Creatori de Educație – poveștile de succes continuă!

Stimați colegi,

Poate mai mult ca oricând, este necesar să comunicăm, să împărtășim idei și gânduri despre metodele, soluțiile, practicile, acțiunile concrete prin intermediul cărora profesorii din România s-au adaptat „Școlii de Acasă”.

În cadrul proiectului nostru, „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED, am recunoscut și premiat dascăli valoroși, care merită pe deplin să le oferim oportunitatea de a face cunoscute activitățile originale sau soluțiile inovatoare aplicate la clasă, în contextul cu totul special al ultimelor luni. De a discuta sau a dezbate cu colegii din întreaga țară despre abordări creative, despre capacitate de adaptare și flexibilitate, despre dăruire și implicare. Nu în ultimul rând, despre resorturile interioare care s-au activat și despre resursele, aproape infinite, ivite odată cu instalarea „Școlii de Acasă”.

Ei sunt Creatorii de Educație și ne bucurăm să îi avem alături de noi în cadrul evenimentului online ce le este dedicat, ”Creatori de Educație – poveștile de succes continuă!”, joi, 25 iunie, orele 14.00-16.00. 

Evenimentul este transmis live, pe contul de Facebook ”Proiectul CRED”, fiind adresat tuturor cadrelor didactice din România care doresc să afle bune practici de la colegi a căror valoare este deja recunoscută de întreaga comunitate educațională.

Așadar, vă invităm online, joi, 25 iunie, la ora 14:00, pe pagina dedicată evenimentului –https://www.facebook.com/events/712317592918987.

Pe aceeași pagină veți găsi detalii despre eveniment și cui i se adresează acesta, teme abordate etc. În cazul în care doriți să invitați personal alți colegi la evenimentul ”Creatori de Educație – poveștile de succes continuă!”, puteți distribui link-ul menționat mai devreme.

Vă mulțumim, vă transmitem cele mai calde gânduri și vă dorim succes în tot ceea ce întreprindeți.

Pe joi, 23 iunie, ora 14:00, online !

Colegii din echipa CRED

Perioada de înscriere în Selecția Națională de bune practici „Creatori de Educație” a fost prelungită până la data de 5 iulie 2020

Vești bune pentru toate cadrele didactice din nivelul primar și gimnazial! Perioada de înscriere în Selecția Națională de bune practici „Creatori de Educație”, desfășurată în cadrul proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED, a fost prelungită cu două săptămâni, până la data de 5 iulie 2020.

Această decizie (Decizia 3107/15.06.2020) a fost luată pentru a oferi cât mai multor cadre didactice oportunitatea de a evidenția activitățile originale sau soluțiile inovatoare aplicate la clasă, în contextul în care selecția din acest an se desfășoară în condiții speciale ce presupun, pentru dascăli, un volum foarte mare de muncă.

Pentru a asigura un act educațional de calitate, dascălii sunt adeseori nevoiți să fie flexibili și să își adapteze modul de predare, să reinventeze dinamica întregului act educațional și, uneori, să se reinventeze pe ei înșiși. De aceea, ne dorim ca un număr cât mai mare de învățători și profesori să aibă ocazia de a se înscrie în selecție și de a deveni, poate, modele inspiraționale pentru întreaga comunitate didactică din România.

În conformitate cu prevederile Regulamentului selecției, ediția 2020, vor fi luate în considerare proiecte de bune practici realizate în ultimii 2 ani școlari (2017-2018, 2018-2019), precum și proiecte noi, realizate în contextul situației de urgență, în perioada de suspendare a cursurilor față în față. Vor fi selectate și premiate 50 de exemple de bune practici în educație, după cum urmează:

  • 20 de modele din învățământul primar;
  • 30 de modele din învățământul gimnazial (TC, CDS, activități extracurriculare/extrașcolare).

Din cele 50, maximum 20 de modele de bune practici vor viza proiecte realizate în condițiile speciale de urgență din ultimele luni, iar dintre acestea, maximum 5 vor face referire la modele de bune practici din unități de învațământ aflate în zone dezavantajate.

Vă așteptăm, așadar, pe pagina dedicată selecției, www.creatorideeducatie.ro, pentru a propune modele de bune practici educaționale. Reamintim, totodată, că sunt acceptate inclusiv înscrierile propriilor activități și proiecte de bune practici.

Vă prezentăm un sumar al celor mai importante momente din calendarul selecției:

  • 4 mai – 5 iulie 2020: înscrierea propunerilor de bune practici;
  • 6 iulie – 31 iulie 2020: validarea online privind condițiile de eligibilitate a propunerilor înscrise;
  • 1 august – 31 august 2020: selecția modelelor de bune practici.

Anunțul privind clasamentul final va fi făcut public ulterior.

În funcție de evoluția situațiilor speciale de urgență/alertă la nivel național, etapele de organizare și desfășurare ale Selecției Naționale „Creatori de Educație” – 2020 (specificate în regulamentul postat pe site-ul dedicat selecției, www.creatorideeducatie.ro) pot suporta modificări.

În atenţia conducerii unităţilor de învăţământ din judeţul Sibiu și a responsabililor Comisiei de dezvoltare profesională și evoluție în carieră

       Casa Corpului Didactic Sibiu demarează acţiunea de analiză a nevoilor de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar din judeţul Sibiu. Această analiză va sta la baza elaborării Ofertei de formare continuă a Casei Corpului Didactic Sibiu pentru anul şcolar 2020 – 2021.

       În acest scop, vă rugăm să ne sprijiniţi prin următoarele acţiuni ce vor fi derulate la nivelul unităţii de învăţământ:

  • Completarea chestionarelor on-line de analiză a nevoilor de formare de către toate categoriile de personal (chestionarul adresat cadrelor didactice se va completa de către cadre didactice din toate ariile curriculare şi de la toate nivelurile de învăţământ sau de către responsabilii comisiilor metodice).
  • Realizarea unei analize de nevoi de formare continuă a personalului didactic şi didactic auxiliar din unitatea de învăţământ. Pentru aceasta, vă rugăm să utilizaţi ghidul de focus grup.

Chestionarele și ghidul de focus grup se găsesc în pagina https://www.ccdsibiu.ro/analiza-nevoilor-de-formare/ și vor fi completate până în data de 31 iulie 2020.

În atenția directorilor și a responsabililor cu dezvoltarea profesională din unitățile de învățământ din județul Sibiu

În data de 19 iunie 2020, începând cu ora 12, se va desfășura online Activitatea metodică a responsabililor cu dezvoltarea profesională din unitățile de învățământ din județul Sibiu.

Pentru participarea la activitate se va trimite invitația la întâlnire pe emailul unității de învățământ și pe emailul responsabilului cu dezvoltarea profesională.

Vă rugăm să confirmați participarea la întâlnire prin completarea formularului de la adresa: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSex0m4Gv98_KjGb-ONpqYfCSnBKF-FMLVpJyND9Tiw8CQggtg/viewform.

Tematica întâlnirii:

  1. Chestionare pentru analiza nevoilor de formare;
  2. Monitorizarea impactului programelor de formare;

Director, Prof. Mirela Maria Iancu