Înscrierea la programul de formare “Eficientizarea și modernizarea activității didactice utilizând instrumente digitale online”

Casa Corpului Didactic Sibiu organizează activități de formare în cadrul programului “Eficientizarea și modernizarea activității didactice utilizând instrumente digitale online”. Programul de formare este cuprins în oferta de formare pentru anul școlar 2019-2020, ofertă avizată de către Ministerul Educației și Cercetării .

Acest program de formare se va derula pe parcursul a 30 ore este furnizat în sistem blended-learning (întâlniri față în față -10 ore și activitate la distanță-20 ore), în perioada 5-16 mai 2020. Întâlnirile față în față se vor realiza în această perioadă utilizând aplicația Zoom.us și se vor derula câte 2 ore /zi, de regulă, între orele 14 și 16.

Obiectivele programului sunt:

  1. Identificarea elementelor care asigură eficiența instruirii e-learning
  2. Proiectarea unei unități de învățare pentru a fi furnizată în sistem e-learning
  3. Crearea conținuturilor e-learning (scenarii, resurse, instrumente de evaluare, tutoriale s.a) utilizând instrumente digitale
  4. Utilizarea platformelor de învățare online în activitatea didactică

Înscrierea la programul de formare se face prin completarea formularului aflat în link-ul de aici până în data de 29.04.2020, ora 16.

Atenție! Vă recomandăm să pregătiți documentele de înscriere care vor fi încărcate la completarea formularului. Acestea sunt: adeverință de la unitatea de învățământ din care să reiasă funcția și gradul didactic, documentul de studii, carte de identitate, certificat de naștere și certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui de familie, dacă este cazul. Documentele vor fi scanate și salvate cu numele persoanei în format pdf sau cuprinse într-o arhivă care să nu depășească 100 MB.

Cursul este furnizat gratuit în această perioadă și este organizat, cu prioritate, pentru cadrele didactice care predau la ciclul gimnazial sau liceal.

Persoană de contact: Mihaela Carmen SEUȘAN, profesor metodist ( metodist.ccdsb@gmail.com )

1 thought on “Înscrierea la programul de formare “Eficientizarea și modernizarea activității didactice utilizând instrumente digitale online””

  1. Buna ziua,

    Sunt și eu interesată dar nu pot face înscrierea pt că nu am actele încă, aștept și actul de la scoala

    Reply

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.