O nouă selecție a grupului țintă pentru proiectul CRED

În conformitate cu Metodologia de selecție a grupului țintă în cadrul proiectului CRED, se lansează o nouă rundă în perioada mai-iunie 2020. Calendarul selecției și criteriile sunt cuprinse în Nota MEC nr. 2987/CRED/07.05.2020.

În consecință, rugăm conducerile unităților de învățământ să realizeze selecția cadrelor didactice din unitatea de învățământ pentru participarea la programul de formare “CRED- CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”, respectând calendarul de selecție și criteriile de selecție a cadrelor didactice din învățământul gimnazial (arii curriculare Arte, Educatie fizica si sport, Tehnologii si pentru celelalte discipline care nu au atins indicatorii de grup tinta)

Într-o primă fază, selecția cadrelor didactice din învățământul gimnazial se va derula la nivelul unităților de învățământ din județul Sibiu, la propunerea responsabililor comisiilor metodice și validarea acestora de către conducerea unității de învățământ. Selecția poate fi făcută online iar documentele doveditoare se pot semna după încetarea stării de urgență (termen 22.05.2020).

Pentru a doua etapă a selecției, vă rugăm ca până la data de 27.05.2020 să transmiteți în format electronic, lista cu cadrele didactice selectate, la Inspectoratul Școlar al Județului Sibiu și la Casa Corpului Didactic Sibiu, atât în scanat cât și în format editabil pe adresa de mail constantin.coropetchi@educred.ro. Tabelul va respecta formatul din Anexele (Anexa 4.1 pentru învățământul gimnazial).

În a treia etapă, cadrele didactice vor depune la sediul CCD Sibiu sau vor transmite pe email, pe adresa mihaela.seusan@educred.ro, dosarele cadrelor didactice selecționate, până la data de 03.06.2020.

Dosarul de înscriere al cursantului si va conţine:

  • cerere de înscriere;
  • formular grup ţintă;
  • acord de prelucrare a datelor cu caracter personal;
  • declaraţie de disponibilitate participare la curs şi finalizare;
  • copie CI/BI- format A4;
  • copie certificat de nastere – format A4;
  • copie certificat de căsătorie – format A4;
  • copie diploma de studii;
  • adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care rezultă: funcţia didactică, specializarea, vechimea, gradul didactic, statut (titular/suplinitor), funcție de conducere (director/director adjunct)- format A4.

Anexăm aici o arhivă cu următoarele documente necesare depunerii dosarelor:

Persoană de contact, Mihaela Seușan (mihaela.seusan@educred.ro)

Leave a Comment