.2020) Selecția poate fi făcută online, iar documentele doveditoare se pot semna ulterior.

Pentru a doua etapă a selecției, vă rugăm ca, până la data de 22.09.2020, să transmiteți în format electronic, lista cu cadrele didactice selectate, la Inspectoratul Școlar al Județului Sibiu și la Casa Corpului Didactic Sibiu (mihaela.seusan@educred.ro), scanat, iar în format editabil pe adresa de mail constantin.coropetchi@educred.ro. Tabelul va respecta formatul din Anexele (Anexa 4.1 pentru învățământul gimnazial).

În a treia etapă, dosarele de înscriere se vor depune de către cadrele didactice selecționate, la sediul CCD Sibiu, str. Turismului 15, de luni până joi, între orele 8-16:30, iar vineri, între 8-14. Termen: 28.09.2020.

Dosarul de înscriere al cursantului si va conţine:

  • cerere de înscriere;
  • formular grup ţintă;
  • acord de prelucrare a datelor cu caracter personal;
  • declaraţie de disponibilitate participare la curs şi finalizare;
  • copie CI/BI- format A4;
  • copie certificat de nastere – format A4;
  • copie certificat de căsătorie – format A4;
  • copie diploma de studii;
  • adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care rezultă: funcţia didactică, specializarea, vechimea, gradul didactic, statut (titular/suplinitor), funcție de conducere (director/director adjunct)- format A4.

Anexăm aici o arhivă cu următoarele documente necesare depunerii dosarelor.

Facem precizarea că, în perioada 28 septembrie-13 decembrie 2020, formarea cadrelor didactice se va desfășura, continuând cu alte serii.

Persoană de contact, Mihaela Seușan (mihaela.seusan@educred.ro)

Leave a Comment