Apel pentru selecția de formatori ai Casei Corpului Didactic Sibiu

Casa Corpului Didactic Sibiu lansează un apel pentru selecția de persoane care să completeze echipa de formatori în vederea dezvoltării și diversificării ofertei de formare a instituției.

Condiții de eligibilitate:

Viitorul formator:

 • este personal didactic angajat în învățământul preuniversitar din județul Sibiu;
 • are cel puțin studii de licență;
 • are o vechime în învățământ de cel puțin 6 ani;
 • are cel puțin gradul didactic II;
 • are competențe de formator (dovedite cu atestat/ certificat de formator)
 • nu a fost condamnat (ă) definitiv pentru săvârșirea unor infracțiuni,
 • are competențe specifice în domeniul tematic în care dorește să fie formator.
 • are competențe TIC,

Calendarul pentru selecția viitorilor formatori ai Casei Corpului Didactic Sibiu este următorul:

 • 28.01- 3.02.2020, ora 16 – Înscrierea persoanelor. Persoanele doritoare se pot înscrie online completând formularul de aici.
 • 4.02.2020, ora 16 – Publicarea pe site-ul CCD Sibiu a listei persoanelor care îndeplinesc condițiile de eligibilitate.
 • 5-10.02.2020, ora 16 – Depunerea dosarelor de candidatură la secretariatul CCD Sibiu. Dosarele incomplete nu vor fi înregistrate.
  • Dosarul va conține următoarele documente:
   • Curriculum Vitae,
   • adeverință de la unitatea de învățământ la care este angajat/ angajată din care să rezulte funcția,vechimea în învățământ și gradul didactic;
   • copie după actele de studii;
   • dovada deținerii competențelor de formator ( copii după atestat/certificat de formator)
   • dovada deținerii competențelor specifice pentru domeniul în care dorește să fie formator (copii după diplome, atestate, certificate, suplimente de diplomă ale cursurilor parcurse, foi matricole, adeverințe s.a)
   • declarație pe proprie răspundere că nu are cazier;
   • dovada deținerii competențelor TIC (diplome, adeverințe, copii după foia matricolă de studii s.a);
 • 12-13.02.2019, ora 15 -18 Atelier pentru pregătirea candidaților organizat de CCD Sibiu. Vor participa la atelier doar persoanele care au depus dosarul de candidatură complet și la termenul stabilit.
 • 4-5.03.2020 Interviul de selecție. Candidații vor prezenta proiectul unui program de formare și o secvență de formare pentru un conținut la alegere, din domeniul specific.

Persoană de contact: Mihaela Carmen SEUȘAN – profesor metodist, email: mihaela.seusan@gmail.com

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.