O nouă selecție a grupului țintă pentru proiectul CRED

În conformitate cu Metodologia de selecție a grupului țintă în cadrul proiectului CRED, se lansează o nouă rundă în perioada mai-iunie 2020. Calendarul selecției și criteriile sunt cuprinse în Nota MEC nr. 2987/CRED/07.05.2020.

În consecință, rugăm conducerile unităților de învățământ să realizeze selecția cadrelor didactice din unitatea de învățământ pentru participarea la programul de formare “CRED- CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”, respectând calendarul de selecție și criteriile de selecție a cadrelor didactice din învățământul gimnazial (arii curriculare Arte, Educatie fizica si sport, Tehnologii si pentru celelalte discipline care nu au atins indicatorii de grup tinta)

Într-o primă fază, selecția cadrelor didactice din învățământul gimnazial se va derula la nivelul unităților de învățământ din județul Sibiu, la propunerea responsabililor comisiilor metodice și validarea acestora de către conducerea unității de învățământ. Selecția poate fi făcută online iar documentele doveditoare se pot semna după încetarea stării de urgență (termen 22.05.2020).

Pentru a doua etapă a selecției, vă rugăm ca până la data de 27.05.2020 să transmiteți în format electronic, lista cu cadrele didactice selectate, la Inspectoratul Școlar al Județului Sibiu și la Casa Corpului Didactic Sibiu, atât în scanat cât și în format editabil pe adresa de mail constantin.coropetchi@educred.ro. Tabelul va respecta formatul din Anexele (Anexa 4.1 pentru învățământul gimnazial).

În a treia etapă, cadrele didactice vor depune la sediul CCD Sibiu sau vor transmite pe email, pe adresa mihaela.seusan@educred.ro, dosarele cadrelor didactice selecționate, până la data de 03.06.2020.

Dosarul de înscriere al cursantului si va conţine:

  • cerere de înscriere;
  • formular grup ţintă;
  • acord de prelucrare a datelor cu caracter personal;
  • declaraţie de disponibilitate participare la curs şi finalizare;
  • copie CI/BI- format A4;
  • copie certificat de nastere – format A4;
  • copie certificat de căsătorie – format A4;
  • copie diploma de studii;
  • adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care rezultă: funcţia didactică, specializarea, vechimea, gradul didactic, statut (titular/suplinitor), funcție de conducere (director/director adjunct)- format A4.

Anexăm aici o arhivă cu următoarele documente necesare depunerii dosarelor:

Persoană de contact, Mihaela Seușan (mihaela.seusan@educred.ro)

Selecția națională de bune practici în învățământul primar și gimnazial românesc „Creatori de Educație”, desfășurată în cadrul proiectului CRED, ediția a II-a

Selecția națională de bune practici în învățământul primar și gimnazial românesc „Creatori de Educație”,desfășurată în cadrul proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED, a ajuns la a doua ediție.

Proiectul  creează premisele necesare pentru ca un număr cât mai mare de cadre didactice să devină „Creatori de Educație”, grație metodelor de predare și strategiilor inovatoare aplicate la clasă.

Știm că în unitățile de învățământ există multe cadre didactice dedicate, valoroase prin ceea ce sunt și prin ceea ce fac pentru copii și dorim ca acest lucru să fie cunoscut, ca bunele practici să fie promovate, să poată deveni modele la nivel național.

De aceea, invităm cadrele didactice din județul Sibiu să se înscrie la selecția desfășurată în anul 2020.

Persoanele care doresc să se înscrie sunt invitate să acceseze site-ul www.creatorideeducatie.ro și să completeze formularul de înscriere până în data de 19 iunie 2020. Sunt acceptate si înscrierile propriilor exemple.

Găsiți mai multe informații în anexe și pe site-ul proiectului, https://www.educred.ro/ și pe pagina pe care am creat-o pentru Creatorii de educație.

Numele profesorilor înscriși în selecție este direct legat de școala în care aceștia își desfășoară activitatea, ceea ce facilitează și promovarea unității de învățământ la nivelul întregului sistem educațional românesc.

În calitate de parteneri ai Ministerului Educației și Cercetării, în cadrul proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED, vă mulțumim și vă invităm să urmăriți www.creatorideeducatie.rowww.educred.ro sau Facebook – Proiectul CRED, pentru a fi la curent cu evoluția fiecărei etape din cadrul selecției naționale de bune practici „Creatori de Educație” – ediția 2020.

Cu cele mai bune gânduri.

Persoana de contact: Mihaela Seusan,expert local coordonare si formare (mihaela.seusan@educred.ro)

Simpozionul Național “Managementul educațional – teorii și practici actuale”

Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, Casa Corpului Didactic Sibiu, Casa Corpului Didactic București, Liceul Tehnologic Mârșa, Școala Gimnazială nr.8 Sibiu, Școala Gimnazială Liviu Rebreanu Târgu Mureș vă invită să participați la Simpozionul Național “Managementul educațional-teorii și practici actuale”.

Mai multe informații găsiți aici.

UPDATE

Termenul de predare a lucrărilor se prelungește până în data de 3 iunie 2020. Simpozionul se va derula în data de 5 iunie 2020, cu participare indirectă.

Vă așteptăm cu drag!

În atenția persoanelor înscrise în programul de formare “Eficientizarea și modernizarea activității didactice utilizând instrumente online”

Ca urmare a apelului pentru înscrierea în programul “Eficientizarea și modernizarea activității didactice utilizând instrumente online”, s-au înscris 344 de persoane care au fost repartizate în 7 grupe.

Găsiți toate informațiile privind repartizarea pe grupe, calendarul activităților, tematica și agenda programului, planificarea sesiunilor, conținutul portofoliului pentru evaluarea finală s.a la secțiunea Formare continua/ Oferta de formare (click aici).

Persoanele înscrise vor primi un email cu informații privind activitatea de formare și înscrierea pe platforma de formare cu cel puțin 48 ore înainte de debutul activităților de formare.

Pentru întâlnirea față în față va fi utilizată aplicația Zoom. Recomandăm participanților să aibă (și) conturi de Gmail și să își instaleze aplicația Zoom.

Menționăm că am organizat grupele ținând cont de prioritățile declarate (profesori care predau la ciclul gimnazial, liceal, primar, preșcolar și alte unități și cluburi ale elevilor) și de ordinea cronologică a înscrierilor.

Persoana de contact: Mihaela Seușan, profesor metodist, CCD Sibiu (metodist.ccdsb@gmail.com)