Apel pentru selecția cadrelor didactice în vederea participării la programul de formare CRED

Ca urmare a Adresei Ministerului Educației Naționale nr. 2588/21.01.2020, vă informăm că se continuă procesul de selecție pentru disciplinele: limba și literatura română, limbi moderne, limba maternă, matematică, fizică, chimie, biologie) şi se deschide procesul de selecţie pentru cadrele didactice din învăţământul gimnazial care predau disciplinele istorie, geografie și religie, în vederea participării la programul de formare profesională continuă  „CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial”, acreditat de Casa Corpului Didactic Brasov.

Găsiți toate informațiile în adresa primită de la CCD Brașov (click aici) și pe pagina proiectului CRED, la Secțiunea Anunturi. Apeluri.


Dat fiind faptul ca pentru Regiunea Centru grupul țintă pentru invățământul primar a fost atins de la selectia realizata in luna iunie 2019, se va derula selectia grupului țintă doar pentru invatamantul gimnazial astfel:

  1. continuă înscrierile pentru:
  • limba și literatură română, limbi moderne și limba maternă: mai sunt 43  locuri pentru cadrele didactice calificate din învățământul gimnazial – mediul urban și  37 de locuri pentru cadrele didactice calificate din învățământul gimnazial – mediul rural;
  • matematică, fizică, chimie, și biologie: 24 locuri pentru cadrele didactice calificate  din învățământul gimnazial – mediul urban și 31 locuri pentru cadrele didactice calificate din învățământul gimnazial – mediul rural.

2. debutează înscrierile pentru istorie, geografie si religie.

Pentru cadrele didactice din învățământul gimnazial care predau disciplinele istorie, geografie și religie se va organiza un număr de grupe corespunzător numărului de cadre didactice selectate.    

Pentru atingerea indicatorilor de proiect, toți directorii și directorii adjuncți care își desfășoară activitatea pe nivelul de învățământ gimnazial și care predau una dintre disciplinele menționate vor participa implicit la curs.

Leave a Comment