În atenţia conducerii unităţilor de învăţământ din judeţul Sibiu și a responsabililor Comisiei de dezvoltare profesională și evoluție în carieră

       Casa Corpului Didactic Sibiu demarează acţiunea de analiză a nevoilor de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar din judeţul Sibiu. Această analiză va sta la baza elaborării Ofertei de formare continuă a Casei Corpului Didactic Sibiu pentru anul şcolar 2020 – 2021.

       În acest scop, vă rugăm să ne sprijiniţi prin următoarele acţiuni ce vor fi derulate la nivelul unităţii de învăţământ:

  • Completarea chestionarelor on-line de analiză a nevoilor de formare de către toate categoriile de personal (chestionarul adresat cadrelor didactice se va completa de către cadre didactice din toate ariile curriculare şi de la toate nivelurile de învăţământ sau de către responsabilii comisiilor metodice).
  • Realizarea unei analize de nevoi de formare continuă a personalului didactic şi didactic auxiliar din unitatea de învăţământ. Pentru aceasta, vă rugăm să utilizaţi ghidul de focus grup.

Chestionarele și ghidul de focus grup se găsesc în pagina https://www.ccdsibiu.ro/analiza-nevoilor-de-formare/ și vor fi completate până în data de 31 iulie 2020.

Leave a Comment